Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 31. jūlijā

Komisārs Piebalgs iecelts par Augsta līmeņa darba grupas locekli

ANO ģenerālsekretārs Bans Kimūns šodien paziņoja par Eiropas Savienības attīstības komisāra Andra Piebalga iecelšanu par Augsta līmeņa darba grupas "Tūkstošgades attīstības mērķu programma pēc 2015. gada" locekli. Darba grupu kopīgi vadīs Apvienotās Karalistes premjerministrs Deivids Kamerons, Libērijas prezidente Ellena Sērlīfa Džonsone un Indonēzijas prezidents Susilo Bambangs Judojono. Padomdevēju darba grupā darbojas 26 pārstāvji no ANO, valdībām, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības. Tā konsultēs ģenerālsekretāru par pasaules attīstības programmu, ņemot vērā jaunās pasaules mēroga problēmas un Tūkstošgades attīstības mērķu programmas īstenošanā gūto pieredzi.

Komisārs Piebalgs sacīja: "Esmu pagodināts būt šīs darba grupas loceklis, kas ir atbildīga par attīstības programmas nākamo mērķu noteikšanu. Tas liecina, ka Eiropas Savienība ir cieši apņēmusies atbrīvot sabiedrību no nabadzības slazda. Tūkstošgades attīstības mērķu programmai ir ļoti nozīmīga loma starptautiskās sabiedrības mobilizēšanā cīņai pret nabadzību. Mēs esam sasnieguši labus rezultātus, tomēr mums nebūtu jāapstājas pie sasniegtā, bet gan kopīgiem spēkiem jāturpina uzsāktais ceļš. Kopā ar citiem grupas locekļiem mēs sagatavosim ieteikumus, lai sniegtu jaunu redzējumu un konkrētus priekšlikumus jaunattīstības valstu ilgtspējīgas attīstības atbalstam."

ANO Ģenerālās asamblejas sesijā šā gada septembrī komisārs Piebalgs piedalīsies pirmajā darba grupas sanāksmē.

Šī darba grupa ir viena no ANO iniciatīvām attīstības programmas uzlabošanai pēc 2015. gada, un tās darbu koordinēs starptautiska darba grupa par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas tika nosprausti ANO konferencē Riodežaneiro (Rio+20).

Eiropas Komisija 15. jūnijā uzsāka sabiedrisko apspriešanu "Ceļā uz attīstības pamatprogrammu pēc 2015. gada", kas ilgs trīs mēnešus.

Vispārīga informācija

Pēc tūkstošgades mijas pasaules politiskā un ekonomiskā situācija ir būtiski mainījusies. Daudzas jaunietekmes valstis strauji attīstās, aizvien palielinās atšķirības gan attīstības valstīs, gan to starpā, un pasaule saskaras ar jaunām problēmām, kā klimata pārmaiņas, kurām ir nozīmīga loma. Tādēļ mums jārīkojas atbilstoši jaunajai situācijai un tendencēm pasaulē.

Vairāk informācijas par Augsta līmeņa darba grupu sk. ANO tīmekļa vietnē:

http://www.un.org/en/

Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas rīkoto sabiedrisko apspriešanu:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar