Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. julija 2012

Škandal LIBOR: Komisija predlaga ukrepanje na ravni EU za boj proti manipulaciji z obrestnimi merami

Nedavni škandal LIBOR je povzročil resno zaskrbljenost v zvezi z napačnimi podatki bank glede ocene obrestnih mer pri medbančnih posojilih. Vsaka dejanska manipulacija ključnih referenčnih vrednosti ali njen poskus lahko bistveno vpliva na integriteto trga ter povzroči velike izgube za potrošnike in investitorje ali izkrivi realno gospodarstvo. Evropska komisija je danes sprejela ukrepe za odpravo takšne tržne manipulacije, in sicer s sprejetjem sprememb predlogov uredbe in direktive o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji, vključno s kazenskimi sankcijami. Predloga sta bila prvotno predložena 20. oktobra 2011 (glej IP/11/1217 in IP/11/1218). Današnje spremembe bodo jasno prepovedale manipulacijo z referenčnimi vrednostmi, vključno z LIBOR in EURIBOR, ter razglasile takšno manipulacijo za kaznivo dejanje.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je dejala: Zaupanje javnosti je zelo upadlo zaradi nedavnih škandalov, ki so zadevali manipulacije obrestnih mer pri medbančnih posojilih. Potrebno je ukrepanje EU, da se preprečijo kazniva dejanja v bančnem sektorju. Kazensko pravo lahko služi kot močan odvračilni dejavnik. Zato danes predlagamo pravila na ravni EU, da se prepreči ta vrsta tržne zlorabe in odpravijo regulativne vrzeli. Hiter dogovor o teh predlogih bo pomagal ponovno vzpostaviti nujno potrebno zaupanje javnosti in investitorjev v ta ključni sektor gospodarstva.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier pa je dejal: Mednarodne preiskave manipulacije LIBOR, ki trenutno potekajo, so razkrile še en primer škandaloznega ravnanja bank. Želel sem zagotoviti, da naši zakonodajni predlogi o zlorabi trga v celoti prepovedo takšna sramotna dejanja. Zato sem o tem razpravljal z Evropskim parlamentom in hitro ukrepal za spremembo naših predlogov, da bi manipulacija z referenčnimi vrednostmi postala uradno nezakonita in bi zanjo v vseh državah članicah veljale kazenske sankcije.

Ozadje

Referenčna vrednost pomeni katerikoli indeks ali objavljen podatek, izračunan z uporabo formule na podlagi vrednosti enega ali več osnovnih finančnih instrumentov ali cen, vključno z ocenjenimi cenami, obrestnimi merami ali drugimi vrednostmi, ali podatkov iz ankete, na podlagi katerega se določi znesek, plačljiv pri finančnem instrumentu. Osnovni finančni instrumenti ali cene, ki se upoštevajo pri referenčnih vrednostih, lahko vključujejo obrestne mere ali blago, kot je nafta, pod pogojem, da ti določajo znesek, plačljiv pri finančnem instrumentu, kot je izvedeni finančni instrument. Komisija je danes sprejela dva spremenjena predloga. Prvi predlog uvaja naslednje spremembe predloga Uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji, ki ga je Komisija sprejela 20. oktobra 2011:

  • sprememba področja uporabe predlagane uredbe, da bi vključevala referenčne vrednosti;

  • sprememba opredelitve pojmov, da se vključi opredelitev referenčnih vrednosti, ki temelji na razširjeni različici opredelitve v predlogu uredbe o trgih finančnih instrumentov (MiFIR); vključene so referenčne vrednosti, kot so referenčne obrestne mere in referenčne vrednosti blaga;

  • sprememba opredelitve kaznivega dejanja tržne manipulacije (člen 8), da zajame manipulacijo referenčnih vrednosti in poskuse takšne manipulacije ter

  • sprememba uvodnih izjav, da se utemelji razširitev področja uporabe Uredbe in kaznivega dejanja tržne manipulacije na referenčno vrednost.

Komisija je hkrati sprejela spremenjeni predlog, ki uvaja naslednje spremembe predloga Direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo:

  • sprememba opredelitve pojmov, da se vključi opredelitev referenčnih vrednosti;

  • sprememba opisa kaznivega dejanja tržne manipulacije, da se zajame manipulacija samih referenčnih vrednosti ter

  • sprememba opisa kaznivega dejanja „pozivanje, pomoč in napeljevanje ter poskus“ za vključitev teh načinov ravnanja v zvezi z manipulacijo referenčnih vrednosti.

Komisija ne predlaga, da se na tej stopnji določijo minimalne vrste in obseg kazenskih sankcij, vendar želi, da vsaka država članica v svojo nacionalno zakonodajo vključi kazenske sankcije za manipulacijo z referenčnimi vrednostmi. V svojem prvotnem predlogu direktive je Komisija predlagala, naj se v štirih letih od začetka veljavnosti Direktive zlasti pregleda ustreznost uvedbe skupnih minimalnih pravil glede vrste in obsega kazenskih sankcij.

Glej tudi MEMO/12/595.

Več informacij

Evropska komisija – zlorabe trga:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Evropska komisija – kazenskopravna politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(glej IP 11/1049)

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spletna stran Michela Barnierja, komisarja EU za notranji trg in storitve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kontakti :

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Mina Andreeva (+ 32 22991382)

Carmel Dunne (+32 2 2998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar