Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT LT PL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 1. august 2012

Fiskeri: Kommissionen sætter kvoterne for 2012 ned

Europa-Kommissionen har i dag bebudet en nedsættelse af fiskekvoterne for 2012 for de medlemsstater, der har overskredet deres kvoter i 2011. Ved at nedsætte fiskekvoterne kan Kommissionen øjeblikkelig rette op på den skade, der er forvoldt på de fiskebestande, som er blevet overfisket det forgangne år, og sikre, at medlemsstaterne udnytter fælles fiskeressourcer på bæredygtig vis. I år er det første gang, at kvoterne er blevet nedsat med 50 % for de medlemsstater, der gentagne gange (i 2009, 2010 og 2011) har overfisket samme bestand.

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, udtaler: "Der er ingen, som skal tro, at overfiskeri vil blive tolereret. De eksisterende regler bør gælde for alle på systematisk og professionel vis. Jeg har bestemt tænkt mig at bruge kvotenedsættelser til at nå den fælles fiskeripolitiks mål: langsigtet bæredygtighed for fiskeriet i Europa."

Nedsættelserne foretages på grundlag af offentlige retningslinjer, der gælder for alle og omfatter de overfiskede bestande, i tråd med de regler der er fremlagt i dag. Hvis en medlemsstat imidlertid ikke har nogen kvoter til rådighed for de overfiskede bestande, kan mængderne fratrækkes kvoter for andre bestande i samme geografiske område, idet der tages højde for behovet for at undgå udsmid i blandet fiskeri (dvs. at værdifulde fisk smides overbord). Efter at have rådført sig med de berørte medlemsstater vil Kommissionen senere på året fremlægge en forordning om nedsættelser af kvoter for andre fiskebestande.

Baggrund

Retsgrundlaget for kvotenedsættelserne er forordning (EF) nr. 1224/2009. Denne forordning bemyndiger Kommissionen til at nedsætte fremtidige kvoter for de medlemsstater, der har overfisket. For at sikre bestandenes bæredygtighed er visse multiplikationsfaktorer gældende, jf. forordningens artikel 105, stk. 2-3.

Yderligere oplysninger

Se bilaget med nedsættelser pr. land og art.

Fiskeområder i EU: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_da.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Bilag: nedsættelser pr. land og art

MS

Artsnavn

Områdenavn

Nedsættelser 20121
(i ton)

DK

Almindelig pighaj

EU-farvande i IIIa

13,00

DK

Tobis

EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

69,60

DE

Almindelig pighaj

EU-farvande i IIa og IV

0,70

DE

Makrel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb; internationale farvande i IIa, XII og XIV

459,70

DE

Rødspætte

EU-farvande i underområde 22-32

1,40

IE

Sild

EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N

40,00

IE

Sperling og dertil knyttede bifangster

III a; EU-farvande i IIa og IV

5,00

ES

Berycider

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

3,00

ES

Ansjos

IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

962,28

ES

Havtaske

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

193,08

ES

Byrkelange

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI, VII

41,00

ES

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

0,60

ES

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

81,90

ES

Torsk

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX og X, EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

0,90

ES

Almindelig pighaj

EU-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV

5,20

ES

Dybhavshajer

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og VIII

23,11

ES

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

28,20

ES

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

30,50

ES

Kuller

EU-farvande og internationale farvande i Vb og VIa

21,80

ES

Kuller

Norske farvande i I og II

5,30

ES

Hestemakrel og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i XII og XIV

100,90

ES

Hestemakrel

IX

681,23

ES

Hestemakrel

VIII c

11 623,92

ES

Glashvarre

VIII c, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

88,30

ES

Orange savbug

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, VIII, IX, X, XII og XIV

0,60

ES

Sej

VI EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV

27,60

ES

Lubbe

VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe

4,30

ES

Lubbe

VIIIc

48,00

ES

Dybvandsreje

NAFO 3 L

78,00

ES

Rødfisk

NAFO 3LN

43,50

ES

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

13,18

ES

Almindelig tunge

VIIIa og VIIIb

1,05

ES

Brosme

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII

42,40

ES

Blåhvilling

VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

325,56

FR

Dybhavshajer

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX

15,83

FR

Almindelig tunge

VIIe

10,50

LT

Hestemakrel og dertil knyttede bifangster

EU-farvande i IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i XII og XIV

608,80

LT

Makrel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i V b; internationale farvande i IIa, XII og XIV

2,80

NL

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII

5,00

NL

Spidstandet blankesten

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

6,00

PL

Torsk

Norske farvande i I og II

2,00

PL

Hellefisk

Norske farvande i I og II

1,00

PL

Kuller

IV EU-farvande i IIa

16,00

PL

Sild

IIIa

38,20

PL

Lange

EU-farvande i IV

3,00

PL

Makrel

IIIa og IV EU-farvande IIa, IIIb, IIIc og område 22-32

5,00

PL

Rødfisk

Grønlandske farvande i V og XIV

1,00

PL

Brisling

IIIa

119,60

PL

Blåhvilling

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

8,00

PT

Berycider

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

21,00

PT

Ansjos

IX og X EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

38,20

PT

Havtaske

VIIIc, IX og X EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

112,65

PT

Storøjet tun

Atlanterhavet

142,70

PT

Sort sabelfisk

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X

266,42

PT

Blå marlin

Atlanterhavet

3,30

PT

Torsk

NAFO 3M

250,91

PT

Skælbrosme

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX

3,00

PT

Hellefisk

Norske farvande i I og II

11,00

PT

Hellefisk

NAFO 3LMNO

94,40

PT

Kuller

Norske farvande i I og II

410,00

PT

Sej

Norske farvande i I og II

254,90

PT

Rødfisk

EU-farvande og internationale farvande i V, internationale farvande i XII og XIV

208,98

PT

Rødfisk

NAFO 3LN

50,70

PT

Blåhvilling

VIIIc, IX og X EU-farvande i CECAF-afsnit 34.1.1

412,02

PT

Hvilling

VIII

1,20

UK

Torsk

Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1, Grønlandske farvande i V og XIV

7,60

UK

Storøjet tun

Atlanterhavet

0,00

UK

Byrkelange

EU-farvande og farvande uden for tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion i II, IV og V

2,00

UK

Kuller

Norske farvande i I og II

0,60

UK

Sild

EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N

200,40

UK

Makrel

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i V b, internationale farvande i IIa, XII og XIV

6 439,80

1) Mængder som den tilpassede kvote for 2012 skal nedsættes med, og - hvis det er relevant – også kvoterne for de(t) kommende år.


Side Bar