Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 iulie 2012

Comercializarea certificatelor de emisii: Comisia se pregătește să modifice calendarul de scoatere la licitație a certificatelor de emisii

Comisia Europeană a inițiat la mijlocul lunii aprilie reexaminarea profilului temporal al licitațiilor în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading System - ETS) și propune astăzi o decizie care să clarifice dispozițiile directivei EU ETS cu privire la calendarul de desfășurare a licitațiilor pentru certificatele de emisii.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „EU ETS a acumulat în ultimii câțiva ani un surplus tot mai mare de certificate. Nu este înțelept să continuăm să inundăm în mod intenționat o piață care deja este suprasaturată. De aceea, Comisia a pregătit astăzi terenul pentru a schimba calendarul de desfășurare a licitațiilor pentru certificatele de emisii. Această măsură pe termen scurt va îmbunătăți modul de funcționare a pieței. Dacă există voință politică, toate deciziile necesare pot fi luate înainte de următoarea fază de licitare, care debutează la începutul anului 2013. Acum este rândul Parlamentului European și al statelor membre să fie la înălțime. După vacanța de vară, Comisia va finaliza și propunerile de măsuri structurale pe termen lung.”

În faza 3 a EU ETS, care se întinde din 2013 până în 2020, va fi scoasă la licitație o cantitate mare de certificate, veniturile obținute revenindu-le statelor membre.

Concentrarea volumelor licitate către sfârșitul fazei de tranzacționare

Profilul temporal, și anume distribuția volumelor scoase la licitație pe parcursul celor opt ani din faza 3 de tranzacționare, a fost stabilit în 2010 într-un regulament al Comisiei. În 2011 s-a decis modificarea acestui profil temporal, ceea ce a avut ca efect devansarea, din 2013 și 2014 până în 2012, a licitațiilor pentru anumite volume programate, cu obiectivul de a asigura o tranziție ordonată din faza 2 în faza 3. Evoluțiile macroeconomice din ultimii ani justifică luarea în considerare a unei alte modificări a acestui profil temporal, prin amânarea sau concentrarea licitațiilor pentru anumite volume de certificate programate în perioada 2013-2015 către sfârșitul fazei 3.

Pentru a demara această activitate și a oferi pieței stabilitatea necesară pentru o astfel de schimbare eventuală a profilului temporal, Comisia propune astăzi o modificare tehnică specifică a directivei ETS, cu scopul de a clarifica faptul că, în cazuri excepționale, programarea licitațiilor în cadrul unei perioade de tranzacționare poate fi modificată de Comisie pentru a asigura buna funcționare a pieței carbonului, prin modificarea regulamentului privind licitarea.

Pentru a colecta prime impresii din partea statelor membre, inclusiv cu privire la cantitatea de certificate de emisii scoase la licitație care ar trebui să se concentreze către sfârșitul perioadei, Comisia transmite astăzi Comitetului UE privind schimbările climatice și un proiect de modificare a regulamentului privind licitarea.

Informații suplimentare sunt disponibile într-un document de lucru al serviciilor Comisiei.

În cursul acestui an, Comisia va prezenta un prim raport privind funcționarea pieței europene a carbonului. Este o ocazie de a lansa o dezbatere detaliată privind măsurile structurale care ar putea fi necesare pentru a aborda provocările legate de EU ETS.

Context: Faza 3 a EU ETS

EU ETS acoperă aproximativ 11 000 de instalații industriale și 45 % din totalul emisiilor UE. Începând din acest an este inclusă în EU ETS și aviația.

În faza 3 a EU ETS (2013-2020), emisiile provenite de la instalații industriale trebuie reduse până la o valoare cu 21% mai mică decât nivelurile din 2005.

Principalele modificări aduse fazei 3 de tranzacționare sunt:

  • Tranziția de la plafoanele stabilite la nivel de stat membru la un plafon unic pe sector, la nivelul întregii Uniuni;

  • Tranziția de la alocarea preponderent gratuită către scoaterea la licitație a mai mult de jumătate din certificatele de emisii;

  • Armonizarea normelor de alocare gratuită pe baza unor niveluri de referință ambițioase, stabilite la nivelul UE.

Mai multe informații despre EU ETS sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Documentele pot fi consultate pe site-ul:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

A se vedea, de asemenea, MEMO/12/600 (întrebări și răspunsuri).

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar