Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. avgusta 2012

Že deseto leto zapored povečanje števila zahtevkov za dostop do dokumentov Komisije

Komisija je danes objavila letno poročilo o dostopu javnosti do dokumentov, ki kaže, da je leta 2011 prejela 6 447 zahtevkov za dostop do dokumentov. Leta 2010 jih je prejela 6 361, leta 2001, ko so začela veljati sedanja pravila, pa zgolj 450.

Razmeroma majhno povečanje v primerjavi s prejšnjimi leti kaže, da se vlaganje zahtevkov stabilizira, mogoče tudi zato, ker je pravica dostopa do dokumentov že močno uveljavljena v javnosti. Dodaten razlog bi lahko bil vse večji stalni javni register dokumentov Komisije, zaradi česar so ad hoc zahtevki manj potrebni. Leta 2011 je bilo v javni register dodanih 19 956 dokumentov, kar je za 7 % več kot leta 2010, ko jih je bilo dodanih 18 661.

Podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič je povedal: „Komisija od vseh institucij EU obravnava daleč največje število zahtevkov za dostop do dokumentov. Tako kot lani smo dostop odobrili v več kot štirih od petih primerov. Želimo biti čim bolj odprta in pregledna institucija, ta pristop pa smo junija še okrepili z vzpostavitvijo portala za preglednost.“

Leta 2011 je bilo največ zahtevkov za dostop do dokumentov vloženih na področju obdavčenja in carinske unije, ki je tako prehitelo področje konkurence. Največji delež zahtevkov je izviral iz Belgije (21,42 %). Iz Italije je prišlo 12,37 % zahtevkov, z 12,27 % pa so jim tesno sledili zahtevki iz Nemčije.

V nekaterih omejenih okoliščinah, določenih v zakonodaji (Uredba (ES) št. 1049/2001), lahko Komisija zavrne dostop do dokumenta. Tako kot v prejšnjih letih je bil najsplošnejši razlog varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij.

To odraža dejstvo, da se številni zahtevki nanašajo na poseben, zasebni interes, in ne na splošen, javni interes. Pritožniki v postopkih za ugotavljanje kršitev, konkurenti ali domnevni oškodovanci, ki so utrpeli škodo zaradi protikonkurenčnega ravnanja, so med tistimi, ki zahtevajo dostop do dokumentov, ki jih zanimajo in ki jih pogosto ni mogoče dati na voljo javnosti, ne da bi to škodovalo zakonitim izravnalnim interesom.

Letno poročilo o dostopu do dokumentov za leto 2011:

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/com_2012_429_en.pdf

Portal za preglednost z informacijami o dostopu do dokumentov:

http://ec.europa.eu/transparency/index_sl.htm

Kontakti:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar