Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. července 2012

Pravidelný Eurobarometr na jaro 2012: Strategie Evropa 2020 má u veřejnosti nadále silnou podporu

V průzkumu Eurobarometr na jaro 2012 vyjádřili Evropané širokou podporu iniciativám pro růst, stabilitu a zvyšování počtu pracovních příležitostí, které navrhla EU. Tento průzkum veřejného mínění organizuje dvakrát do roka Evropská komise. V druhé polovině roku, po skončení „Evropského semestru“, je řada na členských státech, aby se chopily iniciativy. Veřejnost považuje za nejdůležitější modernizaci trhu práce za účelem zvýšení počtu pracovních příležitostí a pomoc chudým a ze společnosti vyloučeným občanům. Podle nejnovějšího průzkumu se Evropané domnívají, že hlavní cíle, na kterých se EU shodla (např. dosažení stavu, kdy tři čtvrtiny lidí v produktivním věku budou mít práci), jsou dostatečně ambiciózní (viz příloha). Názory občanů na strategii Evropa 2020 – strategii EU pro růst – jsou povzbuzující, a to zejména vzhledem k významu iniciativ a úrovni ambicí, které z ní vycházejí. Celkově je 40 % Evropanů (nárůst o 2 procentní body) přesvědčeno, že se EU vydala správnou cestou směrem z krize a k řešení nových globálních výzev.

Přes značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou Evropané podle určitých náznaků méně pesimističtí a mnoho z nich věří, že nejhorší fáze krize už je za námi. Oproti předchozímu průzkumu z podzimu roku 2011 si o 7 procentních bodů více, tedy 30 % z nich myslí, že dopad krize na trh práce již dosáhl svého vrcholu.

Více než 8 z 10 Evropanů se domnívá, že by v důsledku krize měly členské státy EU intenzivněji spolupracovat, a nadpoloviční většina z nich věří, že EU vyjde z krize dlouhodobě silnější.

Stejně jako v předchozích průzkumech se v jednotlivých členských státech výrazně liší i odpovědi na otázku ohledně stavu vnitrostátních ekonomik. Pro více než tři čtvrtiny obyvatel Švédska, Lucemburska a Německa je hospodářská situace dobrá, ale tento názor vyjádřilo méně než 5 % Irů, Portugalců, Španělů a Řeků. Celkově se za posledních šest měsíců nezměnil počet respondentů uvádějících, že současná situace ekonomiky jejich státu je dobrá: 27% (–1), a těch, již se domnívají, že je špatná: 71% (beze změny).

Občané nadále zastávají názor, že EU – společně s národními vládami – je pro překonání následků hospodářské krize nejpovolanějším subjektem. Eurobarometr jako vždy ukázal podobnosti a odlišnosti mezi hlavními obavami, které mají obyvatelé v jednotlivých členských státech EU (nezaměstnanost, inflace a hospodářská situace).

Souvislosti

Pravidelný Eurobarometr na jaro 2012 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 12.–27. května 2012. Ve 27 členských státech EU a v kandidátských zemích bylo celkem osloveno celkem 32 728 osob.

Další informace

První zpráva o výsledcích, která byla dnes zveřejněna, nastiňuje, jak Evropané vnímají současnou hospodářskou situaci a jaké mají obavy ohledně budoucnosti a názory na krizi a strategii Evropa 2020. Zveřejněny byly rovněž údaje týkající se vývoje názorů na orgány EU a na otázky ohledně občanství.

První zpráva o výsledcích je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm.

Kontakty:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar