Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. julija 2012

Pravila EU za lažje čezmejno dedovanje uzakonjena

Jutri bodo v Uradnem listu Evropske unije objavljena nova pravila EU, namenjena zmanjšanju pravnih težav v primeru smrti družinskega člana, ki ima premoženje v drugi državi EU. To pomeni, da bodo ta pravila postala del prava EU. Nova uredba o čezmejnem dedovanju, ki jo je predložila Evropska komisija in so jo države članice EU uradno sprejele prejšnji mesec (IP/12/576), bo evropskim državljanom olajšala urejanje pravnih vprašanj, povezanih z mednarodno oporoko ali zapuščino. Ta pravila bodo zagotovila pravno varnost približno 450 000 evropskim družinam, kolikor se jih po oceni vsako leto sreča z mednarodnim dedovanjem. Poleg tega več kot 12,3 milijona državljanov EU živi v drugi državi EU, zato bodo ta pravila verjetno zanimiva še za precej več ljudi. Države članice imajo zdaj tri leta časa, da svojo nacionalno zakonodajo prilagodijo tako, da uveljavijo pravila EU.

Potem ko smo poenostavili življenje parom, ki so v postopku čezmejne razveze zakonske zveze, smo zdaj storili isto za družine, ki se soočajo s pravnimi posledicami izgube drage osebe,“ je pojasnila evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding. „Vsaka država EU ima svoja pravila o dedovanju, kar je povzročalo pravno zmedo. Ta zakonodajni akt bo poenostavil postopke in državljanom zagotovil pravno varnost. S sprejetjem uredbe EU o čezmejnem dedovanju bo tako lažje določiti, katero pravo se uporabi v posameznem primeru. To je le en primer, kako Evropska unija pomaga Evropejcem reševati vsakdanje pravne težave in pri tem privarčevati denar.“

Novi zakonodajni akt bo precej poenostavil urejanje mednarodnih dedovanj, saj za določitev pristojnosti in prava, ki se uporabi v čezmejnih primerih, določa eno samo merilo: običajno prebivališče pokojnika. Prav tako bo državljanom omogočil, da bodo svoje zapuščinske zadeve lahko načrtovali vnaprej, pri čemer jim bo zagotovljena popolna pravna varnost. Zakonodajni akt ureja tudi evropsko potrdilo o dedovanju, ki bo dediču ali upravitelju zapuščine omogočilo uveljavljanje njegovega statusa po vsej Uniji brez dodatnih formalnosti. To pomeni precejšnje izboljšanje v primerjavi s sedanjim stanjem, ko imajo državljani včasih velike težave pri uveljavljanju svojih pravic. Rezultat bodo hitrejši in cenejši postopki, ki bodo ljudem prihranili čas in denar za stroške pravnih postopkov.

Ozadje

Evropska komisija je 14. oktobra 2009 predstavila predlog uredbe za preprostejšo ureditev mednarodnega dedovanja (glej IP/09/1508). Z uredbo bo uvedeno enotno merilo za določanje pristojnosti organov in prava, ki se uporabi za čezmejno dedovanje, tj. običajno prebivališče pokojnika. Državljani, ki živijo v tujini, pa se bodo lahko odločili, da se za njihovo celotno zapuščino uporabi pravo države, katere državljani so.

Tako se bo na primer nemški upokojenec, ki živi na Portugalskem, pri načrtovanju svoje zapuščine lahko odločil za uporabo nemškega prava.

Marca 2012 je potekalo glasovanje o poročilu o osnutku zakonodaje v okviru Odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve in na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (glej IP/12/209). Vlade držav članic EU, zastopane v Svetu EU, so 7. junija 2012 končno sprejele novi zakonodajni akt (IP/12/576).

Jutrišnja objava uredbe v Uradnem listu Evropske unije je del stalnih prizadevanj Evropske komisije za izboljšanje pravic državljanov EU. Komisija je 9. maja letos začela javno posvetovanje o pravicah državljanov, da bi opredelila morebitne ovire, s katerimi se državljani še vedno srečujejo, ko potujejo po Evropi ali nakupujejo na spletu (IP/12/461). Posvetovanje bo potekalo do 9. septembra letos, prejeti prispevki pa bodo neposredno upoštevani v Poročilu o državljanstvu EU za leto 2013, ki bo predstavljeno maja naslednje leto.

Več informacij

Evropska komisija – Družinske zadeve in dedovanje:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Javno posvetovanje:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_sl.htm

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22972459)


Side Bar