Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 25 d.

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Komisija rengiasi apyvartinių taršos leidimų aukcionų grafiko pokyčiams

Balandžio viduryje Europos Komisija pradėjo ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos aukcionų grafiko peržiūrą ir šiandien siūlo sprendimą, kuriuo būtų paaiškintos ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemos direktyvos nuostatos, taikomos apyvartinių taršos leidimų aukcionų grafikui.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Per pastaruosius kelerius metus susidarė ir vis didėja ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemos leidimų perviršis. Neišmintinga sąmoningai užtvindyti leidimais rinką, kurioje jų ir taip per daug. Todėl šiandien Komisija kloja pamatus leidimų pardavimo aukcionuose grafiko pakeitimams. Šia trumpalaike priemone bus pagerintas rinkos funkcionavimas. Jei pakaks politinės valios, visus reikiamus sprendimus bus galima priimti iki tol, kai 2013 m. pradžioje prasidės kitas prekybos aukcionuose etapas. Dabar eilė veikti Europos Parlamentui ir valstybėms narėms. Be to, po vasaros atostogų laikotarpio Komisija baigs rengti ilgalaikių struktūrinių priemonių variantus.“

ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemos diegimo trečiajame etape (2013–2020 m.) prekybai aukcionuose bus pateiktas didelis kiekis leidimų ir valstybės narės gaus daugiau pajamų iš šios prekybos.

Leidimų pardavimo aukcionuose atidėjimas

2010 m. Komisijos reglamentu buvo nustatytas prekybos grafikas, t. y. aukcionuose parduodamų leidimų kiekį numatyta paskirstyti per aštuonerius trečiojo prekybos etapo metus. 2011 m. nuspręsta šį grafiką iš dalies pakeisti ir dalį aukcionuose parduodamo kiekio perkelti į ankstesnį laikotarpį – iš 2013–2014 m. į 2012 m., taip siekiant užtikrinti sklandų perėjimą iš 2 etapo į 3 etapą. Atsižvelgiant į pastarųjų metų makroekonomikos raidą, tikslinga apsvarstyti dar vieną šio grafiko pakeitimą – atidėti dalies leidimų pardavimą aukcionuose ir juos parduoti ne 2013–2015 m., o 3 etapo pabaigoje.

Norėdama pradėti šį darbą ir užtikrinti rinkos stabilumą, būtiną taip keičiant grafiką, šiandien Komisija siūlo konkretų techninį apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemos direktyvos pakeitimą, kuriuo siekiama paaiškinti, kad išskirtinėmis aplinkybėmis Komisija gali keisti aukcionų grafiką prekybos laikotarpiu, tuo tikslu pakeisti Reglamentą dėl prekybos aukcionuose ir taip užtikrinti sklandų anglies dioksido rinkos veikimą.

Be to, siekdama sužinoti preliminarias valstybių narių nuomones, įskaitant dėl aukcionuose parduodamų leidimų kiekio, kurio pardavimą reikėtų atidėti, šiandien Komisija būsimo Aukcionų reglamento pakeitimo projektą perduoda ES Klimato kaitos komitetui.

Daugiau informacijos galima rasti Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.

Dar šiemet Komisija pateiks pirmąją Europos anglies dioksido rinkos veikimo ataskaitą. Tai proga pradėti išsamias diskusijas apie tai, kokių struktūrinių priemonių gali prireikti ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemos uždaviniams spręsti.

Pagrindiniai faktai. ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistema ir trečiasis etapas

ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistema taikoma apie 11 000 pramonės įrenginių ir 45 proc. ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Nuo šių metų ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistema taikoma ir aviacijai.

Trečiajame ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemos etape (2013–2020 m.) pramoninių įrenginių anglies dioksido išlakų, palyginti su 2005 m., turi būti sumažinta 21 proc.

Pagrindiniai trečiojo prekybos etapo pokyčiai:

  • perėjimas nuo valstybių narių lygmeniu nustatytų viršutinių ribų prie bendros kiekvienam sektoriui nustatytos ES lygmens viršutinės ribos;

  • perėjimas nuo daugiausiai nemokamo paskirstymo prie tvarkos, kai daugiau nei pusė leidimų parduodama aukcionuose;

  • nemokamo paskirstymo taisyklių suderinimas pagal aukštus visoje ES taikomus rodiklius.

Daugiau informacijos apie ES apyvartinių taršo leidimų prekybos sistemą:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

Dokumentai:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm.

Taip pat žr. MEMO/12/600 (klausimai ir atsakymai).

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar