Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. července 2012

Pravidla EU usnadňující dědická řízení s mezinárodním prvkem budou od zítřka právním předpisem

Nová pravidla Evropské unie, která usnadňují právně problematická vypořádání dědictví v případech úmrtí člena rodiny s majetkem v jiné zemi EU, budou zítra zveřejněna v Úředním věstníku, čímž se stávají právním předpisem EU. Nové nařízení navržené Evropskou komisí o dědictví s mezinárodním prvkem, jež minulý měsíc formálně přijaly členské státy EU (IP/12/576), usnadní evropským občanům řešení právních aspektů souvisejících s uznáváním mezinárodních závětí nebo dědictvím. Tato pravidla zaručí právní jistotu přibližně 450 000 evropských rodin, kterých se dědictví s mezinárodním prvkem každoročně týká. Avšak vzhledem k tomu, že 12,3 milionu občanů EU nežije ve své rodné zemi, budou mít tato nová pravidla pravděpodobně dopad na mnohem více lidí. Členské státy nyní mají tři roky na harmonizaci svých vnitrostátních právních předpisů, aby nová pravidla EU mohla nabýt účinku.

„Po usnadnění přeshraničních rozvodů jsme se zaměřili na pomoc rodinám, které se potýkají s právními důsledky úmrtí svých blízkých,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost a místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, podle které byla odlišná pravidla v oblasti dědictví v každé zemi EU skutečným bludištěm právních předpisů. „Toto nařízení EU,“ dodala komisařka, „zjednodušuje postupy dědických řízení a zajišťuje občanům právní jistotu. Usnadňuje určení rozhodného práva pro daný případ. To je pouze jeden příklad za všechny, dokazující, že se Evropská unie snaží hledat řešení každodenních právních problémů a šetřit peníze Evropanů.“

Nový právní předpis významně zjednoduší dědická řízení s mezinárodním prvkem, neboť obsahuje jediné kritérium, na jehož základě se určí jak příslušný orgán, tak rozhodné právo pro taková dědictví: tímto jediným kritériem je obvyklé místo pobytu zesnulého. Umožňuje také občanům, aby s plnou právní jistotou rozhodli o své pozůstalosti. Právní předpis rovněž zavádí evropské dědické osvědčení, jež lidem umožní prokázat bez dalších formalit status dědice či správce dědictví po celém území Unie. Tato novinka představuje významný pokrok oproti stávající situaci, kdy občané jen velmi těžce uplatňují svá práva. Výsledkem budou rychlejší a levnější řízení, která občanům ušetří čas a peníze vynakládané na právní poplatky.

Souvislosti

Dne 14. října 2009 Komise navrhla nařízení zaměřené na zjednodušení dědických řízení s mezinárodním prvkem (viz IP/09/1508). Podle tohoto nařízení se bude při určování příslušného orgánu a rozhodného práva u případů dědictví s mezinárodním prvkem používat jediné kritérium: obvyklé místo pobytu zesnulého. Lidé žijící v zahraničí však budou mít možnost zvolit si možnost, aby se na celou jejich pozůstalost uplatnilo právo státu, jehož jsou občany. Tak by si například německý důchodce žijící v Portugalsku mohl zvolit možnost, aby jeho pozůstalost byla vyřízena podle německého práva.

O tomto návrhu hlasoval Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti a plenární zasedání Evropského parlamentu v březnu 2012 (viz IP/12/209). Vlády členských států EU prostřednictvím svého zastoupení v Radě EU s konečnou platností přijaly nový právní předpis dne 7. června 2012 (IP/12/576).

Zítřejší vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie je pouze jedním z počinů Evropské komise v rámci trvalého úsilí o zlepšování práv občanů EU. Evropská komise dne 9. května zahájila veřejnou konzultaci o občanských právech, která má pomoci identifikovat překážky, kterým občané stále ještě čelí například při cestování po Evropě nebo při online nákupech (IP/12/461). Konzultace bude ukončena 9. září a vyplývající poznatky se stanou podkladem pro zprávu o občanství EU za rok 2013, která bude představena v květnu příštího roku.

Další informace

Evropská komise – rodinné a dědické záležitosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Veřejná konzultace:

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_cs.htm

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22972459)


Side Bar