Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT LT

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 1 sierpnia 2012 r.

Rybołówstwo: Komisja określa odliczenia od kwot połowowych na 2012 r.

Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj odliczenia od kwot połowowych na 2012 r. dla państw członkowskich, które przekroczyły kwoty w 2011 r. Dzięki odliczeniom Komisja może szybko zareagować na szkody wyrządzone stadom przełowionym w roku poprzednim i zapewnić zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów rybołówstwa przez wszystkie państwa członkowskie. W tym roku po raz pierwszy dla państw członkowskich, które wielokrotnie przeławiały to samo stado (w 2009, 2010 i 2011 r.) odliczenia zwiększono o 50 proc.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Nikt nie powinien łudzić się, że przeławianie będzie tolerowane. Obowiązujące przepisy powinny dotyczyć wszystkich, w sposób systematyczny i profesjonalny. Odliczenia pomogą w osiągnięciu głównego celu wspólnej polityki rybołówstwa: długoterminowej stabilności europejskich zasobów rybołówstwa.”

Odliczenia nalicza się według publicznych wytycznych o ogólnym zastosowaniu w odniesieniu do przełowionych stad. To właśnie jest celem dzisiejszego rozporządzenia. Jeśli jednak państwo członkowskie nie ma dostępnych kwot dotyczących przełowionego stada, odpowiednią ilość można odliczyć od kwoty dla innego stada w tym samym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem konieczności unikania odrzutów (wyrzucania wartościowych ryb) w połowach wielogatunkowych. W drugiej połowie bieżącego roku Komisja przedstawi rozporządzenie dotyczące odliczeń z innych stad, po konsultacjach z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Kontekst

Podstawę prawną odliczeń stanowi rozporządzenie (WE) nr 1224/2009. Nakazuje ono Komisji wprowadzanie odliczeń od przyszłych kwot państw członkowskich, które przełowiły stada. Stosuje się pewne mnożniki określone w art. 105 ust. 2 i 3 rozporządzenia w celu zapewnienia trwałości stad.

Dodatkowe informacje:

Zob. załącznik zawierający odliczenia w podziale na państwa i gatunki.

Obszary połowowe w UE: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_pl.pdf

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Załącznik: odliczenia w podziale na państwa i gatunki

PC

Nazwa gatunku

Nazwa obszaru

Odliczenia w 2012 r.1
(w tonach)

DK

Koleń

wody UE obszaru IIIa

13,00

DK

Dobijak

Wody UE obszarów zarządzania dobijakami

69,60

DE

Koleń

wody UE obszarów IIa oraz IV

0,70

DE

Makrela

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV

459,70

DE

Gładzica

Wody UE podrejonów 22-32

1,40

IE

Śledź

Wody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′N

40,00

IE

Okowiel i powiązane przyłowy

IIIa; wody UE obszarów IIa oraz IV

5,00

ES

Beryksy

Wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

3,00

ES

Sardela

IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

962,28

ES

Żabnica

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

193,08

ES

Molwa niebieska

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI oraz VII

41,00

ES

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X

0,60

ES

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

81,90

ES

Dorsz

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

0,90

ES

Koleń

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV

5,20

ES

Rekiny głębinowe

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz VIII

23,11

ES

Widlaki

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII i IX

28,20

ES

Widlaki

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

30,50

ES

Plamiak

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb oraz VIa

21,80

ES

Plamiak

Wody Norwegii obszaru I oraz II

5,30

ES

Ostrobok i powiązane przyłowy

Wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

100,90

ES

Ostroboki

IX

681,23

ES

Ostroboki

VIIIc

11 623,92

ES

Smuklice

VIIIc, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

88,30

ES

Gardłosz atlantycki

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII oraz XIV

0,60

ES

Czarniak

VI; wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, XII oraz XIV

27,60

ES

Rdzawiec

VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe

4,30

ES

Rdzawiec

VIIIc

48,00

ES

Krewetka północna

NAFO 3L

78,00

ES

Karmazyn

NAFO 3LN

43,50

ES

Morlesz bogar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

13,18

ES

Sola

VIIIa oraz VIIIb

1,05

ES

Brosma

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI oraz VII

42,40

ES

Błękitek

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

325,56

FR

Rekiny głębinowe

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX

15,83

FR

Sola

VIIe

10,50

LT

Ostrobok i powiązane przyłowy

Wody UE obszarów IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

608,80

LT

Makrela

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV

2,80

NL

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów V, VI, VII oraz XII

5,00

NL

Morlesz bogar

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII oraz VIII

6,00

PL

Dorsz

Wody Norwegii obszaru I oraz II

2,00

PL

Halibut niebieski

Wody Norwegii obszaru I oraz II

1,00

PL

Plamiak

IV; wody UE obszaru IIa

16,00

PL

Śledź

IIIa

38,20

PL

Molwa

Wody UE obszaru IV

3,00

PL

Makrela

IIIa oraz IV; wody UE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejony 22-32

5,00

PL

Karmazyn

wody Grenlandii obszarów V oraz XIV

1,00

PL

Szprot

IIIa

119,60

PL

Błękitek

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV

8,00

PT

Beryksy

Wody UE oraz wody międzynarodowe obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz XIV

21,00

PT

Sardela

IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

38,20

PT

Żabnica

VIIIc, IX oraz X; wody UE obszaru CECAF 34.1.1

112,65

PT

Opastun

Ocean Atlantycki

142,70

PT

Pałasz czarny

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII, IX i X

266,42

PT

Marlin błękitny

Ocean Atlantycki

3,30

PT

Dorsz

NAFO 3M

250,91

PT

Widlaki

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIII i IX

3,00

PT

Halibut niebieski

Wody Norwegii obszaru I oraz II

11,00

PT

Halibut niebieski

NAFO 3LMNO

94,40

PT

Plamiak

Wody Norwegii obszaru I oraz II

410,00

PT

Czarniak

Wody Norwegii obszaru I oraz II

254,90

PT

Karmazyn

Wody UE i wody międzynarodowe obszaru V; wody międzynarodowe obszarów XII oraz XIV

208,98

PT

Karmazyn

NAFO 3LN

50,70

PT

Błękitek

VIIIc, IX oraz X; wody WE obszaru CECAF 34.1.1

412,02

PT

Witlinek

VIII

1,20

UK

Dorsz

Wody Grenlandii obszarów NAFO 0 oraz 1; wody Grenlandii obszarów V oraz XIV

7,60

UK

Opastun

Ocean Atlantycki

0,00

UK

Molwa niebieska

Wody UE i wody niepodlegające zwierzchnictwu lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV oraz V

2,00

UK

Plamiak

Wody Norwegii obszaru I oraz II

0,60

UK

Śledź

Wody UE i wody Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′N

200,40

UK

Makrela

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; wody UE i wody międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe obszarów IIa, XII oraz XIV

6 439,80

1. Kwoty odliczone od dostosowanych kwot na 2012 r. lub kwot na kolejny rok (kolejne lata), w zależności od przypadku.


Side Bar