Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 юли 2012 г.

Проучване „Стандартен Евробарометър“ от пролетта на 2012 г.: силната обществена подкрепа за стратегията „Европа 2020“ продължава

Инициативите за растеж, стабилност и работни места, предлагани от ЕС, се ползват с широка подкрепа от страна на европейците, показва допитването на Евробарометър от пролетта на 2012 г., което се провежда два пъти годишно и се организира от Европейската комисия. С настъпването на второто полугодие — след препоръките от европейския семестър — когато е време действия да предприемат самите държави членки, модернизирането на трудовите пазари с цел създаване на работни места и оказването на помощ на бедните и лицата, намиращи се в социална изолация, са най-важните приоритети според общественото мнение в ЕС. Последното проучване показва също, че за европейските граждани водещите цели, по които ЕС е постигнал съгласие —например да се гарантира заетост за три четвърти от населението в трудоспособна възраст — са достатъчно амбициозни (вж. приложението). Мнението на хората за стратегията „Европа 2020“ — стратегията за растеж на ЕС — е окуражаващо, особено що се отнася до значимостта на инициативите и равнището на амбиция. Като цяло 40 % от европейците (+2 процентни пункта) изразяват мнението, че ЕС се движи в правилната посока за излизане от кризата и посрещане на нови световни предизвикателства.

Въпреки значителните различия между отделните страни, има признаци, че европейските граждани вече не са толкова песимистично настроени, като все повече от тях казват, че най-трудният период от кризата е отминал. 30 % от тях смятат, че въздействието на кризата върху пазара на труда вече е достигнало своя връх (увеличение със 7 пункта в сравнение с предходното проучване, извършено през есента на 2011 г.).

Над 8 от 10 европейци считат, че в резултат от кризата държавите — членки на ЕС, трябва да работят в по-тясно сътрудничество, а повече от половината вярват, че ЕС ще излезе от нея по-силен в дългосрочен план.

Както и в предишните проучвания, отговорите относно ситуацията на националните икономики се различават значително в различните държави членки. Докато над три четвърти от гражданите в Швеция, Люксембург и Германия казват, че икономическата ситуация е добра, в Ирландия, Португалия, Испания и Гърция това мнение се споделя от по-малко от 5 %. Като цяло през последните 6 месеца има относителна стабилност на дела на хората, които считат, че текущото състояние на националната икономика е добро (27 %, т.е. спад с 1 процентен пункт), и на дела на онези, според които това състояние е лошо (71 %, т.е. без промяна).

Гражданите продължават да считат ЕС за най-дейния участник в преодоляването на последиците от икономическата криза, наред с националните правителства. Както обикновено, Евробарометър показва приликите и разликите в общественото мнение в държавите — членки на ЕС, във връзка с основните поводи за загриженост на хората (безработица, инфлация и икономическата ситуация).

Контекст

Проучването „Стандартен Евробарометър“ от пролетта на 2012 г. бе проведено чрез интервюта на живо в периода от 12 до 27 май 2012 г. Интервюирани бяха общо 32 728 души в 27-те държави — членки на ЕС, и в страните кандидатки.

За повече информация:

Докладът, представящ първите резултати от проучването, бе публикуван днес, като в него се излагат схващанията на европейските граждани за настоящата икономическа ситуация и загрижеността им за бъдещето, както и мнението им за кризата и за стратегията „Европа 2020“. Публикувани са и тенденциите в мнението относно институциите на ЕС и информация по въпроси относно гражданството.

Докладът, представящ първите резултати от проучването, може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Perceived importance of Europe 2020 initiatives

2. Appraisal of Europe 2020 targets

3. Perceived relevance of the Europe 2020 approach

4. Differentiation between Member States on the impact of the crisis on jobs and trends since Autumn 2011

5. Statements on the crisis: EU countries will have to work more closely together and the EU will be stronger in the long run.

6. Differentiation between Member States on the appraisal of the current state of the economy


Side Bar