Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 25. julija 2012

Trgovanje z emisijami: Komisija pripravlja spremembo časovnega načrta dražb pravic do emisije

Evropska komisija je sredi aprila začela z revizijo časovnega načrta dražb v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) in je danes podala predlog sklepa za razjasnitev določb direktive o EU ETS glede časovnega načrta dražb pravic do emisije.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „V sistemu EU za trgovanje z emisijami narašča presežek pravic, ki so se nakopičile v zadnjih nekaj letih. Ni smiselno nadaljevati z namernim oskrbovanjem trga, na katerem je ponudba že tako previsoka. Zato je Komisija danes začela postopek za spremembo časovnega načrta dražb pravic do emisije. S tem kratkoročnim ukrepom se bo izboljšalo delovanje trga. Če bo obstajala politična volja, bodo lahko vse odločitve sprejete, preden se začetek leta 2013 začne naslednje dražbeno obdobje. Zdaj morajo ukrepati Evropski parlament in države članice. Po poletnih počitnicah bo Komisija dokončno oblikovala tudi možnosti za dolgoročne strukturne ukrepe.“

V tretji fazi EU ETS od leta 2013 do leta 2020 bo na dražbi veliko število pravic do emisij, prihodki pa bodo pripadali državam članicam.

Zamrznitev količin za prodajo na dražbi

Leta 2010 je bil z uredbo Komisije določen časovni načrt, v skladu s katerim so se za osem let tretjega trgovalnega obdobja razdelile količine za dražbo. V letu 2011 je bilo odločeno, da se časovni načrt spremeni, in sicer da se nekatere količine za dražbo z let 2013 in 2014 prenesejo na leto 2012, da bi se zagotovil nemoten prehod z druge na tretjo fazo. Zaradi nedavnega makroekonomskega razvoja so se pojavili novi razlogi za spremembo časovnega načrta, in sicer za prenos nekaterih količin za dražbo z obdobja 2013–2015 na konec tretje faze (začasna „zamrznitev“ navedene količine).

V ta namen in da bi zagotovili potrebno stabilnost trga ob morebitni spremembi časovnega načrta, je Komisija danes predlagala posebno tehnično spremembo direktive o EU ETS, katere cilj je pojasniti, da lahko Komisija v posebnih okoliščinah s spremembo uredbe o dražbah spremeni časovni načrt dražb v trgovalnem obdobju, da se zagotovi dobro delovanje trga ogljika.

Da bi pridobila začetna mnenja držav članic, tudi o količini pravic za dražbo, ki bi jo bilo treba zamrzniti, je Komisija danes osnutek prihodnje spremembe uredbe o dražbi poslala odboru EU za podnebne spremembe.

Več informacij je na voljo v delovnem dokumentu Komisije.

Kasneje letos bo Komisija predstavila prvo poročilo o delovanju evropskega trga ogljika. Ob tem se bo ponudila priložnost za temeljito razpravo o strukturnih ukrepih, ki bi bili potrebni za obravnavanje izzivov sistema EU za trgovanje z emisijami.

Ozadje: EU ETS in tretja faza

Sistem EU za trgovanje z emisijami zajema okoli 11 000 industrijskih obratov in 45 % emisij EU. Od letos je v sistem vključeno tudi letalstvo.

V tretji fazi EU ETS (2013–2020) je treba emisije industrijskih obratov zmanjšati na 21 % pod ravnjo iz leta 2005.

Glavne spremembe v tretji fazi so:

  • prehod z omejitev, ki so določene na ravni države članice, na enotno omejitev na ravni EU, ki velja za posamezni sektor;

  • prehod z večinoma brezplačnih dodelitev na stanje, ko bo več kot polovica pravic prodanih na dražbi;

  • uskladitev pravil za prosto dodelitev na podlagi ambicioznih referenčnih vrednosti na ravni EU.

Več podatkov o EU ETS je na voljo na:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenti so na voljo na:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Glej tudi MEMO/12/600 (vprašanja in odgovori).

Kontakta:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar