Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 25.

Kibocsátáskereskedelem: a Bizottság a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének ütemezését érintő módosításokat készít elő

Az Európai Bizottság – miután április közepén kezdeményezte az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) árverésekre vonatkozó időbeli ütemezésének felülvizsgálatát –, a mai napon határozatjavaslatot terjesztett elő a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének az EU ETS irányelvben foglalt időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása céljából.

Connie Hedegaard, az éghajlat-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében az elmúlt évek során egyre nagyobb mennyiségű fel nem használt egység halmozódott fel, és nem volna bölcs, ha a már ma is túlkínálattal küzdő piacon további nagy mennyiségű kibocsátási egység jelenne meg. Éppen ezért a Bizottság mai döntésével előkészítette az utat ahhoz, hogy a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítésének ütemezése módosuljon. Ez az intézkedés rövid távon javítani fogja a piac működését. Ha a politikai szándék megvan, akkor valamennyi szükséges döntést meg lehet hozni még a következő – 2013 elején induló – árverezési szakasz kezdete előtt. A javaslat most az Európai Parlament és a tagállamok elé kerül megvitatásra. A nyári szünetet követően a Bizottság a hosszú távra szóló, strukturális intézkedésterveket is véglegesíteni fogja.”

A kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013-tól 2020-ig tartó harmadik szakaszában nagy mennyiségű kibocsátási egység kerül árverésre, és a bevételek kedvezményezettjei a tagállamok lesznek.

Az árverésre kerülő mennyiségek későbbre ütemezése

2010-ben a Bizottság rendeletben rögzítette az árverések ütemezését, vagyis a harmadik kereskedési időszak nyolc éve során árverésre kerülő kibocsátási egységek időbeli eloszlását. 2011-ben döntés született az ütemezés módosításáról, és ennek nyomán bizonyos, az eredeti tervek szerint 2013-ban és 2014-ben árverésre kerülő mennyiségek értékesítését 2012-re hozták előre, hogy ezáltal biztosítani lehessen a második szakaszról a harmadikra való zökkenőmentes áttérést. A közelmúlt makrogazdasági fejleményei alapján fontolóra kell venni az ütemezés újabb módosítását: indokolt volna ugyanis bizonyos, 2013-ban és 2015-ben árverésre szánt mennyiségek értékesítését későbbre, a harmadik szakasz végére átütemezni.

Ennek érdekében, és azért, hogy a piac számára biztosítsa az ütemezés ilyen jellegű esetleges módosításához szükséges mozgásteret, a Bizottság ma az ETS irányelv kifejezetten technikai jellegű módosítására tesz javaslatot, amely azt rögzítené, hogy az árverésekről szóló rendelet módosítása útján a Bizottságnak – kivételes körülmények esetén – lehetősége legyen módosítani egy adott kereskedési időszak árveréseinek ütemezését, hogy ezáltal biztosítsa a szén-dioxid-piac megfelelő működését.

Ahhoz, hogy a tagállamok időben benyújthassák a témával, így többek között a későbbre ütemezendő mennyiség indokolt mértékével kapcsolatos elképzeléseiket, a Bizottság a mai napon az árverésekről szóló rendelet módosítására irányuló javaslatot is eljuttatott az éghajlatváltozással foglalkozó uniós bizottsághoz.

Mindezzel kapcsolatban bővebb információval szolgál a kapcsolódó bizottsági munkadokumentum.

A Bizottság még ez évben benyújtja az európai szén-dioxid-piac működéséről szóló első jelentését. Ezzel széles körű eszmecsere indítására nyílik lehetőség arról, hogy milyen strukturális intézkedésekre lehet szükség a kibocsátáskereskedelmi rendszer kapcsán felmerülő kihívások kezeléshez.

Háttér-információk: Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének harmadik szakasza

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá mintegy 11 000 létesítmény, és az EU kibocsátásának 45%-a tartozik. Ez évtől kezdődően az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer a légi közlekedésből eredő kibocsátásokra is kiterjed.

A rendszer (2013-tól 2020-ig terjedő) harmadik szakaszában az ipari létesítményekből származó kibocsátást 21%-kal a 2005-ös szint alá kell csökkenteni.

A harmadik kibocsátáskereskedelmi szakaszban az alábbi fő változások lépnek életbe:

  • A kibocsátás felső határa többé nem tagállamonként kerül rögzítésre, hanem az egyes ágazatokra uniós szintű felső határértékek lesznek meghatározva;

  • Jelenleg a kibocsátási egységek többségét ingyenesen osztják ki, a jövőben az egységek több mint felét árverésre bocsátják;

  • A kibocsátási egységek ingyenes kiosztására vonatkozó szabályok ambiciózus, uniós szintű mutatók alapján harmonizációra kerülnek.

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerről az alábbi weboldalon található bővebb információ:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

A témához kapcsolódó dokumentumok itt érhetők el:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Lásd még: MEMO/12/600 (kérdések és válaszok)

Kapcsolattartók :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar