Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2012

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινά ενίσχυση υπέρ της ελληνικής τράπεζας Νέα Proton και αρχίζει διεξοδική έρευνα

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά δημόσια ενίσχυση ύψους 1,7 δισεκατ. ευρώ για την εξυγίανση της Proton Bank. Η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά το μέτρο αυτό μέχρι να λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας Νέα Proton, της νέας νομικής οντότητας που συνεστήθη στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας. Συγχρόνως, η Επιτροπή κίνησε διεξοδική έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσον το μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Η έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Στις 9 Οκτωβρίου 2011, η Proton Bank ετέθη υπό εκκαθάριση και η άδεια λειτουργίας της ανακλήθηκε. Σειρά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μεταβιβάστηκαν σε νεοσυσταθείσα οντότητα, τη «Νέα Proton Τράπεζα» (αποκαλούμενη επίσης «μεταβατική τράπεζα»). Επειδή δεν μεταβιβάστηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία εκτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, o ισολογισμός ανοίγματος της τράπεζας Νέα Proton παρουσιάζει μεγαλύτερο παθητικό από ενεργητικό. Η διαφορά καλύφθηκε με εισφορά του ελληνικού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), και το αρχικό κεφάλαιο της Νέα Proton χορηγήθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι η εισφορά 1,122 δισεκατ. ευρώ από μέρους του ΤΕΚΕ, η οποία ισοδυναμεί με επιχορήγηση αφού δεν θα επιστραφεί, καθώς και η εισφορά κεφαλαίου 0,55 δισεκατ. ευρώ από μέρους του ΤΧΣ, από την οποία δεν μπορεί να αναμένεται προοπτική κερδοφορίας, αποτελούν κρατικές ενισχύσεις. Τα μέτρα αυτά χρησίμευσαν για τη διάσωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της πρώην Proton Bank, οι οποίες συνεχίζονται στο πλαίσιο της νέας νομικής οντότητας που προέκυψε, της τράπεζας Νέα Proton. Χωρίς αυτά, οι εν λόγω δραστηριότητες θα είχαν πάψει να υφίστανται.

Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη Νέα Proton, βασιζόμενο σε αυτοτελές επιχειρηματικό μοντέλο.

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το κατά πόσον το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπεβλήθη θα αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα της Νέα Proton μακροπρόθεσμα χωρίς συνεχή κρατική στήριξη, και για το κατά πόσον η λύση αυτή είναι η λιγότερο δαπανηρή.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.34488 (2012 /NN) στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις διευθετηθούν όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με το απόρρητο. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα καταχωρούνται στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις State Aid Weekly e-News.

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar