Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 26 lipca 2012 r.

Przepisy ułatwiające transgraniczne dziedziczenie weszły w życie

Nowe przepisy Unii Europejskiej ograniczające trudności prawne, w sytuacji gdy odchodzi na zawsze członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej, zostaną opublikowane jutro w Dzienniku Urzędowym. Oznacza to, że staną się one prawem UE. Nowe rozporządzenie mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym, zaproponowane przez Komisję Europejską i formalnie przyjęte przez państwa członkowskie UE w ostatnim miesiącu (IP/12/576), uprości formalności prawne, z którymi muszą sobie radzić obywatele europejscy w przypadku testamentu lub sprawy spadkowej o charakterze międzynarodowym. Przepisy zagwarantują pewność prawną szacunkowej liczbie 450 000 europejskich rodzin mających do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym. Biorąc pod uwagę fakt, że 12,3 mln obywateli UE zamieszkuje na stałe w innym kraju UE, przepisy te zainteresują prawdopodobnie znacznie więcej osób. Państwa członkowskie mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych, tak aby nowe przepisy unijne stały się skuteczne.

„Po ułatwieniach dla par uczestniczących w postępowaniu rozwodowym o wymiarze transgranicznym podjęliśmy działania na rzecz podobnych ułatwień dla rodzin, które muszą sobie radzić z aspektami prawnymi straty bliskiej osoby”, powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Komisji. „Odrębne przepisy w sprawie dziedziczenia w poszczególnych krajach UE doprowadzały do powstania bardzo skomplikowanej i złożonej sytuacji prawnej. Niniejsze przepisy upraszczają postępowanie i wprowadzają pewność prawną, z której skorzystają obywatele. Dzięki obowiązywaniu tego rozporządzenia UE łatwiej będzie określić, które prawo należy zastosować w danej sprawie. To jeden z przykładów działań Unii Europejskiej służących rozwiązywaniu trudności prawnych w sprawach dnia codziennego oraz umożliwiających ponoszenie niższych wydatków przez Europejczyków.”

Dzięki nowym przepisom znacznie prościej jest rozstrzygać sprawy spadkowe o wymiarze międzynarodowym poprzez jednolite kryterium określania tak właściwości organów, jak i prawa mającego zastosowania w sprawach o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej. Tworzą one również możliwość zaplanowania spraw spadkowych z wyprzedzeniem, z pełnym zaufaniem do obowiązujących przepisów. W przepisach przewidziano również europejski certyfikat spadkowy, który umożliwi potwierdzenie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii. Będzie to znaczny postęp w porównaniu z obecną sytuacją, w której obywatele napotykają niekiedy wielkie trudności w wykonywaniu swoich praw. W konsekwencji postępowanie stanie się szybsze i tańsze, a zainteresowane osoby nie stracą tyle czasu i pieniędzy na opłaty prawne.

Kontekst

W dniu 14 października 2009 r. Komisja zaproponowała rozporządzenie mające na celu uproszczenie przepisów dotyczących międzynarodowych spraw spadkowych (zob. IP/09/1508). Zgodnie z tym rozporządzeniem stosowane będzie jednolite kryterium, pozwalające określić z góry zarówno właściwość organów, jak również prawo mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej. Obywatele zamieszkujący za granicą będą mogli jednak wybrać prawo kraju, którego są obywatelami, w odniesieniu do całości postępowania spadkowego. Podejmując decyzję dotyczącą pozostawianego przez siebie spadku, niemiecki emeryt mieszkający w Portugalii będzie mógł zatem zdecydować się na przykład na zastosowanie prawa niemieckiego.

W marcu 2012 r. na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oraz w jego Komisji Prawnej przeprowadzono głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie projektu tego aktu prawnego (zob. IP/12/209). Rządy państw członkowskich UE, reprezentowane na forum Rady UE, przyjęły ostatecznie nowe przepisy w dniu 7 czerwca 2012 r. (IP/12/576).

Jutrzejsze opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stanowi część nieustannego wysiłku Komisji Europejskiej na rzecz poprawy praw obywateli UE. Od 9 maja Komisja prowadzi konsultacje społeczne dotyczące praw obywateli, by określić możliwe przeszkody, na jakie narażeni są obywatele podczas podróży po Europie lub na przykład w czasie zakupów przez internet (IP/12/461). Konsultacje potrwają do 9 września, a otrzymane odpowiedzi zostaną uwzględnione bezpośrednio w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r., które zostanie opublikowane w maju przyszłego roku.

Informacje dodatkowe

Komisja Europejska – sprawy rodzinne i sprawy spadkowe:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Konsultacje społeczne:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar