Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 iulie 2012

Sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului 2012: Strategia Europa 2020 se bucură în continuare de un sprijin puternic din partea opiniei publice

Conform sondajului Eurobarometru din primăvara anului 2012, sondaj de opinie bianual realizat de Comisia Europeană, în general, europenii susțin inițiativele de creștere economică, stabilitate și creare de locuri de muncă prezentate de UE. Pe măsură ce trecem în a doua jumătate a anului, când, conform „semestrului european”, este rândul statelor membre să întreprindă măsuri, modernizarea piețelor muncii pentru a crea locuri de muncă și acordarea de ajutor persoanelor sărace și celor excluse din punct de vedere social sunt considerate de către opinia publică din UE cele mai importante priorități. Din ultimul sondaj de opinie rezultă, de asemenea, că europenii consideră că nivelul de ambiție al obiectivelor principale convenite de UE - cum ar fi asigurarea unui loc de muncă pentru trei sferturi din persoanele din categoria de vârstă activă – este corespunzător (a se vedea anexa). Opiniile cetățenilor despre Strategia Europa 2020, care este strategia de creștere economică a UE, sunt încurajatoare, în special în ceea ce privește importanța inițiativelor prevăzute de aceasta și nivelul lor de ambiție. În total, 40% din europeni (+2 puncte procentuale) sunt de părere că UE este pe calea cea bună pentru a ieși din criză și a face față noilor provocări globale.

În ciuda diferențelor semnificative dintre țări, există semne că europenii încep să fie mai puțin pesimiști, înregistrându-se o creștere a numărului persoanelor care consideră că partea cea mai dificilă a crizei a trecut. 30% din europeni consideră că impactul crizei asupra pieței forței de muncă a atins deja nivelul maxim (o creștere de 7 puncte față de sondajul precedent, din toamna anului 2011).

Peste 8 din 10 europeni consideră că statele membre ale UE ar trebui să colaboreze mai strâns ca urmare a crizei și peste jumătate din europeni cred că, pe termen lung, UE va ieși mai puternică din criză.

La fel ca în sondajele Eurobarometru anterioare, răspunsurile cu privire la situația economiilor naționale diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Dacă peste trei sferturi din cetățenii suedezi, luxemburghezi și germani afirmă că situația economică este bună, mai puțin de 5% din cetățenii irlandezi, portughezi, spanioli și greci împărtășesc această opinie. În general, în cursul ultimelor 6 luni, procentul persoanelor care afirmă că situația actuală a economiei naționale este bună, și anume 27% (-1), precum și procentul celor care consideră că situația este proastă, 71% (procent neschimbat) au rămas relativ stabile.

Cetățenii continuă să considere UE cel mai eficace actor – alături de guvernele naționale – în contracararea efectelor crizei economice. Ca de obicei, sondajul Eurobarometru indică asemănările și diferențele dintre opinia publică din statele membre ale UE în ceea ce privește principalele preocupări ale populației (șomaj, inflație și situația economică).

Context

Sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului 2012 a fost realizat pe baza unor interviuri față în față, care au avut loc în perioada 12 – 27 mai 2012. În total, au fost intervievate 32 728 de persoane din cele 27 de state membre ale UE și din țările candidate.

Informații suplimentare

Raportul privind primele rezultate este publicat astăzi și evidențiază percepțiile europenilor despre situația economică actuală, preocupările pentru viitor, precum și opiniile acestora cu privire la criză și la Strategia Europa 2020. Sunt publicate, de asemenea, tendințele privind rezultatele referitoare la instituțiile UE și datele aferente întrebărilor cu privire la chestiunile legate de cetățenie.

Raportul privind primele rezultate este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANEXĂ

1. Percepția cetățenilor despre importanța inițiativelor prevăzute în Strategia Europa 2020

2. Evaluarea obiectivelor Strategiei Europa 2020

3. Percepția cetățenilor despre relevanța abordării prevăzute de Strategia Europa 2020

4. Diferențele dintre statele membre cu privire la impactul crizei asupra locurilor de muncă și tendințele înregistrate față de toamna anului 2011

5. Declarații cu privire la criză: țările UE vor trebui să colaboreze mai strâns și UE va fi mai puternică pe termen lung

6. Diferențele dintre statele membre privind evaluarea situației actuale a economiei


Side Bar