Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL PT PL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Žuvininkystė. Komisija priima sprendimą dėl žvejybos kvotų sumažinimo

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kokie kiekiai bus išskaičiuojami iš savo 2011 m. kvotas viršijusių valstybių narių 2012 m. žvejybos kvotų. Sumažindama kvotas Komisija gali iškart pradėti šalinti žalą, padarytą pereikvotiems žuvų ištekliams praėjusiais metais, ir užtikrinti, kad visos valstybės narės bendrus žvejybos išteklius naudotų tvariai. Šiemet pirmą kartą valstybėms narėms, kurios tų pačių išteklių kvotas pereikvojo pakartotinai (2009, 2010 ir 2011 m.), išskaičiuotini kiekiai padidinti 50 proc.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: Niekas neturėtų tikėtis, kad su žuvų išteklių pereikvojimu bus taikstomasi. Galiojančios taisyklės turėtų būti taikomos visiems sistemiškai ir profesionaliai. Ketinu mažinti žvejybos kvotas, kad būtų pasiektas pagrindinis bendros žuvininkystės politikos tikslas – ilgalaikis Europos žuvininkystės tvarumas“.

Žvejybos kvotos mažinamos pagal visiems taikomas viešąsias gaires dėl tų pačių išteklių, kurie buvo pereikvoti, – būtent toks šiandienos reglamento tikslas. Tačiau, jei valstybei narei pereikvotų išteklių kvotos neskirtos, atitinkami kiekiai gali būti išskaičiuoti iš kitų jai skirtų to paties geografinio rajono išteklių kvotų, atsižvelgiant į tai, kad būtina išvengti vertingų žuvų išmetimo mišrios žvejybos rajonuose. Pasikonsultavusi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, Komisija dar šiemet pateiks reglamentą dėl kitų išteklių kvotų sumažinimo.

Pagrindiniai faktai

Teisinis kvotų mažinimo pagrindas – Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009. Juo Komisija įgaliojama išskaičiuoti atitinkamus kiekius iš valstybių narių būsimų kvotų, jei tokios valstybės narės pereikvojo išteklius. Siekiant užtikrinti išteklių tvarumą, taikomi tam tikri reglamento 105 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti daugikliai.

Daugiau informacijos

Žr. priedą, kuriame nurodomi išskaičiuotini kiekiai pagal šalį ir rūšį.

ES žvejybos rajonai: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_lt.pdf

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Priedas. Išskaičiuotini kiekiai pagal šalį ir rūšį

VN

Rūšies pavadinimas

Rajono pavadinimas

2012 m. išskaičiuotini kiekiai (tonomis)

DK

Paprastieji dygliarykliai

IIIa zonos ES vandenys

13,00

DK

Paprastieji tobiai

Tobinių išteklių valdymo rajonų ES vandenys

69,60

DE

Paprastieji dygliarykliai

IIa ir IV zonų ES vandenys

0,70

DE

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

459,70

DE

Jūrinės plekšnės

22–32 pakvadračių ES vandenys

1,40

IE

Silkės

Į šiaurę nuo 53° 30' šiaurės platumos esantys IV zonos ES ir Norvegijos vandenys

40,00

IE

Norveginės menkutės ir susijusi priegauda

III a zona; IIa ir IV zonų ES vandenys

5,00

ES

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3,00

ES

Europiniai ančiuviai

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

962,28

ES

Velniažuvinės

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono EB vandenys

193,08

ES

Melsvosios molvos

Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

41,00

ES

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

0,60

ES

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

81,90

ES

Atlantinės menkės

VII b, c, e–k, VIII, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

0,90

ES

Paprastieji dygliarykliai

I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5,20

ES

Giliavandeniai rykliai

V, VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

23,11

ES

Siūlapelekė vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

28,20

ES

Siūlapelekė vėgėlės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

30,50

ES

Juodadėmės menkės

Vb ir VIa zonų ES ir tarptautiniai vandenys

21,80

ES

Juodadėmės menkės

I ir II zonų Norvegijos vandenys

5,30

ES

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

Iia ir IVa zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

100,90

ES

Paprastosios stauridės

IX zona

681,23

ES

Paprastosios stauridės

VIIIc zona

11 623,92

ES

Megrimai

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

88,30

ES

Islandiniai pjūklapilviai beriksai

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

0,60

ES

Ledjūrio menkės

VI zona; Vb, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

27,60

ES

Sidabriniai polakai

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos

4,30

ES

Sidabriniai polakai

VIIIc zona

48,00

ES

Šiaurinės paprastosios krevetės

NAFO 3L

78,00

ES

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3LN

43,50

ES

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

13,18

ES

Europiniai jūrų liežuviai

VIIIa ir VIIIb zonos

1,05

ES

Paprastosios brosmės

V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

42,40

ES

Šiauriniai žydrieji merlangai

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono EB vandenys

325,56

FR

Giliavandeniai rykliai

V, VI, VII, VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

15,83

FR

Europiniai jūrų liežuviai

VII e zona

10,50

LT

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

Iia ir IVa zonų ES vandenys; VI, VII a–c, e–k, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

608,80

LT

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

2,80

NL

Juodosios kalavijos

V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

5,00

NL

Raudonpelekiai pagelai

VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniai vandenys

6,00

PL

Atlantinės menkės

I ir II zonų Norvegijos vandenys

2,00

PL

Paprastieji jūriniai ešeriai

I ir II zonų Norvegijos vandenys

1,00

PL

Juodadėmės menkės

IV zona; IIa zonos ES vandenys

16,00

PL

Silkės

III a zona

38,20

PL

Paprastosios molvos

IV zonos ES vandenys

3,00

PL

Atlantinės skumbrės

IIIa ir IV zonos, IIa, IIIb, IIIc zonų ES vandenys ir 22–32 pakvadračiai

5,00

PL

Paprastieji jūriniai ešeriai

V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

1,00

PL

Atlantiniai šprotai

III a zona

119,60

PL

Šiauriniai žydrieji merlangai

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

8,00

PT

Paprastieji beriksai

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

21,00

PT

Europiniai ančiuviai

IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

38,20

PT

Velniažuvinės

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono ES vandenys

112,65

PT

Didžiaakiai tunai

Atlanto vandenynas

142,70

PT

Juodosios kalavijos

VIII, IX ir X zonų ES ir tarptautiniai vandenys

266,42

PT

Atlantiniai marlinai

Atlanto vandenynas

3,30

PT

Atlantinės menkės

NAFO 3M

250,91

PT

Siūlapelekė vėgėlės

VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniai vandenys

3,00

PT

Paprastieji jūriniai ešeriai

I ir II zonų Norvegijos vandenys

11,00

PT

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3LMNO

94,40

PT

Juodadėmės menkės

I ir II zonų Norvegijos vandenys

410,00

PT

Ledjūrio menkės

I ir II zonų Norvegijos vandenys

254,90

PT

Paprastieji jūriniai ešeriai

V zonos ES ir tarptautiniai vandenys; XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

208,98

PT

Paprastieji jūriniai ešeriai

NAFO 3LN

50,70

PT

Šiauriniai žydrieji merlangai

VIIIc, IX ir X zonos; CECAF 34.1.1 rajono EB vandenys

412,02

PT

Sidabrinės jūrinės lydekos

VIII zona

1,20

UK

Atlantinės menkės

0 ir 1 NAFO parajonių Grenlandijos vandenys; V ir XIV zonų Grenlandijos vandenys

7,60

UK

Didžiaakiai tunai

Atlanto vandenynas

0,00

UK

Melsvosios molvos

II, IV ir V zonų ES vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

2,00

UK

Juodadėmės menkės

I ir II zonų Norvegijos vandenys

0,60

UK

Silkės

Į šiaurę nuo 53° 30' šiaurės platumos esantys IV zonos ES ir Norvegijos vandenys

200,40

UK

Atlantinės skumbrės

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonos; Vb zonos ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

6 439,80

1. Iš 2012 m. pritaikytų kvotų arba tam tikrais atvejais vėlesnių metų kvotų išskaičiuotinas kiekis.


Side Bar