Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 31 d.

PVM. Komisija siūlo naują greito reagavimo į sukčiavimo atvejus priemonę

Šiandien Komisija priėmė pasiūlymą dėl greitojo reagavimo mechanizmo, kuris leistų valstybėms narėms greičiau ir veiksmingiau reaguoti į sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu atvejus. Pagal greitojo reagavimo mechanizmą valstybė narė, netikėtai susidūrusi su stambaus masto sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu atveju, galėtų įgyvendinti tam tikras neatidėliotinas priemones, kurios šiuo metu pagal PVM teisės aktus nenumatytos. Pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės per mėnesį galėtų taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, pagal kurį prievolė sumokėti PVM tenka prekių ar paslaugų gavėjui, o ne prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui. Dėl to valstybės narės galėtų daug veiksmingiau kovoti su tokiomis sudėtingomis sukčiavimo schemomis, kaip karuselinis sukčiavimas, ir sumažinti finansinius nuostolius, kurie antraip būtų nepataisomi. Siekiant kovoti su galimomis naujomis sukčiavimo formomis ateityje, taip pat numatyta, kad pagal greitojo reagavimo mechanizmą galėtų būti nustatytos ir leidžiamos taikyti kitos kovos su sukčiavimu priemonės.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Sukčiavimo PVM atveju laikas – pinigai. Kurdami schemas, kaip pasisavinti valstybės biudžeto lėšas, sukčiai veikia greičiau ir sumaniau. Turime stengtis užbėgti jiems už akių. Greitojo reagavimo mechanizmas padės užtikrinti, kad mūsų sistema būtų pakankamai pritaikyta veiksmingai kovoti su sukčiavimu PVM. Tai padės išsaugoti labai reikalingas viešąsias pajamas, o sąžiningoms įmonėms užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas.“

Kasmet dėl sukčiavimo PVM ES ir nacionaliniai biudžetai patiria kelių milijardų eurų nuostolių. Kai kuriais atvejais didelės sumos prarandamos per labai trumpą laiką, nes šiais laikais sukčiavimo metodai sparčiai tobulėja. Pavyzdžiui, nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. dėl sukčiavimo PVM šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų srityje patirta apytikriai 5 mlrd. eurų nuostolių.

Šiuo metu valstybė narė, pageidaujanti imtis ES PVM teisės aktuose nenumatytų kovos su sukčiavimu PVM priemonių, turi oficialiai prašyti leidimo taikyti nuo PVM direktyvos nukrypstančias priemones. Tuomet Komisija parengia atitinkamą pasiūlymą ir pateikia jį Tarybai vieningai priimti, kad priemonės galėtų būti įgyvendinamos. Ši procedūra gali būti lėta ir sudėtinga, todėl atitinkama valstybė narė negali iškart imtis reikiamų priemonių sukčiavimui nutraukti.

Nustačius greitojo reagavimo mechanizmą valstybėms narėms nebereikėtų laukti, kol bus baigta oficiali procedūra, kad galėtų taikyti specialias kovos su sukčiavimu priemones. Taikant daug spartesnę procedūrą laikinas leidimas taikyti nukrypstančią priemonę būtų suteiktas per mėnesį. Šis leidimas galiotų iki vienų metų. Taip atitinkama valstybė narė kovos su sukčiavimu priemonių galėtų imtis beveik iš karto, nelaukdama, kol bus nustatytos ilgalaikės priemonės (ir prireikus pradėta taikyti standartinė leidimo nukrypti procedūra).

Pagrindiniai faktai

Greitojo reagavimo mechanizmas, kaip griežtesnės kovos su mokestiniu sukčiavimu Europos Sąjungoje ir viešųjų pajamų apsaugos priemonė, numatytas naujojoje PVM strategijoje (žr. IP/11/508) ir Komunikate dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu (žr. IP/12/697).

Naudingos nuorodos

Tarybos direktyvos projektą galima rasti:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/609.

Asmenys ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar