Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuli 2012

Heitekaubandus: komisjon valmistub muutma heitekvoodioksjonite ajakava

Aprilli keskel hakkas Euroopa Komisjon läbi vaatama ELi heitekvoodioksjonite ajakava ja täna esitab ta ettepaneku, milles selgitab ELi heitekaubandussüsteemi käsitleva direktiivi sätteid heitekvoodioksjonite ajakava kohta.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „ELi heitekaubandussüsteemi on viimastel aastatel hakanud kogunema liigseid heitekvoote. Ei ole mõistlik jätkata kvootide pakkumist turule, millel neid on juba liiga palju. Seepärast ongi komisjon nüüd ette valmistanud kvoodioksjonite ajakava muutmise. See ajutine meede parandab turu toimimist. Poliitilise tahte olemasolu korral saab kõik vajalikud otsused teha enne, kui 2013. aastal algab uus oksjonite periood. Nüüd on järg Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide käes. Pärast suvepuhkust lõpetab komisjon ka pikaajaliste struktuurimeetmete võimalike variantide väljatöötamise.”

ELi heitekaubandussüsteemi kolmas periood hõlmab aastaid 2013–2020 ja selle jooksul müüakse oksjonil palju kvoote, millest saadav tulu läheb liikmesriikidele.

Oksjonimahtude edasilükkamine

Oksjonite ajakava, st oksjonitel kaubeldavate mahtude jaotus kolmanda kauplemisperioodi kaheksa aasta jooksul esitati 2010. aastal ühes komisjoni määruses. 2011. aastal otsustati seda ajakava muuta, nimelt tuua osa mahtusid 2013. ja 2014. aastalt ettepoole 2012. aastale, et tagada sujuv üleminek teisest perioodist kolmandasse perioodi. Viimaste aastate makromajanduslikud suundumused on andnud põhjuse kaaluda ajakava järgmist muutmist, nimelt lükata oksjonimahtusid aastatelt 2013–2015 edasi kolmanda perioodi lõpu poole.

Selle töö käivitamiseks ja turu vajalikuks stabiliseerimiseks seoses oksjonite ajakava sellise võimaliku muutmisega teeb komisjon täna ettepaneku muuta ELi heitekaubandussüsteemi käsitleva direktiivi konkreetset tehnilist rakendamist, nimelt lisada selgitus, et komisjon võib erakorraliste asjaolude puhul ja CO2-turu nõuetekohaseks toimimiseks muuta kauplemisperioodi oksjonite ajakava, muutes selleks oksjonite korraldamist käsitlevat määrust.

Liikmesriikide arvamuste kiiremaks väljaselgitamiseks, sealhulgas ka kvoodikoguste kohta, mille oksjoneid tuleks edasi lükata, esitab komisjon täna ELi kliimamuutuse komiteele ka eelnõu oksjonite määruse muutmise kohta.

Lähem teave on avaldatud komisjoni talituste töödokumendis.

Käesoleval aastal esitab komisjon esimese aruande Euroopa CO2-turu toimimise kohta. See annab võimaluse käivitada põhjalik arutelu selle üle, milliseid struktuurimeetmeid võib vaja minna ELi heitekaubandussüsteemi probleemide lahendamiseks.

Taust: ELi heitekaubandussüsteemi kolmas periood

ELi heitekaubandussüsteem hõlmab ligikaudu 11 000 tööstusettevõtet ja 45% kogu ELi heitest. Käesolevast aastast kuulub sellesse süsteemi ka lennundus.

ELi heitekaubandussüsteemi kolmanda perioodi (2013–2020) jooksul tuleb tööstusettevõtete heidet vähendada 21% alla 2005. aasta taseme.

Kolmanda kauplemisperioodi peamised muudatused on järgmised:

  • igale liikmesriigile kehtestatud „laelt” minnakse üle süsteemile, kus igal tööstusharul on kogu ELi jaoks ühtne „lagi”;

  • kui varem määrati peamine hulk kvoote tasuta, hakatakse nüüd üle poole kvootidest müüma oksjonil;

  • kvootide tasuta jagamise eeskirjad ühtlustatakse, pidades silmas kogu ELi jaoks kehtestatavaid ambitsioonikaid võrdlustasemeid.

Üksikasjalikum teave ELi heitekaubandussüsteemi kohta on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumendid on avaldatud aadressil:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Vt ka MEMO/12/600 – Küsimused ja vastused

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar