Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 3. augusta 2012

Žiadostí o dokumenty Komisie pribúda už desiaty rok po sebe

Z najnovšej výročnej správy o prístupe verejnosti k dokumentom, ktorá bola dnes publikovaná, vyplýva, že v roku 2011 bolo o dokumenty Komisie podaných 6 447 žiadostí. Pre porovnanie, v roku 2010 ich bolo podaných 6 361 a v roku 2001, keď súčasné pravidlá nadobudli platnosť, iba 450.

Relatívne nízky nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi naznačuje, že počet žiadostí sa začína stabilizovať, a to pravdepodobne preto, že právo na prístup k dokumentom sa pevne zakotvuje v povedomí verejnosti. Ďalším faktorom môže byť čoraz väčší stály verejný register dokumentov, vďaka ktorému sú ad hoc žiadosti menej potrebné. Do verejného registra bolo v roku 2011 pridaných ďalších 19 956 dokumentov, čo predstavuje 7 % nárast v porovnaní s 18 661 dokumentmi pridanými v roku 2010.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Komisia vybavuje bezkonkurenčne najviac žiadostí o prístup k dokumentom zo všetkých inštitúcií EÚ a ako minulý rok, aj tento sme poskytli prístup vo viac ako štyroch prípadoch z piatich. Chceme byť tak otvorení a transparentní, ako je to len možné, a toto odhodlanie sme umocnili minulý jún spustením portálu transparentnosti.“

V roku 2011 sa Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu ujalo vedenia v „súťaži“ o najobľúbenejšiu politickú oblasť z hľadiska žiadostí o dokumenty. Najviac žiadostí, a to 21,42 %, pochádzalo z Belgicka. Taliansko bolo zdrojom 12,37 % žiadostí a tesne za ním nasledovalo Nemecko s podielom 12,27 %.

Za určitých obmedzených okolností, ktoré sú vymedzené legislatívou [nariadenie (ES) č. 1049/2001], môže Komisia odmietnuť poskytnutie dokumentu. Tak ako v minulých rokoch, bol najbežnejším dôvodom ochrana cieľov inšpekcií, vyšetrovaní a auditov.

Odráža to skutočnosť, že mnoho žiadostí sa týka konkrétneho, súkromného záujmu a nie všeobecného, verejného záujmu. Medzi tých, ktorí žiadajú predmetné dokumenty z vlastného záujmu, patria sťažovatelia v konaniach vo veci porušenia (právnych predpisov), súťažitelia alebo údajné obete protisúťažného správania. Tieto dokumenty však často nemožno verejne sprístupniť bez toho, aby tým nedošlo k poškodeniu oprávneného záujmu protistrany.

Výročná správa o prístupe k dokumentom z roku 2011:

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/com_2012_429_en.pdf

Portál transparentnosti s informáciami o prístupe k dokumentom:

http://ec.europa.eu/transparency/index_sk.htm

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 9451)


Side Bar