Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 31.

Építőipar: az alacsony energiafelhasználású épületeknek köszönhetően újra megindulhat a növekedés

Az alacsony energiafelhasználású épületek – noha a szén-dioxid és az energia tekintetében költségmegtakarítási potenciáljuk nagy –, számos gazdasági és környezeti előnyük ellenére továbbra sem túl elterjedtek a piacon. Mivel az EU-s munkavállalók több mint 10%-a az építőiparban dolgozik, az Európai Bizottság stratégiát javasolt az ágazat fellendítésére, hogy az építőipar újult erőre kapjon mint a munkahelyteremtés és általánosságban a gazdaság fenntartható fejlődésének mozgatórugója.

A stratégia főbb elemei magukban foglalják a kedvező befektetési feltételek elősegítését, különösen az épületek felújítása és karbantartása terén. Ide tartozik például az Európai Befektetési Bank (EBB) által a júniusi Növekedési és Foglalkoztatási Paktum részeként rendelkezésre bocsátott összesen akár 120 milliárd eurót kitevő kölcsön felvételének ösztönzése. Másodszor az innováció fellendítése és a mobilitás előmozdítása révén a munkavállalók képzettségének fejlesztése is a stratégia része. Harmadszor a forráshatékonyság javítása is ide sorolandó, amelyet az EU fenntartható építőipari rendszereinek kölcsönös elismerésének javításával kívánnak elérni. Negyedszer szabványosított gyakorlati tervezési kódokat biztosítanak az építőipari vállalatok számára, mellyel könnyebben dolgozhatnak más tagállamokban. Végül segítik az európai építőipari vállalatok globális helyzetét, hogy elősegítsék a jó teljesítményt és a fenntartható ipari szabványokat a harmadik országokban.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai európai biztos a következőket nyilatkozta: „A jelenlegi súlyos gazdasági és társadalmi válságban az alacsony energiafelhasználású épületek biztonságos és életképes befektetéseket jelentenek a társadalom és a magánbefektetők számára. Az építőipari ágazatnak ebben az innováció és az új tehetségek idevonzásának lehetőségét kellene látnia. Az új technológiák nemcsak az új házak, hanem a már meglévő épületek millióinak felújítása terén is nagy potenciállal rendelkeznek, amelyeket az EU 2020 célkitűzéseinek megfelelően energiahatékonnyá kell tenni. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget. Az építőipari ágazat a fenntartható fejlődés mozgatórugójává válhat.

Miért van szüksége az EU-nak építőipari stratégiára?

  • a pénzügyi és gazdasági válság következtében az építési és infrastruktúrával kapcsolatos munka 17%-kal visszaesett 2008 januárja és 2012 februárja között az EU 27 tagállamában

  • az ingatlanbuborék kipukkadása még tovább csökkentette az ágazat aktivitását, munkanélküliséget okozva

  • a hitelpiacok zsugorodása és a késedelmes fizetések további nyomást gyakoroltak az építőipari vállalatok fizetőképességére

  • az ágazatnak állandóan képzett munkaerőre van szüksége

  • az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv átdolgozott verziójában bejelentették a közel nulla energiafelhasználású épületek bevezetését, amely az építőipari ágazatot nagy kihívás elé állítja

  • az energiahatékonyság fejlesztésére, valamint a megújuló energiaforrások integrálására tett erőfeszítések lassan haladnak előre, különösen a már meglévő épületek felújítása kapcsán

  • a nemzetközi piacok helyzete kritikus az uniós piaci szereplők számára. A harmadik országok versenyfeltételei, például a kevésbé szigorú társadalmi és környezeti követelmények is nehézségeket okoznak. A nem uniós (pl. kínai) piaci szereplők állami támogatásban is részesülnek, ami korlátozza az uniós szereplők lehetőségeit a piachoz való hozzáférésben.

A következő lépések

A tagállamok és az ágazat képviselőinek részvételével magas szintű fórum kerül megrendezésre, amely felügyeli a stratégia végrehajtását. és ajánlásokat tesz azzal kapcsolatban, hogy milyen kiigazításokra vagy új kezdeményezésekre van szükség. Ezzel egy időben tematikus és egyéb csoportok tárgyalják az egyes kezdeményezések végrehajtásával kapcsolatos különböző megközelítéseket, értékelik a meglévő intézkedéseknek az egyes kezdeményezésekre gyakorolt valószínű hatásait nemzeti és ágazati szinten, és figyelik, hol lehet szinergiákat kialakítani.

Előzmények

Az építőipar az európai gazdaság számára igen lényeges ágazat, amely a GDP csaknem 10%-áért és – főként a mikro- és kisvállalkozásokban – húszmillió munkahely megteremtéséért felelős. Az építőipari ágazat versenyképessége jelentősen befolyásolhatja a teljes gazdaság fejlődését. Az épületek energiahatékonysága és a gyártás, szállítás, valamint az épületek és infrastruktúrák építéséhez felhasznált termékek esetében megvalósuló forráshatékonyság jelentős hatást gyakorol az európaiak életminőségére. Az építőipari vállalatok versenyképessége ezért nem csupán a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából általában, hanem az ágazat fenntarthatóságának biztosítása érdekében is fontos.

További információk: MEMO/12/610.

További információk

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar