Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2012

Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2012: Η κοινή γνώμη εξακολουθεί να στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Σύμφωνα με το εαρινό Ευρωβαρόμετρο 2012, δηλαδή τη δημοσκόπηση που οργανώνει ανά διετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωπαίοι στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την απασχόληση. Με την έλευση του δεύτερου εξαμήνου του έτους, είναι η σειρά των κρατών μελών - μετά το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» - να αναλάβουν δράση. Ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας ώστε να δημιουργηθεί απασχόληση, καθώς και η παροχή βοήθειας σε άτομα που υποφέρουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό θεωρούνται οι σημαντικότερες προτεραιότητες από την κοινή γνώμη στην ΕΕ. Από την τελευταία δημοσκόπηση απορρέει επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι βασικοί στόχοι που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ, όπως το να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας για τα τρία τέταρτα του ενεργού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν το σωστό επίπεδο φιλοδοξίας (βλ. παράρτημα). Οι απόψεις του κοινού για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», που αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, είναι ενθαρρυντικές ιδίως όσον αφορά τη σπουδαιότητα των πρωτοβουλιών και το επίπεδο φιλοδοξίας. Συνολικά, το 40% των Ευρωπαίων (+2 ποσοστιαίες μονάδες) είναι της άποψης ότι η ΕΕ βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να βγει από την κρίση και να αντιμετωπίσει τις νέες παγκόσμιες προκλήσεις.

Παρά τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Ευρωπαίοι γίνονται λιγότερο απαισιόδοξοι, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Το 30% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι ο αντίκτυπος της κρίσης στην αγορά εργασίας έχει ήδη φθάσει στο απόγειό του (αύξηση 7 μονάδων έναντι της προηγούμενης έρευνας, το φθινόπωρο του 2011).

Πάνω από τους 8 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν στενότερα μεταξύ τους λόγω της κρίσης, ενώ πάνω από τους μισούς πιστεύουν ότι η ΕΕ θα βγει ισχυρότερη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες, οι απαντήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με την κατάσταση της εθνικής οικονομίας τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών. Ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού στη Σουηδία, στο Λουξεμβούργο και στη Γερμανία δηλώνουν ότι η οικονομική κατάσταση είναι καλή, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα λιγότεροι από το 5% συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Συνολικά, κατά τους τελευταίους 6 μήνες, σταθεροποιήθηκε γενικά στο 27% (-1) το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση της εθνικής οικονομίας είναι καλή, και στο 71% (αμετάβλητο) το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι είναι κακή.

Οι πολίτες εξακολουθούν επίσης να θεωρούν την ΕΕ ως τον πλέον αποτελεσματικό παράγοντα, μαζί με και τις εθνικές κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης Ως συνήθως, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει τις ομοιότητες και τις διαφορές της κοινής γνώμης μεταξύ κρατών μελών για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν το κοινό (ανεργία, πληθωρισμός και οικονομική κατάσταση).

Ιστορικό

Το εαρινό Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2012 πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις από τις 12 έως τις 27 Μαΐου 2012. Συνολικά, ερωτήθηκαν 32.728 άτομα σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν σήμερα και απεικονίζουν τη γνώμη των Ευρωπαίων για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις ανησυχίες του για το μέλλον, καθώς και τη γνώμη του για την κρίση και την στρατηγική «Ευρώπη 2020». Δημοσιεύονται επίσης τα αποτελέσματα τάσεων για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως και στοιχεία όσον αφορά θέματα ιθαγένειας.

Η πρώτη έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar