Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 26 d.

ES taisyklės dėl tarptautinio paveldėjimo įtvirtintos teisės aktu

Rytoj Oficialiajame leidinyje bus paskelbtos naujosios Europos Sąjungos taisyklės, kuriomis sumažinama teisinė našta tais atvejais, kai miršta kitoje ES šalyje turto turintis šeimos narys. Tai reiškia, kad šios taisyklės taps ES teisės aktu. Naujasis reglamentas dėl tarptautinio paveldėjimo, kurio pasiūlymą pateikė Europos Komisija ir kurį praėjusį mėnesį oficialiai priėmė ES valstybės narės (IP/12/576), padės Europos piliečiams lengviau spręsti su užsienyje sudarytu testamentu arba tarptautiniu paveldėjimu susijusius teisinius klausimus. Taisyklėmis bus užtikrintas teisinis tikrumas maždaug 450 000 Europos šeimų, kurioms kasmet tenka tvarkyti tarptautinio paveldėjimo reikalus. Svečioje ES šalyje gyvena per 12,3 mln. piliečių, todėl gali būti, kad taisyklės bus naudingos daug daugiau asmenų. Valstybės narės per trejus metus turi suderinti nacionalinės teisės aktus, kad naujosios ES taisyklės būtų veiksmingai taikomos.

Jau esame palengvinę sąlygas poroms, dalyvaujančioms tarpvalstybinio santuokos nutraukimo bylose, o dabar tai darome šeimoms, kurios sprendžia teisinius ginčus, kilusius mirus artimam asmeniui, – sakė ES Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Dėl skirtingų ES valstybių narių paveldėjimo taisyklių dažnai būdavo pasiklystama teisiniame labirinte. Šiuo teisės aktu supaprastiname procedūrą ir piliečiams užtikriname teisinį tikrumą. Taikant šį ES teisės aktą bus paprasčiau nustatyti, kokia teisė bus taikoma kiekvienu atveju. Tai tik vienas pavyzdys, kaip Europos Sąjunga siekia spręsti kasdienes teisines problemas ir padėti europiečiams sutaupyti pinigų.“

Naujasis teisės aktas leis daug paprasčiau tvarkyti tarptautinio paveldėjimo klausimus, nes juo remiantis ir jurisdikcija, ir tarpvalstybinėms byloms taikytina teisė bus nustatomos pagal vienintelį kriterijų – palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Be to, piliečiai gali planuoti paveldėjimo reikalus iš anksto, būdami visiškai tikri dėl teisinių aspektų. Teisės akte taip pat nurodytas Europos paveldėjimo pažymėjimas, kurį turintys asmenys bet kurioje ES vietoje galės be jokių formalumų įrodyti, kad būtent jie yra tikrieji paveldėtojai ar palikimo administratoriai. Tai bus didelė pažanga, nes kol kas piliečiai vis dar patiria nemažai problemų naudojantis savo teisėmis. Šių priemonių rezultatas – trumpesnės ir pigesnės procedūros, dėl kurių žmonės gali taupyti laiką ir pinigus, išleidžiamus teisinėms išlaidoms.

Pagrindiniai faktai

2009 m. spalio 14 d. Komisija pateikė reglamento, kuriuo supaprastinamas tarptautinio paveldėjimo reikalų tvarkymas, pasiūlymą (žr. IP/09/1508). Šiame reglamente nustatyta, kad kompetentingos institucijos ir tarptautiniam paveldėjimui taikytina teisė bus nustatomos pagal vienintelį kriterijų – palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Tačiau užsienyje gyvenantiems asmenims bus suteikiama teisė pasirinkti, kad visam jų palikimui būtų taikoma jų pilietybės šalies teisė. Taigi, pavyzdžiui, Portugalijoje gyvenantis Vokietijos pilietybę turintis pensininkas gali pasirinkti, kad jo turto paveldėjimo atveju būtų taikoma Vokietijos teisė.

2012 m. kovo mėn. Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas ir Europos Parlamentas plenariniame posėdyje balsavo dėl ataskaitos, susijusios su šiuo teisės akto projektu (žr. IP/12/209). ES valstybių narių vyriausybės, kurioms atstovaujama ES Taryboje, naująjį teisės aktą galiausiai priėmė 2012 m. birželio 7 d. (IP/12/576).

Tai, kad reglamentas rytoj bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, rodo Europos Komisijos nuolatines pastangas geriau užtikrinti ES piliečių teises. Gegužės 9 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl piliečių teisių, kad nustatytų galimas kliūtis, su kuriomis piliečiai susiduria keliaudami Europoje arba apsipirkdami internetu (IP/12/461). Konsultacijos vyks iki rugsėjo 9 d., o gautos nuomonės bus tiesiogiai įtrauktos į 2013 m. ES pilietybės ataskaitą, kuri bus pristatyta kitą gegužę.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Šeimos reikalai ir paveldėjimas

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Viešos konsultacijos

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 297 24 59


Side Bar