Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юли 2012 г.

ЕС засилва хуманитарната си помощ за Судан и Южен Судан с 40 млн. EUR

Европейската комисия увеличава подкрепата си за жертвите на влошаващата се хуманитарна криза в Судан и Южен Судан. С това Комисията се стреми да помогне на стотици хиляди бежанци в Южен Судан, избягали от конфликта в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил, и на още 37 000 бежанци, основно от Сини Нил, които се намират в Етиопия.

С цел да се отговори на техните нарастващи потребности, Комисията увеличава хуманитарна си помощ за Судан и Южен Судан с 40 млн. EUR. С това хуманитарната помощ на Комисията в тези две страни за тази година достигна 127 млн. EUR.

„Хуманитарните ни експерти в кризисните райони ме предупредиха, че ситуацията се влошава бързо и потребностите се увеличават. Жизненоважно е да засилим спешната си помощ в граничните райони“, заяви Кристалина Георгиева, европейският комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

В Южен Судан хуманитарната ситуация се влоши драстично през 2012 г. Притокът на бежанци във вече пълните лагери даде нов тласък на продоволствената несигурност и рисковете от холера, малария и други болести. Лошата реколта утежни продоволствения недостиг: според оценки на Световната продоволствена програма тази година 4,7 милиона души (половината от населението на Южен Судан) са засегнати от продоволствена несигурност, докато миналата година техният брой е бил 3,8 милиона души. Вероятно е тази ситуация да се влоши поради решението на правителството да спре производството на петрол, което представлява и 98% от приходите на страната.

Порочният кръг от болести и недохранване води до увеличаване на смъртността, особено сред децата. Достъпът до нуждаещото се население е ограничен поради несигурността и дъждовния сезон, който направи много пътища непроходими, а доставката на основна помощ — невъзможна.

Суданските бежанци от провинцията Сини Нил продължават да пристигат в Етиопия и хуманитарните организации са все по-загрижени за здравната и продоволствената ситуация в бежанските лагери и транзитните центрове. Изключително обезпокоително недохранване се отчита сред бежанците, по-специално в лагера Bambasi.

В Судан продължава конфликтът в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил. Неутралните хуманитарни организации, на които е отказан достъп, се борят, за да предоставят помощ на нуждаещите се. Комисията остава изцяло ангажирана и готова да се намеси веднага, след като се осигурят условия за достъп. В Дарфур, където продължава преселването на хора, на жертвите на конфликти се предоставя хуманитарна помощ, въпреки ограниченията за достъп.

Комисар Георгиева призова правителството на Судан да позволи помощта да достигне до всички нуждаещи се хора в Судан, където и да се намират те.

Контекст

Европейската комисия подпомага животоспасяващи дейности в Судан и Южен Судан от 90-те години насам. Финансовата помощ за 2011 г. възлиза на общо 140 млн. EUR. Помощта включва помощ за вътрешно разселените лица, завърналите се лица и бежанците, за осигуряване на основно здравеопазване, чиста вода, хигиенни условия, продоволствена помощ и закрила.

Екип от хуманитарни експерти на Комисията на място наблюдава ситуацията, нуждите и оползотворяването на средствата от ЕС. Европейската комисия работи с хуманитарните организации, които са в най-добра позиция за предоставяне на помощ в съответните държави (Върховният комисар на ООН за бежанците, Световната продоволствена програма, неправителствени организации и Международният комитет на Червения кръст). Комисията финансира работата по най-важните приоритети, включващи закрила, водоснабдяване, хигиенни условия и хранене.

От 2010 г. насам ЕС е отпуснал на Южен Судан 285 млн. EUR помощ за развитие до 2013 г. Тази помощ ще бъде насочена към селското стопанство за изграждане на така наречените „свързващи пътища“, за връзка на стопанствата с по-големи пътища и пазари, и ще помогне на дребните селскостопански производители да изкарват прехраната си. Допълнителна подкрепа се предоставя и на образователния сектор чрез обучение на учители, предоставяне на учебни материали и изграждане на училища. С помощта на ЕС също така се финансира изграждането на здравни заведения и обучението на здравни специалисти. На последно място се предоставя също и помощ за управлението чрез укрепване, например, на съдебната власт и Парламента.

В Судан ЕС предоставя почти 60 млн. EUR помощ за развитие до 2013 г. Тази помощ обаче е предназначена само за населението, а не за държавните институции (тъй като правителството на Судан не е ратифицирало изменената версия на Споразумението от Котону, което е основата за сътрудничеството на ЕС с държавата). Помощта на ЕС е насочена към селското стопанство (чрез предоставяне на техническа помощ на дребните селскостопански производители да изкарват прехраната си), към образованието (чрез обучението на учители и предоставяне на учебни материали с цел да се намали броят на напускащите основно училище), и към здравеопазването (чрез обучението на медицински сестри и акушерки, изграждането на здравни заведения и въвеждане на основни здравни услуги).

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)


Side Bar