Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 juli 2012

Eurobarometer voorjaar 2012: nog altijd veel steun voor Europa 2020‑strategie

De initiatieven van de EU voor groei, stabiliteit en banen kunnen op brede steun van de Europeanen rekenen. Dit blijkt uit de voorjaars-Eurobarometer 2012, de halfjaarlijkse opiniepeiling van de Europese Commissie. Nu we de tweede helft van het jaar ingaan, is het ‑ na het "Europees semester" ‑ aan de lidstaten om actie te ondernemen. Het moderniseren van de arbeidsmarkt, het creëren van banen en het helpen van armen en "sociaal uitgeslotenen" zijn de prioriteiten volgens de publieke opinie in de EU. De meest recente peiling toont eveneens aan dat de belangrijkste overeengekomen doelstellingen van de EU – zoals een baan voor driekwart van de beroepsbevolking – van voldoende ambitie getuigen (zie de bijlage). Het oordeel van de Europeanen over de Europa 2020‑strategie (de groeistrategie van de EU) is bemoedigend, vooral wat het ambitieniveau betreft en het belang dat aan de initiatieven wordt gehecht. Over het geheel genomen is 40 % van de Europeanen (+2 procentpunten) van mening dat de EU de goede kant op gaat om de crisis te boven te komen en de nieuwe wereldwijde uitdagingen aan te gaan.

Hoewel er tussen de landen grote verschillen zijn, lijkt het erop dat Europeanen minder pessimistisch worden en dat meer mensen het gevoel hebben dat het ergste van de crisis achter ons ligt. 30 % van de Europeanen denkt dat de impact van de crisis voor de banenmarkt al over zijn ergste punt heen is (een toename van 7 punten sinds de vorige peiling in de herfst van 2011).

Meer dan acht op de tien Europeanen vindt dat de EU‑lidstaten meer samen moeten werken als gevolg van de crisis en meer dan de helft is ervan overtuigd dat de EU op de lange termijn sterker uit de crisis komt.

Net als in eerdere peilingen verschillen de antwoorden over de situatie van de nationale economieën sterk van lidstaat tot lidstaat. Terwijl meer dan driekwart van de mensen in Zweden, Luxemburg en Duitsland de economische situatie als "goed" betitelt, is minder dan 5 % deze mening toegedaan in Ierland, Portugal, Spanje en Griekenland. Het aantal mensen dat de huidige situatie van de nationale economie "goed" noemde (27 %, 1 % minder dan bij de vorige peiling) was het afgelopen halfjaar over het geheel genomen stabiel, net als het aantal mensen dat de kwalificatie "slecht" gaf (71 %, onveranderd sinds de vorige peiling).

Burgers blijven de EU, samen met de nationale regeringen, als de meest doeltreffende actor zien als het gaat om het aanpakken van de economische crisis. Zoals gebruikelijk laat de Eurobarometer de overeenkomsten en de verschillen zien tussen de publieke opinie in de EU‑lidstaten met betrekking tot de voornaamste zorgen van mensen (werkloosheid, inflatie en de economische situatie).

Achtergrond

De voorjaars-Eurobarometer 2012 is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 12 en 27 mei 2012 zijn afgenomen. In totaal zijn 32 728 mensen in alle 27 EU‑lidstaten en in de kandidaat‑lidstaten ondervraagd.

Nadere informatie

Het verslag met de eerste resultaten wordt vandaag openbaar gemaakt. Het toont het beeld dat de Europeanen van de huidige economische situatie hebben en hun voornaamste zorgen over de toekomst, evenals hun mening over de crisis en de Europa 2020‑strategie. De resultaten over ontwikkelingen in de EU‑instellingen en gegevens met betrekking tot vragen over burgerschapskwesties worden eveneens openbaar gemaakt.

Het verslag met de eerste resultaten is beschikbaar via:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Contact:

Mina Andreeva (+32‑2) 299.13.82

Natasha Bertaud (+32‑2) 296.74.56

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar