Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2012

Οι κανόνες της ΕΕ για την διευκόλυνση των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών έχουν τώρα γίνει νόμος

Αύριο θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μειώνουν τα νομικά προβλήματα στις περιπτώσεις θανάτου μέλους οικογένειας το οποίο διαθέτει περιουσία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες αυτοί γίνονται μέρος της νομοθεσίας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός για τις διασυνοριακές κληρονομικές διαδοχές που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε επίσημα από τα κράτη μέλη της ΕΕ τον περασμένο μήνα (IP/12/576) θα καταστήσει ευκολότερο για τους ευρωπαίους πολίτες να χειρίζονται τη νομική πλευρά μιας διεθνούς διαθήκης ή κληρονομικής διαδοχής. Οι κανόνες θα δημιουργήσουν ασφάλεια δικαίου για τις περίπου 450.000 ευρωπαϊκές οικογένειες που έρχονται κάθε χρόνο αντιμέτωπες με ζητήματα διεθνούς κληρονομικής διαδοχής. Δεδομένου ότι πάνω από 12,3 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι κανόνες είναι πιθανό ότι θα ενδιαφέρουν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία ούτως ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη οι νέοι κανόνες της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης Viviane Reding, έκανε την εξής δήλωση: «Αφού πρώτα απλουστεύσαμε την κατάσταση για τα ζευγάρια που βρίσκονται σε κατάσταση διασυνοριακού διαζυγίου, τώρα κάναμε το ίδιο και για τις οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με τις νομικές συνέπειες του θανάτου προσφιλούς προσώπου. Η ύπαρξη διαφορετικών κανόνων κληρονομικού δικαίου σε κάθε χώρα της ΕΕ κατέληγε συνήθως σε νομικούς δαιδάλους. Με την νομοθεσία αυτή απλουστεύουμε τις διαδικασίες και δημιουργούμε ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Με τη θέσπιση αυτού του κανονισμού της ΕΕ, είναι ευκολότερος ο προσδιορισμός του δικαίου που ισχύει σε κάθε υπόθεση. Πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την επίλυση των νομικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα και την εξοικονόμηση χρημάτων για τους ευρωπαίους πολίτες.»

Η νέα νομοθεσία καθιστά πολύ πιο εύκολη τη διευθέτηση διεθνών κληρονομικών διαδοχών παρέχοντας ένα ενιαίο κριτήριο για τον προσδιορισμό τόσο της διεθνούς δικαιοδοσίας όσο και του εφαρμοστέου δικαίου σε διασυνοριακές υποθέσεις: πρόκειται για τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Επιτρέπει επίσης στους πολίτες να τακτοποιούν εκ των προτέρων την κληρονομική τους διαδοχή με πλήρη ασφάλεια δικαίου. Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, το οποίο θα επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να αποδεικνύει χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις την ιδιότητά του ως κληρονόμου ή ως διαχειριστή κληρονομικής διαδοχής σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, στην οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Το αποτέλεσμα θα είναι ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες, που θα εξοικονομούν τόσο χρόνο όσο και χρήμα από άποψη νομικών εξόδων.

Ιστορικό

Στις 14 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για να απλουστευθεί η διευθέτηση διεθνών κληρονομικών διαδοχών (βλ. IP/09/1508). Ο κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή ενιαίου κριτηρίου για τον καθορισμό τόσο της διεθνούς δικαιοδοσίας όσο και του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής: πρόκειται για τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Οι κάτοικοι εξωτερικού θα μπορούν, ωστόσο, να επιλέγουν να διέπεται το σύνολο της κληρονομικής διαδοχής τους από το δίκαιο του κράτους ιθαγενείας τους. Π.χ. ένας γερμανός συνταξιούχος που ζει στην Πορτογαλία μπορεί να επιλέξει να ισχύσει η γερμανική νομοθεσία σε σχέση με την κληρονομική διαδοχή του.

Τον Μάρτιο του 2012, η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισαν έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (βλ. IP/12/209). Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, εκπροσωπούμενες στο Συμβούλιο της ΕΕ, ενέκριναν στη συνέχεια τη νέα νομοθεσία, στις 7 Ιουνίου 2012 (IP/12/576).

Η αυριανή δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας της Επιτροπής για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ. Στις 9 Μαΐου, η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες π.χ. όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη ή όταν πραγματοποιούν αγορές επιγραμμικά (IP/12/461). Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα ενσωματωθούν απευθείας στην έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, του 2013, που θα υποβληθεί τον επόμενο Μάιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Οικογενειακές υποθέσεις και κληρονομικές διαδοχές:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Δημόσια διαβούλευση:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar