Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 30 d.

2012 m. pavasario standartinis „Eurobarometro“ tyrimas. Visuomenė toliau tvirtai remia strategiją „Europa 2020“

2012 m. pavasarį atlikto „Eurobarometro“ tyrimo (tai du kartus per metus Europos Komisijos organizuojama apklausa) duomenimis, europiečiai palaiko ES pasiūlytas augimo, stabilumo ir darbo vietų kūrimo iniciatyvas. Žengiame į antrąjį metų pusmetį, kai, pasibaigus Europos semestrui, atėjo valstybių narių eilė veikti – ES visuomenės nuomone, svarbiausia yra modernizuoti darbo rinkas, kad būtų kuriamos darbo vietos ir padedama skurstantiems bei socialiai atskirtiems asmenims. Iš naujausios apklausos taip pat matyti, kad, europiečių nuomone, ES nustatyti pagrindiniai tikslai, kaip antai siekis užtikrinti, kad trys ketvirtadaliai darbingo amžiaus asmenų turėtų darbą, yra išties svarbūs (žr. priedą). Visuomenė palankiai vertina ES augimo strategiją „Europa 2020“, ypač pripažindama jos iniciatyvų svarbą ir užmojų mastą. Apskritai 40 proc. europiečių (2 procentiniais punktais daugiau) mano, kad ES juda teisinga linkme, siekdama išbristi iš krizės ir spręsti pasaulines problemas.

Nors skirtingų šalių gyventojų nuomonės labai skiriasi, esama ženklų, kad europiečių pesimizmas mažėja ir vis daugiau jų teigia, kad sunkiausias krizės etapas jau įveiktas. 30 proc. europiečių (7 procentiniais punktais daugiau, palyginti su 2011 m. rudenį atlikta apklausa) mano, kad krizės poveikis darbo rinkai jau pasiekė aukščiausią tašką.

Daugiau kaip 8 iš 10 europiečių mano, kad ES valstybės narės dėl krizės turėtų glaudžiau bendradarbiauti, ir daugiau kaip pusė jų tiki, kad ES per ilgesnį laikotarpį taps stipresnė.

Kaip buvo matyti ir iš ankstesnių tyrimų, valstybių narių piliečiai labai skirtingai vertina savo šalies ekonomikos būklę. Daugiau kaip trys ketvirtadaliai Švedijos, Liuksemburgo ir Vokietijos gyventojų mano, kad ekonominė padėtis yra gera, o Airijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Graikijoje tokios nuomonės laikosi mažiau kaip 5 proc. gyventojų. Apskritai per pastaruosius 6 mėnesius gyventojų, teigiančių, kad dabartinė jų šalies ekonominė padėtis yra gera, dalis liko beveik nepakitusi (27 proc., 1 procentiniu punktu mažiau), kaip ir manančiųjų, kad padėtis yra bloga (71 proc., be pasikeitimų).

Piliečiai toliau mano, kad šalinti ekonomikos krizės padarinius labiausiai pajėgi yra Europos Sąjunga, veikdama kartu su nacionalinėmis vyriausybėmis. Kaip įprasta, iš „Eurobarometro“ tyrimo matyti ES valstybių narių gyventojų nuomonės pagrindiniais jiems rūpimais klausimais (nedarbo, infliacijos ir ekonominės padėties) panašumai ir skirtumai.

Pagrindiniai faktai

2012 m. pavasario standartinis „Eurobarometro“ tyrimas atliktas individualiai apklausiant respondentus nuo 2012 m. gegužės 12 d. iki gegužės 27 d. Iš viso apklausti 32 728 asmenys iš visų 27 ES valstybių narių ir šalių kandidačių.

Daugiau informacijos

Šiandien paskelbta pirmųjų rezultatų ataskaita, apibūdinanti europiečių suvokimą apie esamą ekonominę padėtį ir susirūpinimą ateitimi, taip pat jų nuomonę apie krizę ir strategiją „Europa 2020“. Be to, paskelbti su ES institucijomis susijusių tendencijų rezultatai ir duomenys apie atsakymus į pilietybės srities klausimus.

Pirmoji rezultatų ataskaita paskelbta

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar