Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. august 2012

Kümnendat aastat järjest kasvab komisjoni dokumentidele juurdepääsu taotluste arv

Täna avaldati aruanne, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu dokumentidele viimasel aastal. Aruandest ilmneb, et 2011. aastal esitati 6 447 taotlust komisjoni dokumentidega tutvumiseks. Kui võrrelda seda varasemate aastatega, siis 2010. aastal oli juurdepääsutaotluste arv 6 361, kuid aastal 2001 (praegu kehtivate sätete jõustumisel) vaid 450.

Asjaolu, et taotluste arv on võrreldes eelmiste aastatega kasvanud suhteliselt vähe, viitab taotluste arvu stabiliseerumisele, mida võib selgitada sellega, et kodanikud on muutunud juurdepääsuõigusest dokumentidele teadlikuks. Teine võimalik põhjus on see, et kuna komisjoni avalikku dokumendiregistrisse lisandub pidevalt dokumente, väheneb selle tulemusena vajadus eritaotluste järele. 2011. aastal täienes avalik register 19 956 dokumendi võrra. See on 7% rohkem kui 2010. aastal, mil registrisse lisati 18 661 dokumenti.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „ELi institutsioonidest käsitleb komisjon ülekaalukalt kõige suuremal hulgal dokumentidele juurdepääsu taotlusi, ja nagu eelmiselgi aastal, rahuldati juurdepääsutaotlus rohkem kui neljal korral viiest. Kuna meie soov on olla võimalikult avatud ja läbipaistvad, otsustasime seda lähenemisviisi jätkata ka juunis avatud läbipaistvusportaaliga.”

2011. aastal edastasid maksundust ja tolliliitu käsitlevad küsimused konkurentsipoliitikaalaseid küsimusi. Kõige rohkem taotlusi laekus Belgiast (21,42%), millele järgnesid Itaalia (12,37%) ja seejärel kohe Saksamaa (12,27%).

Õigusaktis sätestatakse teatavad erijuhud (määrus (EÜ) nr 1049/2001), mil komisjonil on õigus dokumendi esitamisest keelduda. Nagu eelmistelgi aastatel, oli kõige tavapärasem keeldumise põhjus kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitse.

Selle põhjal võib järeldada, et paljud taotlused on seotud pigem konkreetse erahuvi ja mitte avaliku üldhuviga. Rikkumismenetlused, konkurents või väidetav konkurentsivastane käitumine on tavaliselt põhjuseks, miks püütakse saada juurdepääs isikliku huviga seotud dokumentidele, mida aga ei saa vastaspoole õigustatud huvi ohtu seadmata sageli avalikustada.

2011. aasta aruanne dokumentidele juurdepääsu kohta:

http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/com_2012_429_en.pdf

Läbipaistvusportaal, milles sisaldub teave dokumentidele juurdepääsu kohta:

http://ec.europa.eu/transparency/index_et.htm

Kontaktisikud:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar