Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 30.

2012. tavaszi Standard Eurobarométer felmérés: A közvélemény továbbra is határozottan támogatja az Európa 2020 stratégiát

A 2012. tavaszi Standard Eurobarométer felmérés – az Európai Bizottság által évente kétszer elvégzett közvélemény-kutatás – szerint az európaiak széles köre támogatja a növekedést, stabilitást és foglalkoztatást célzó uniós kezdeményezéseket. Immár átléptünk az év második felébe, amikor – az európai szemeszter után – a tagállamoknak a tetteikkel kell bizonyítaniuk elkötelezettségüket. A közvélemény szerint napjainkban a munkaerőpiacoknak a munkahelyteremtést lehetővé tevő modernizálása, valamint a szegény és társadalmilag kirekesztett emberek megsegítése jelenti a legfontosabb prioritásokat Európában. A legutóbbi felmérés azt mutatja továbbá, hogy az európaiak szerint az EU által jóváhagyott kiemelt célok – például annak biztosítása, hogy az aktív korú lakosság kétharmada munkahellyel rendelkezik – megfelelően ambiciózusak (lásd melléklet). Ami az EU növekedési stratégiáját, az Európa 2020 stratégiát illeti, a polgárok hozzáállása igen biztató, különösen a kezdeményezések fontossága és az ambíciószint tekintetében. Összességében az európaiak 40%-a (plusz 2 százalékpont) találja úgy, hogy az EU a helyes irányban indult el ahhoz, hogy leküzdje a válságot és szembenézhessen az új globális kihívásokkal.

Jóllehet jelentős eltérések mutatkoznak az egyes országok között, a jelek arra utalnak, hogy az európaiak egyre kevésbé pesszimisták, és mind többen osztják azt a véleményt, hogy a válság nehezén már túljutottunk. Az európaiak 30%-a úgy véli, hogy a válság munkaerőpiacra gyakorolt hatása már elérte a csúcspontját (a 2011 őszén készült előző felmérés óta 7 pontos emelkedés következett be).

Tíz európai közül több mint nyolc azon az állásponton van, hogy az uniós tagállamoknak szorosabban együtt kellene működniük a válságra való tekintettel, míg a válaszadók több mint fele hiszi úgy, hogy Európa hosszú távon erősebbé válik.

A korábbi felmérésekhez hasonlóan a válaszadók véleményei között – tagállamonként – ezúttal is jelentősek az eltérések a nemzeti gazdaság helyzetének megítélését illetően. Míg Svédországban, Luxemburgban és Németországban a polgárok több mint háromnegyede jónak tartja a gazdaság állapotát, addig Írországban, Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban 5%-nál is kevesebben vélekednek így. Az elmúlt 6 hónap során összességében stabil maradt a nemzeti gazdaság helyzetét jónak tartók (27%, mínusz 1 százalékpont), illetve rossznak ítélők száma (71%, változatlan).

Az uniós polgárok továbbra is úgy vélik, hogy a gazdasági válság hatásainak kezelésében az EU a leghatékonyabb szereplő – a nemzeti kormányok mellett. Ahogyan az lenni szokott, az Eurobarométer felmérés hasonlóságokat és különbözőségeket egyaránt mutat az egyes uniós tagállamokban a lakosság által legaggályosabbnak tartott kérdésekben (munkanélküliség, infláció és a gazdasági helyzet) kinyilvánított vélemények között.

Előzmények

A 2012. tavaszi Standard Eurobarométer felmérést 2012. május 12–27. között folytatott személyes beszélgetések révén készítették. A 27 uniós tagállamban és a tagjelölt országokban összesen 32 728 személyt kérdeztek meg.

További információk

Az eredményeket összegző első jelentést a mai napon tették közzé, és abból kitűnik, hogy az európaiak hogyan ítélik meg a gazdaság jelenlegi helyzetét, mely kérdések foglalkoztatják őket leginkább a jövőt illetően, illetve miként vélekednek a válságról és az Európa 2020 stratégiáról. Ezenkívül közzétették az uniós intézményekre és az állampolgársággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó tendenciák eredményeit is.

Az eredményeket összegző első jelentés az alábbi internetcímen található:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar