Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 26. jūlijā

ES noteikumi pārrobežu mantošanas vienkāršošanai kļūst par likumu

Rītdien Oficiālajā Vēstnesī tiks publicēti jaunie Eiropas Savienības noteikumi, kas vienkāršos tiesisko situāciju gadījumos, kad mūžībā aiziet ģimenes loceklis, kam pieder īpašums citā ES valstī. Tas nozīmē, ka šie noteikumi kļūst par ES tiesību aktu. Jaunā regula par pārrobežu mantošanu, kuru ierosināja Eiropas Komisija un kuru dalībvalstis formāli pieņēma pagājušajā mēnesī (IP/12/576), Eiropas pilsoņiem vienkāršos juridiskos jautājumus, kas saistīti ar pārrobežu testamentu vai mantojumu. Ar šo tiesību aktu tiks nodrošināta tiesiskā noteiktība apmēram 450 000 Eiropas ģimeņu, kuras katru gadu saskaras ar starptautiskiem mantojumiem. Tā kā apmēram 12,3 miljoni ES pilsoņu pastāvīgi dzīvo citā ES valstī, noteikumi visticamāk būs interesanti vēl daudzām citām personām. Dalībvalstīm pašlaik trīs gadu laikā ir jāpielāgo savi valsts tiesību akti, lai jaunie ES noteikumi tiktu īstenoti.

"Pēc tam, kad esam atvieglojuši dzīvi pāriem, kuri ir iesaistīti pārrobežu laulības šķiršanas lietās, mēs pašlaik darām to pašu attiecībā uz ģimenēm, kurām jārisina juridiskas problēmas saistībā ar tuva cilvēka nāvi," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Atšķirīgi noteikumi, kas regulē mantojuma lietas katrā ES valstī, radīja juridisku labirintu. Ar šo tiesību aktu mēs vienkāršojam procesus un radām tiesisko noteiktību pilsoņiem. Šīs ES regulas pieņemšana atvieglos tā tiesību akta noteikšanu, kas ir piemērojams katrā konkrētā gadījumā. Tas ir tikai viens piemērs tam, kā Eiropas Savienība strādā, lai risinātu ikdienišķas juridiskas problēmas un ietaupītu Eiropas iedzīvotāju līdzekļus."

Jaunais tiesību akts būtiski atvieglo starptautisko mantojuma lietu kārtošanu, nodrošinot vienotu kritēriju, lai noteiktu pārrobežu mantojumam piemērojamos tiesību aktus un jurisdikciju – tā ir mirušās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Tas turklāt ļaus iedzīvotājiem iepriekš plānot savu mantojumu pilnīgas tiesiskās noteiktības apstākļos. Tiesību aktā ir paredzēta Eiropas mantojuma apliecība, kas ļaus bez citām formalitātēm visā ES teritorijā pierādīt savu mantinieka vai mantojuma pārvaldītāja statusu. Tas būs ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, kurā pilsoņiem ir ļoti grūti īstenot savas tiesības. Rezultāts būs ātrākas un lētākas procedūras, kas cilvēkiem palīdzēs ietaupīt laiku un samazinās juridiskās izmaksas.

Priekšvēsture

Komisija 2009. gada 14. oktobrī ierosināja regulu, lai vienkāršotu starptautisko mantojuma lietu kārtošanu (skatīt IP/09/1508). Saskaņā ar regulu būs viens kritērijs, lai noteiktu iestāžu jurisdikciju un pārrobežu mantojumam piemērojamos tiesību aktus – mirušās personas pastāvīgā dzīvesvieta. Tomēr ārvalstīs dzīvojoši cilvēki varēs izvēlēties piemērot savas pilsonības valsts tiesību aktus visam mantojumam. Tādā veidā, piemēram, vācu pensionārs, kas dzīvo Portugālē, plānojot savu mantojumu, varētu izvēlēties piemērot Vācijas tiesību aktus.

Eiropas Parlamenta Juridiskā komiteja un Eiropas Parlaments plenārsēdē 2012. gada martā balsoja par tiesību akta projekta ziņojumu (skatīt IP/12/209). Visbeidzot, ES dalībvalstu valdības, kuras ir pārstāvētas ES Padomē, 2012. gada 7. jūnijā pieņēma jauno tiesību aktu (IP/12/576).

Regula, kas rīt tiks publicēta Oficiālajā Vēstnesī, veido daļu no Eiropas Komisijas pastāvīgajiem centieniem uzlabot ES pilsoņu tiesības. Kopš 9. maija Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par pilsoņu tiesībām, lai konstatētu iespējamos šķēršļus, ar kuriem pilsoņi saskaras, piemēram, ceļojot Eiropā vai iepērkoties tiešsaistē (IP/12/461). Apspriešana notiks līdz 9. septembrim, un saņemtie komentāri tiks tieši iestrādāti 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību, ko publicēs nākamā gada maijā.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisija – Ģimenes un mantojuma lietas:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Sabiedriskā apspriešana:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar