Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. juli 2012

Nye EU-regler for at forenkle afviklingen af grænseoverskridende arvesager

Nye EU-regler til at mindske den juridiske hovedpine, der kan være forbundet med at miste et familiemedlem med ejendom i et andet EU-land, vil blive offentliggjort i EU-Tidende i morgen. Dette betyder, at de bliver til EU-lovgivning. Den nye forordning om grænseoverskridende arvesager, som blev foreslået af Europa-Kommissionen og formelt vedtaget af EU-medlemsstaterne i sidste måned (IP/12/576), vil gøre det lettere for borgerne i EU at håndtere den juridiske side af et internationalt testamente eller en international arvesag. Reglerne vil skabe retssikkerhed for de 450 000 europæiske familier, som hvert år skønnes at være involveret i en international arvesag. Med over 12,3 millioner EU-borgere, der er bosat i et andet EU-land vil reglerne sandsynligvis være af interesse for langt flere. Medlemsstaterne har nu tre år til at tilpasse deres nationale lovgivning, hvorefter de nye EU-regler kan træde i kraft.

"Efter at have gjort livet lettere for par, der er involveret i en international skilsmissesag, har vi nu gjort det samme for familier, der er nødt til at håndtere de juridiske konsekvenser, der er forbundet med at have mistet én, de elskede," sagde EU's kommissær for retlige anliggender og næstformand for Kommissionen, Viviane Reding. "Særskilte regler om arv i hvert EU-land har hidtil skabt en juridisk labyrint. Med disse regler forenkler vi procedurerne og skaber retssikkerhed for borgerne. Med denne EU-forordning gør vi det lettere at finde ud af, hvilken lov der skal anvendes i hver sag. Dette er blot ét eksempel på, hvordan Den Europæiske Union arbejder på at løse juridiske problemer i hverdagen og spare penge for europæerne."

De nye regler gør det betragteligt enklere at behandle internationale arvesager ved at indføre ét enkelt kriterium til at afgøre både, hvilke myndigheder der har domstolskompetence, og hvilken lov der skal anvendes på grænseoverskridende sager, nemlig afdødes sædvanlige opholdssted. De nye regler gør det også muligt for borgerne på forhånd at planlægge arven efter sig med fuld retssikkerhed. Med de nye regler indføres også et europæisk arvebevis, som vil gøre det muligt for en person at bevise, at vedkommende er arving eller bobestyrer i en arvesag uden yderligere formaliteter i hele EU. Dette udgør en betragtelig forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor borgere har store vanskelligheder med at udøve deres rettigheder. Resultatet vil være hurtigere og billigere procedurer, der sparer tid og omkostninger til advokatsalærer.

Baggrund

Den 14. oktober 2009 fremsatte Kommissionen et forslag til forordning for at forenkle afviklingen af internationale arvesager (jf. IP/09/1508). I henhold til forordningen skal der være ét enkelt kriterium, som afgør både, hvilke myndigheder der har domstolskompetence, og hvilken lov der skal anvendes i en grænseoverskridende arvesag, nemlig afdødes sædvanlige opholdssted. Personer, der er bosiddende i udlandet, vil dog have mulighed for at vælge, at lovgivningen i det land, hvor de er statsborgere, skal anvendes på hele deres arvesag. Således vil f.eks. en tysk pensionist, der er bosat i Portugal, kunne vælge at anvende tysk lovgivning, når vedkommende planlægger arven efter sig.

Europa-Parlamentets Retsudvalg og Europa-Parlamentets plenarforsamling stemte om en betænkning om forslaget til forordning i marts 2012 (jf. IP/12/209). Regeringerne for EU's medlemsstater, der er repræsenteret i Rådet for Den Europæiske Union, vedtog endeligt de nye regler den 7. juni 2012 (IP/12/576).

Offentliggørelsen af forordningen i morgen i EU-Tidende indgår i Europa-Kommissionens fortsatte bestræbelser på at forbedre EU-borgernes rettigheder. Siden den 9. maj har Kommissionen f.eks. iværksat en offentlig høring om borgernes rettigheder for at identificere eventuelle hindringer, borgerne stadig støder på, når de f.eks. rejser i Europa eller handler online (IP/12/461). Høringen vil være åben indtil den 9. september, og det input, der modtages, vil bidrage direkte til rapporten om unionsborgerskab 2013, som vil blive præsenteret i maj næste år.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens websted om "Family matters and successions":

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Offentlig høring:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Generaldirektoratet for Retlige Anliggenders nyhedsrum:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Webstedet for Viviane Reding, EU's kommissær for Retlige Anliggender og næstformand i Kommissionen:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 297 24 59)


Side Bar