Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. heinäkuuta 2012

Eurobarometri: Eurooppa 2020 -strategialla edelleen vankka kannatus

Eurooppalaiset kannattavat edelleen vahvasti EU:n aloitteita kasvun, vakauden ja työllisyyden luomiseksi. Tämä ilmenee kevään 2012 Eurobarometristä, joka on Euroopan komission kahdesti vuodessa järjestämä mielipidekysely. Nyt vuoden toisella puoliskolla, kun talouspolitiikan vuotuinen EU-ohjausjakso on saatu päätökseen, on jäsenvaltioiden vuoro toimia. Eurobarometriin vastanneet katsovat, että jäsenvaltioiden kiireellisimmät tehtävät ovat työmarkkinoiden nykyaikaistaminen työpaikkojen luomiseksi sekä köyhien ja syrjäytyneiden auttaminen. Vastaajat katsovat, että EU:n sopimat yleistavoitteet – kuten sen varmistaminen, että kolmella neljäsosalla työikäisestä väestöstä on töitä – ovat riittävän kunnianhimoisia (katso liite). Ihmisten mielipiteet kasvua edistävästä Eurooppa 2020 ‑strategiasta ovat kannustavia erityisesti sen osalta, miten he arvioivat aloitteiden tärkeyttä ja kunnianhimoisuutta. Yhteensä 40 prosenttia eurooppalaisista (kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä, syksyllä 2011 toteutetussa kyselyssä) katsoo, että EU:lla on oikea suunta kriisin selättämiseksi ja uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Luvut vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä, mutta kaikkiaan eurooppalaisten pessimismi on vähenemässä ja aikaisempaa useampi katsoo, että kriisin pahimmat ajat ovat jo ohi. Eurooppalaisista 30 prosenttia katsoo, että kriisin pahimmat vaikutukset työmarkkinoihin ovat jo takanapäin (lisäystä 7 prosenttia).

Yli kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta katsoo, että kriisin seurauksena EU:n jäsenvaltioiden olisi tiivistettävä yhteistyötään, ja yli puolet uskoo, että EU selviytyy kriisistä vahvistuneena.

Kuten edellisissäkin kyselyissä kansallisten talouksien tilannetta koskevat vastaukset vaihtelevat paljon jäsenvaltion mukaan. Yli kolme neljäsosaa vastaajista Ruotsissa, Luxemburgissa ja Saksassa katsoo, että taloustilanne on hyvä, mutta alle 5 prosenttia vastaa tähän väitteeseen myöntävästi Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa. Kuuden viime kuukauden aikana taloustilannetta hyvänä pitävien vastaajien määrä ja huonona pitävien vastaajien määrä on pysynyt lähes muuttumattomana. Hyvänä sitä pitää 27 prosenttia (laskua 1 prosenttiyksikkö) ja huonona 71 prosenttia (ei muutosta).

Kansalaiset pitävät EU:ta – kansallisten hallitusten ohella – tärkeimpänä toimijana talouskriisin ratkaisemisessa. Eurobarometrin tarkoituksena on kuvata yleisessä mielipiteessä havaittuja yhtäläisyyksiä ja eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä kansalaisia eniten huolestuttavissa kysymyksissä (työttömyys, inflaatio ja taloustilanne).

Tausta

Kevään 2012 vakiomuotoinen Eurobarometri-kysely toteutettiin haastattelututkimuksena 12.–27. toukokuuta 2012. Haastatteluihin osallistui yhteensä 32 728 henkilöä jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa.

Lisätietoja

Kyselyn ensimmäisiä tuloksia koskevat tiedot julkaistaan tänään. Niissä kuvataan eurooppalaisten näkemyksiä tämänhetkisestä taloustilanteesta ja tulevaisuutta koskevista huolenaiheista sekä esitetään heidän mielipiteitään kriisistä ja Eurooppa 2020 -strategiasta. Lisäksi julkaistaan tietoja mielipidesuuntauksista EU:n toimielimiä ja kansalaisuutta koskevissa asioissa.

Kyselyn ensimmäisiä tuloksia koskevat tiedot ovat luettavissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar