Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. heinäkuuta 2012

Kansainvälisiä perintöasioita helpottavat EU:n säännöt julkaistaan

Uudet Euroopan unionin säännöt, joilla helpotetaan oikeudellisesti tilanteita, joissa edesmennyt perheenjäsen jättää jälkeensä omaisuutta toisessa EU-maassa, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä huomenna. Säännöistä tulee EU:n lainsäädäntöä. EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät uuden kansainvälisiä perintöasioita koskevan asetuksen viime kuussa (IP/12/576). Asetuksen myötä EU:n kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisten perintöasioiden oikeudellista puolta. Vuosittain arviolta 450 000 eurooppalaista perhettä joutuu tekemisiin kansainvälisen perintöasian kanssa. Säännöt tuovat heille oikeusvarmuutta, ja niillä on varmasti merkitystä monille, sillä yli 12,3 miljoonaa EU:n kansalaista asuu toisessa EU-maassa. Jäsenvaltioilla on nyt kolme vuotta aikaa muuttaa omia lakejaan niin, että uusia sääntöjä voidaan soveltaa.

”Jo aiemmin on helpotettu kansainväliseen avioeroon päätyneiden parien elämää, ja nyt autetaan perheitä, jotka joutuvat ratkomaan oikeudellisia kysymyksiä menetettyään läheisensä”, kertoo oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Kunkin EU-maan erilliset perintöasioita koskevat säännöt ovat usein johtaneet oikeudelliseen labyrinttiin. Tällä lainsäädännöllä me yksinkertaistamme menettelyjä ja tuomme kansalaisille oikeusvarmuutta. EU:n asetuksen tultua voimaan on helpompi selvittää, minkä maan lakia missäkin tapauksessa sovelletaan. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä Euroopan unioni tekee ratkaistakseen jokapäiväisiä oikeudellisia ongelmia, jotta eurooppalaisten rahat säästyisivät", Reding jatkaa.

Uusi asetus helpottaa huomattavasti kansainvälisten perintöasioiden hoitamista. Asetuksen mukaan sekä toimivalta että sovellettava laki määräytyvät kansainvälisissä perintöasioissa perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella. Kansalaiset voivat myös itse suunnitella perintöasioitaan etukäteen oikeusvarmuuteen luottaen. Asetuksessa säädetään myös eurooppalaisesta perintötodistuksesta, joka antaa perillisille ja pesänhoitajille mahdollisuuden todistaa asemansa kaikkialla unionissa. Tämä merkitsee huomattavaa parannusta verrattuna nykytilanteeseen, jossa on toisinaan hyvin hankalaa käyttää oikeuksiaan. Menettelyistä tulee nopeampia ja halvempia, ja ihmisiltä säästyy aikaa ja rahaa.

Tausta

Komissio teki 14. lokakuuta 2009 ehdotuksen asetukseksi kansainvälisten perintöasioiden yksinkertaistamisesta (ks. IP/09/1508). Asetuksen mukaan sekä viranomaisten toimivalta että sovellettava laki määräytyvät kansainvälisissä perintöasioissa aina perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella. Ulkomailla asuvat voivat kuitenkin halutessaan päättää, että heidän koko perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia he ovat. Espanjassa asuva suomalainen eläkeläinen voisi siis päättää, että hänen perintöönsä sovelletaan Suomen lakia.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta ja parlamentin täysistunto äänestivät asetusehdotuksesta maaliskuussa 2012 (ks. IP/12/209). EU:n jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät uuden asetuksen EU:n neuvostossa 7. kesäkuuta 2012 (IP/12/576).

Huomenna Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistava asetus on tulosta komission jatkuvasta työstä EU:n kansalaisten oikeuksien parantamiseksi. Komissio käynnisti 9. toukokuuta 2012 julkisen kuulemisen kansalaisten oikeuksista. Tarkoituksena on määrittää esteet, joita kansalaiset mahdollisesti edelleen kohtaavat esimerkiksi matkustaessaan Euroopassa tai tehdessään ostoksia verkossa (IP/12/461). Kuuleminen on avoinna 9. syyskuuta asti, ja sen tuloksia hyödynnetään ensi vuoden toukokuussa esitettävässä katsauksessa EU:n kansalaisuuteen.

Lisätietoa

Euroopan komissio – Perhe- ja perintöoikeutta koskevat asiat:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Julkinen kuuleminen:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar