Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 25. jūlijā

LIBOR skandāls: Komisija ierosina uzsākt ES mēroga cīņu pret manipulācijām ar procentu likmēm

Nesenais LIBOR skandāls ir raisījis nopietnas bažas, kas saistītas ar banku sniegtām nepatiesām ziņām par aplēstajām starpbanku kredītu procentu likmēm. Ikviena faktiska manipulācija ar šādiem bāzes rādītājiem vai manipulācijas mēģinājums var būtiski ietekmēt tirgus integritāti un varētu izraisīt ievērojamus zaudējumus patērētājiem un ieguldītājiem vai reālās ekonomikas kropļojumus. Eiropas Komisija šodien ir stājusies pretī šāda veida tirgus manipulācijām, pieņemot grozījumus sākotnēji 2011. gada 20. oktobrī iesniegtajos priekšlikumos regulai un direktīvai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām, paredzot arī kriminālsankcijas (sk. IP/11/1217 un IP/11/1218). Šodienas grozījumi skaidri aizliedz manipulācijas ar bāzes rādītājiem, tostarp LIBOR un EURIBOR, un nosaka, ka šādas manipulācijas ir noziedzīgs nodarījums.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga to komentēja šādi: “Nesenie skandāli, kas saistīti ar nopietnām banku manipulācijām ar starpbanku kredītu procentu likmēm, ir sagrāvuši sabiedrības uzticēšanos. ES ir jārīkojas, lai pieliktu punktu noziedzīgai darbībai banku nozarē, un kriminālsankcijām var būt spēcīga atturoša ietekme. Tāpēc mēs šodien ierosinām ES mēroga noteikumus, ar kuriem paredzēts novērst šādu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un nepilnības tiesiskajā regulējumā. Drīza vienošanās par šiem priekšlikumiem palīdzēs atjaunot tik ļoti vajadzīgo sabiedrības un ieguldītāju uzticēšanos šajā svarīgajā ekonomikas nozarē.”

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Uzsāktā starptautiskā izmeklēšana LIBOR manipulāciju lietā ir atklājusi vēl vienu skandalozas banku rīcības piemēru. Vēlējos būt pārliecināts, ka mūsu leģislatīvo aktu priekšlikumi par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu pilnībā aizliedz šādus smagus pārkāpumus. Tādēļ esmu apspriedis šo jautājumu ar Eiropas Parlamentu un ātri rīkojies, lai grozītu mūsu priekšlikumus ar mērķi nodrošināt to, lai manipulācijas ar bāzes rādītājiem tiktu skaidri atzītas par nelikumīgām un tām piemērotu kriminālsankcijas visās valstīs.”

Vispārīga informācija

Bāzes rādītājs ir komercindekss vai publicēts rādītājs, kuru aprēķina, piemērojot formulu viena vai vairāku bāzes aktīvu vērtībai vai cenām, tostarp aplēstajām cenām, procentu likmēm vai citām vērtībām, vai apsekojumu datiem, un kuru izmanto tādas summas noteikšanai, kas jāmaksā saskaņā ar finanšu instrumentu. Bāzes aktīvi vai cenas, kas izmantotas bāzes rādītāju noteikšanā, var ietvert procentu likmes vai preces, piemēram, naftu, ja tās nosaka summu, kas jāmaksā saskaņā ar finanšu instrumentu, piemēram, atvasinātu finanšu instrumentu. Šodien Komisija ir pieņēmusi divus grozītus priekšlikumus. Pirmais ir grozīts priekšlikums, ar ko ievieš turpmāk norādītās izmaiņas priekšlikumā regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām, kuru Komisija pieņēma 2011. gada 20. oktobrī:

  • grozījums ierosinātās regulas darbības jomā, lai tajā iekļautu bāzes rādītājus;

  • grozījums definīcijās, lai tajās iekļautu bāzes rādītāju definīciju, kas ir priekšlikumā regulai par finanšu instrumentu tirgiem (FITR) izmantotās definīcijas paplašināta redakcija; ir iekļauti tādi bāzes rādītāji kā procentu likmes un preču bāzes rādītāji;

  • grozījums noziedzīga nodarījuma “tirgus manipulācijas” definīcijā (8. pants), lai iekļautu tajā manipulācijas tieši ar bāzes rādītājiem un šādu manipulāciju mēģinājumus, un

  • grozījums apsvērumos, lai pamatotu darbības jomas un tirgus manipulāciju definīcijas paplašināšanu, aptverot bāzes rādītājus.

Vienlaikus Komisija ir pieņēmusi grozītu priekšlikumu, ar ko ievieš turpmāk norādītās izmaiņas priekšlikumā direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā:

  • grozījums definīcijās, lai tajās iekļautu bāzes rādītāju definīciju;

  • grozījums noziedzīga nodarījuma “tirgus manipulācijas” definīcijā, lai iekļautu manipulācijas tieši ar bāzes rādītājiem, un

  • grozījums noziedzīga nodarījuma “kūdīšana, atbalstīšana un līdzdalība un mēģinājums” definīcijā, lai aptvertu šādas darbības attiecībā uz manipulācijām ar bāzes rādītājiem.

Komisija patlaban neierosina noteikt kriminālsankciju minimālo veidu un līmeni, taču vēlas pieprasīt, lai katra dalībvalsts savos tiesību aktos paredzētu kriminālsankcijas, kuras attiektos uz manipulācijām ar bāzes rādītājiem. Sākotnējā direktīvas priekšlikumā Komisija bija ierosinājusi četros gados pēc direktīvas stāšanās spēkā izvērtēt to, cik lietderīgi ir ieviest vienotu noteikumu minimumu par kriminālsankciju veidiem un līmeņiem.

Sk. arī MEMO/12/595.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija – tirgus ļaunprātīga izmantošana:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Eiropas Komisija – krimināltiesību politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(sk. IP 11/1049)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

ES iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar