Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 31 d.

Reikia išnaudoti mažai energijos naudojančių pastatų potencialą, kad statybos sektorius vėl imtų augti

Nepaisant naudos ekonomikai ir aplinkai, mažai energijos naudojantys pastatai, galintys gerokai sumažinti CO2 kiekį ir sutaupyti energijos, rinkoje dar nėra labai paplitę. Statybos sektoriuje yra daugiau nei 10 proc. visų ES darbo vietų. Todėl šiandien Europos Komisija, norėdama suteikti postūmį šiam sektoriui ir paskatinti jame darbo vietų kūrimą bei tvarų ekonomikos augimą, paskelbė naują statybų sektoriaus strategiją.

Joje skatinama sudaryti palankias sąlygas investicijoms, visų pirma, į pastatų renovavimą ir priežiūrą. Pirmiausia raginama naudotis Europos investicijų banko (EIB) 120 mlrd. EUR paskolų paketu, teikiamu pagal birželio mėn. priimtą Augimo ir užimtumo paktą. Antra, norima suteikti postūmį inovacijoms ir gerinti darbuotojų kvalifikaciją skatinant judumą. Trečia, siekiama tausiau naudoti išteklius, visoje ES skatinant tvarių statybos sistemų abipusį pripažinimą. Ketvirta, statybų bendrovėms ketinama pateikti projektavimo standartų kodeksus, kad joms būtų lengviau dirbti kitose valstybėse narėse. Galiausiai, siekiama gerinti Europos statybų bendrovių padėtį pasaulyje ir kartu skatinti gerąją praktiką bei tvarius standartus trečiosiose šalyse.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė:Šiomis sudėtingomis ekonominės ir socialinės krizės sąlygomis, visuomenei ir privatiems investuotojams saugu ir pravartu investuoti į mažai energijos naudojančius pastatus. Tai galimybė statybų sektoriaus subjektams diegti inovacijas ir pritraukti naujų talentų. Siekiant itin tausiai naudoti energiją pastatuose pagal strategijos „Europa 2020“ tikslus, naujos technologijos atveria daug galimybių ne tik naujų namų statybai, bet ir daugybės esamų pastatų renovavimui. Pasinaudokime šia galimybe. Statybos sektorius gali suteikti didelį postūmį tvariam augimui.

Kodėl ES reikalinga statybos strategija?

  • dėl finansų ir ekonomikos krizės 2008 m. sausio mėn.–2012 m. balandžio mėn. visoje ES-27 pastatų ir infrastruktūros darbų sumažėjo 17 proc.;

  • sprogęs nekilnojamojo turto burbulas buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių toliau smarkiai mažėjančią šio sektoriaus veiklą ir didėjantį nedarbą;

  • susitraukusios kreditų rinkos bei pavėluotų mokėjimų praktika darė dar didesnį spaudimą statybos bendrovių mokumui;

  • šiam sektoriui nuolat reikalinga kvalifikuota darbo jėga;

  • pereiti prie beveik nulinės energijos pastatų, kaip skelbiama nauja redakcija išdėstytoje Pastatų energinio naudingumo direktyvoje, statybos sektoriui bus didelis iššūkis;

  • dedama nepakankamai pastangų siekiant gerinti energijos naudojimo efektyvumą ir integruoti atsinaujinančius energijos išteklius, ypač esamų pastatų renovavimo srityje;

  • padėtis tarptautinėse rinkose yra itin svarbi ES ekonominės veiklos vykdytojams. Kyla sunkumų dėl konkurencinių sąlygų kitose šalyse, kuriose taikomi švelnesni socialiniai ir aplinkosaugos reikalavimai ir ne ES ekonominės veiklos vykdytojams teikiama valstybės pagalba, pvz., Kinijoje, o tai riboja ES ekonominės veiklos vykdytojų galimybes patekti į šias rinkas.

Tolesni veiksmai

Drauge su valstybėmis narėmis ir sektoriaus atstovais bus surengtas aukšto lygio forumas, kuriame bus aptariamas strategijos įgyvendinimas ir prireikus teikiamos rekomendacijos dėl reikalingų pakeitimų arba naujų iniciatyvų. Be to, teminės ir kitos grupės aptars įvairius konkrečių iniciatyvų įgyvendinimo būdus, įvertins nacionaliniu ir sektorių lygmeniu vykdomų veiksmų galimą poveikį konkrečioms iniciatyvoms ir nustatys sinergijos galimybes.

Pagrindiniai faktai

Statybų sektorius – labai svarbus sektorius Europos ekonomikai, sukuriantis beveik 10 proc. ES BVP ir 20 mln. darbo vietų, daugiausia labai mažose ir mažose įmonėse. Konkurencingumas statybų sektoriuje gali labai paveikti visos ekonomikos vystymąsi. Pastatų energinis naudingumas ir tausus išteklių naudojimas gaminant, pervežant ir naudojant pastatų statybai ir infrastruktūrų kūrimui reikalingus produktus turi didelės reikšmės europiečių gyvenimo kokybei. Todėl statybos bendrovių konkurencingumas yra svarbus ne vien tik dėl savo poveikio ekonomikos augimui ir užimtumui apskritai, bet ir todėl, kad leidžia užtikrinti šio sektoriaus tvarumą.

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/610.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza (tel. +32 2 295 17 52)

Sara Tironi (tel. +32 2 299 04 03)


Side Bar