Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. július 25.

LIBOR-botrány: a Bizottság uniós intézkedést javasol a kamatlábak manipulációja ellen

A LIBOR kamatlábat érintően nemrég kipattant botrány kapcsán komoly aggályok merültek fel a bankközi hitelezés kamatlábaira vonatkozóan a bankok által közölt adatokkal kapcsolatban. Az ilyen meghatározó jelentőségű viszonyítási alapként használt kamatlábak bármilyen tényleges manipulációja vagy az arra irányuló kísérlet súlyos következményekkel járhat a piac stabilitására nézve, és jelenős veszteségeket okozhat a fogyasztók és a befektetők számára, illetve megzavarhatja a reálgazdaság működését is. Az Európai Bizottság ma intézkedést tett a piaci manipuláció ezen formájának kezelése érdekében: módosításokat fogadott el a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló rendeletre és – a vonatkozó büntetőjogi szankciókat tartalmazó – irányelvre irányuló, eredetileg 2011. október 20-án előterjesztett javaslatokhoz (lásd: IP/11/1217 és IP/11/1218). A ma elfogadott módosítások egyértelműen tiltani fogják a LIBOR-hoz és az EURIBOR-hoz hasonló referenciakamatlábak manipulálását, és bűncselekménnyé minősítik az ilyen jellegű tevékenységet.

Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és a jogérvényesülésért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: A bankközi hitelezés kamatlábainak manipulálásával kapcsolatos legutóbbi botrányok nyomán nagyot zuhant az állampolgárok bizalma. A bankok tevékenységével összefüggő bűncselekmények megfékezéséhez uniós intézkedésekre van szükség, a büntetőjog pedig komoly visszatartó erővel bírhat e tekintetben. Ilyen megfontolásból terjesztünk ma elő az EU egészére kiterjedő szabályokat a piaci visszaélés ezen formájának kezelése és az esetleges szabályozási kiskapuk bezárása érdekében. Ha sikerül gyors megállapodást elérni e javaslatokról, sikerülhet végre helyreállítani az állampolgárok és a befektetők bizalmát e létfontosságú gazdasági ágazat iránt.”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A LIBOR kamatláb manipulálásával kapcsolatban folyó nemzetközi vizsgálatok a bankok botrányos magatartásának újabb példájára világítottak rá. Gondoskodni akartam arról, hogy a piaci visszaélésre vonatkozó jogalkotási javaslataink teljes mértékben tiltsák meg az ilyen gaztetteket. Erre törekedtem az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásaim során, és ezért léptem gyorsan a javaslataink módosítása ügyében: biztosítani akartam azt, hogy a referenciakamatlábak manipulálása minősüljön egyértelműen törvényellenesnek, és minden országban büntetőjogi szankciókat vonjon maga után.”

Előzmények

Referenciaérték alatt olyan üzleti indexet vagy közétett számadatot kell érteni, amelyet egy képlet felhasználásával számítanak ki egy vagy több mögöttes eszköz értékéből vagy olyan árakból – ideértve a becsült árakat, kamatlábakat vagy egyéb értékeket –, illetőleg felmérésekből, amelyekre vonatkoztatva egy pénzügyi eszköz alapján fizetendő összeg megállapításra kerül. A referenciaértékekben hivatkozott mögöttes eszközök vagy árak kamatlábakat, vagy árupiaci árakat (pl. olajárat) is tartalmazhatnak, amennyiben ezek határozzák meg egy pénzügyi eszköz, például egy származtatott eszköz alapján fizetendő összeget. A Bizottság ma két módosított javaslatot fogadott el. Az első a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló rendeletre vonatkozó, a Bizottság által 2011. október 20-án elfogadott javaslathoz kapcsolódóan az alábbi módosításokat vezeti be:

  • a referenciaértékekre való kiterjesztéssel a rendeletjavaslat hatályának módosítása;

  • a fogalommeghatározások módosítása a referenciaértéknek a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendeletre irányuló javaslatban alkalmazott meghatározásának kibővített változatára alapozva;

  • bevezetésre kerülnek az olyan referenciaértékek, mint a kamatláb és az árupiaci referenciaértékek;a piaci manipuláció fogalmának módosítása (8. cikk) annak érdekében, hogy a fogalom lefedje a referenciaértékek manipulálását és az erre irányuló kísérletet is; továbbá

  • a preambulumbekezdések módosítása a hatálynak és a piaci manipulációnak a referenciaértékekre történő kiterjesztése indokolása céljából.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság elfogadta a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankcióiról szóló irányelvjavaslatot az alábbi vonatkozásokban módosító javaslatot is:

  • a fogalommeghatározások módosítása a referenciaérték fogalmának bevezetése céljából;

  • a piaci manipuláció fogalmának módosítása annak érdekében, hogy a fogalom lefedje a referenciaértékek manipulálását is; továbbá

  • a „felbujtás, bűnsegély és kísérlet”, mint bűncselekménynek minősülő magatartásoknak a referenciaértékek manipulálása tekintetében történő értelmezésére irányuló módosítása.

A bizottsági javaslat a büntetőjogi szankciók fajtáira és szintjeire vonatkozó szabályozási minimumokat egyelőre nem tartalmaz, de a Bizottság minden tagállam részére elő kívánja írni, hogy nemzeti jogszabályaikban rendelkezzenek a referenciaértékek manipulálásának büntetőjogi szankcióiról. Az eredetileg előterjesztett irányelvjavaslatban a Bizottság az irányelvnek a hatálybalépéstől számított négy éven belüli felülvizsgálatát javasolta, különös tekintettel a büntetőjogi szankciók fajtáira és szintjeire vonatkozó közös szabályozási minimumok bevezetésének célszerűségére.

Lásd még:MEMO/12/595.

További információk

Európai Bizottság – Piaci visszaélések:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Európai Bizottság – Büntetőjogi szakpolitika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

(Lásd IP/11/1049)

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar