Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juli 2012

Emissionshandel: Kommissionen gør klar til ændring af tidsplanen for auktioner over emissionskvoter

Europa-Kommissionen indledte i midten af april en gennemgang af tidsplanen for auktioner i forbindelse med EU's emissionshandelsordning (ETS) og foreslår i dag en afgørelse, der skal præcisere bestemmelserne i ETS-direktivet om tidsplanen for auktioner over emissionskvoter.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: "EU's system for emissionshandel har fået et stigende overskud af kvoter i de seneste få år. Det er ikke klogt bevidst at fortsætte med at forsyne et allerede overforsynet marked. Derfor baner Kommissionen i dag vej for en ændring af tidsplanen for, hvornår kvoterne bortauktioneres. Med denne kortsigtede foranstaltning vil markedet komme til at fungere bedre. Hvis der er politisk vilje, kan alle de nødvendige afgørelser træffes, inden næste auktionsfase begynder i starten af 2013. Det er nu op til Europa-Parlamentet og medlemsstaterne at levere varen. Efter sommerferien vil Kommissionen også færdiggøre mulighederne for langsigtede strukturelle foranstaltninger."

I fase 3 af EU's emissionshandelsordning – som løber fra 2013 til 2020 – vil et stort antal kvoter blive bortauktioneret, og indtægterne vil tilkomme medlemsstaterne.

Udskydelse af auktioner

I 2010 blev tidsplanen, dvs. fordelingen af bortauktionerede kvoter over de 8 år i den tredje handelsperiode, fastsat i en forordning fra Kommissionen. I 2011 blev det besluttet at ændre denne tidsplan og fremskynde en række auktioner fra 2013 og 2014 til 2012 for at sikre en god overgang fra fase 2 til fase 3. Den makroøkonomiske udvikling i de seneste år giver anledning til at overveje endnu en ændring af tidsplanen og udsætte eller "back-loade" nogle auktioner fra 2013-2015 til slutningen af fase 3.

For at sætte gang i dette arbejde og sikre markedet den nødvendige stabilitet for sådan en ændring af tidsplanen, foreslår Kommissionen i dag en særlig teknisk ændring til ETS-direktivet. Den skal slå fast, at tidsplanen for auktioner inden for en handelsperiode under særlige omstændigheder kan ændres af Kommissionen ved ændring af forordningen om auktionering for at sikre, at kvotemarkedet fungerer korrekt.

For at høre medlemsstaternes umiddelbare holdning, blandt andet til mængden af auktioner, der bør udsættes, fremsender Kommissionen i dag også et udkast til en kommende ændring af auktioneringsforordningen til EU-Udvalget for Klimaændringer.

Der kan findes yderligere oplysninger i et arbejdsdokument fra Kommissionen.

Senere på året vil Kommissionen fremlægge en første rapport om det europæiske kvotemarkeds funktion. Det giver anledning til at indlede en omfattende debat om, hvilke strukturelle foranstaltninger der skal til for at tackle udfordringerne for EU's emissionshandelsordning.

Baggrund: EU's emissionshandelsordning og fase 3

EU's emissionshandelsordning omfatter omkring 11 000 industrianlæg og 45 % af EU's udledninger. Fra og med i år er luftfart også omfattet af ordningen.

I den tredje fase af emissionshandelsordningen (2013-2020) er udledninger fra industrianlæg blevet reduceret med 21 % i forhold til niveauet i 2005.

De største ændringer i den tredje handelsperiode omfatter:

  • en overgang fra lofter fastsat af medlemsstaterne til ét enkelt loft for hele EU per sektor

  • en overgang fra hovedsagligt at tildele kvoterne gratis til at bortauktionere over halvdelen af dem

  • harmonisering af reglerne om gratis tildeling baseret på ambitiøse EU-dækkende benchmarks.

Yderligere oplysninger om EU's emissionshandelsordning findes på:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Dokumenter findes på

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm

Se også MEMO/12/600 (spørgsmål og svar)

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar