Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. heinäkuuta 2012

Päästökauppa: Komissio valmistelee muutosta päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitukseen

Euroopan komissio aloitti huhtikuun puolivälissä uudelleentarkastelun EU:n päästökauppajärjestelmän huutokauppojen aikataulusta. Tänään komissio tekee ehdotuksen päätökseksi, jolla selvennetään päästökauppadirektiivin säännöksiä päästöoikeuksien huutokauppojen ajoituksesta.

Ilmastotoimista vastaavan komissaari Connie Hedegaardin mukaan päästöoikeuksien ylijäämä on EU:n päästökauppajärjestelmässä kasvanut muutaman viime vuoden aikana. Hän totesi, ”ettei ole viisasta tietoisesti luoda ylitarjontaa markkinoille. Komissio on tämän vuoksi tänään luonut perustaa sille, että päästökauppojen huutokauppojen ajoitusta voidaan muuttaa. Tällä lyhyen aikavälin toimenpiteellä parannetaan markkinoiden toimivuutta. Mikäli poliittista tahtoa löytyy, tarvittavat päätökset voidaan tehdä ennen kuin seuraava huutokauppakausi alkaa vuoden 2013 alussa. Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on nyt tehtävä osuutensa. Kesätauon jälkeen komissio tarkastelee myös pitkän aikavälin rakenteellisia toimenpiteitä.”

EU:n päästökaupan kolmannessa vaiheessa (2013–2020) huutokaupataan suuri määrä päästöoikeuksia. Tulot tästä menevät jäsenvaltioille.

Huutokaupattavien määrien lykkääminen

Vuonna 2010 säädettiin komission asetuksella aikataulusta eli huutokaupattavien määrien jakautumisesta kahdeksalle vuodelle kolmannella päästökauppakaudella. Vuonna 2011 tähän aikatauluun päätettiin tehdä muutos, jolla aikaistettiin tietyn määrän huutokauppaaminen vuodesta 2013 ja 2014 vuoteen 2012. Tavoitteena on varmistaa ongelmaton siirtyminen vaiheesta 2 vaiheeseen 3. Viime vuosien makroekonomiset kehitykset antavat aihetta harkita aikataulun toista muutosta, jolla siirrettäisiin huutokaupattavaa määrää vuosilta 2013–2015 vaiheen 3 loppupuolelle.

Jotta tämä työ saataisiin käyntiin ja jotta markkinoille voitaisiin taata tarvittava vakaus tällaisen aikataulun muutoksen varalta, komissio ehdottaa tänään teknistä muutosta päästökauppadirektiiviin. Tavoitteena on täsmentää, että komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa muuttaa huutokauppojen ajoitusta päästökauppakauden aikana muuttamalla huutokauppa-asetusta hiilimarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Jotta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voitaisiin saada selville jäsenvaltioiden kannat asiaan (myös lykättävien huutokaupattavien päästöoikeuksien määrästä), komissio esittää tänään EU:n ilmastonmuutoskomitealle luonnoksen huutokauppa-asetuksen muutokseksi.

Asiasta on lisätietoja komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa.

Komissio antaa myöhemmin tänä vuonna ensimmäisen raportin eurooppalaisten hiilimarkkinoiden toiminnasta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden käynnistää perusteellinen keskustelu siitä, mitä rakenteellisia toimenpiteitä tarvitaan EU:n päästökauppajärjestelmän haasteiden ratkaisemiseksi.

Taustaa: EU:n päästökauppajärjestelmä ja vaihe kolme

EU:n päästökauppajärjestelmä kattaa noin 11 000 teollisuuslaitosta ja 45 prosenttia EU:n päästöistä. Tästä vuodesta alkaen EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluu myös ilmailu.

EU:n päästökauppajärjestelmän kolmannessa vaiheessa (2013–2020) teollisuuslaitosten päästöjä on vähennettävä siten, että ne ovat 21 prosenttia alle vuoden 2005 tasojen.

Kolmannessa vaiheessa suurimmat muutokset ovat:

  • siirtyminen jäsenvaltioiden tasolla asetetuista päästökatoista yhteen yhtenäiseen EU:n laajuiseen päästökattoon kullakin toimialalla

  • siirtyminen päästöoikeuksien jaosta pääasiassa ilmaiseksi siihen, että yli puolet päästöoikeuksista huutokaupataan

  • ilmaisjakosääntöjen yhdenmukaistaminen kunnianhimoisten EU:n laajuisten vertailuarvojen (benchmarks) perusteella

Lisätietoja päästökaupasta:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Asiakirjoja:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Katso myös MEMO/12/600 (kysymyksiä ja vastauksia)

Yhteyshenkilöt :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar