Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Erasmus: 25 år av rikare liv och vidgade vyer

Bryssel den 30 januari 2012 – Erasmus, världens mest framgångsrika utbytesprogram för studenter, firar sitt 25-årsjubileum i år. Nästan tre miljoner studenter har haft glädje av en studieperiod eller praktik utomlands sedan Erasmus-programmet inrättades 1987. Med parollen ”Erasmus: 25 år av rikare liv och vidgade vyer” inviger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom silverjubileet idag. Erasmusutbytet står i centrum av kommissionens strategi för att bekämpa ungdomsarbetslöshet genom att inrikta sig med på utvecklingen av färdigheter - en fråga som kommer att diskuteras av stats- och regeringscheferna vid dagens informella möte i Europeiska rådet.

Intervju med Erasmusambassadörer

- Erasmus har haft en enorm inverkan, inte bara när det gäller enskilda studenter, utan också för den europeiska ekonomin som helhet. Via sitt stöd till undervisning av hög kvalitet och ett modern system för högre utbildning med närmare kopplingar mellan universitetsvärlden och näringslivet, hjälper programmet oss att angripa bristen på rätt färdigheter för jobben. Programmet ger också unga människor självförtroende och förmåga att arbeta i andra länder där de kanske kan hitta rätt jobb och inte fastna på fel ställe, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

- Erasmus är en av Europeiska unionens största framgångar, det är vårt mest kända och mest populära program, säger Androulla Vassiliou. Tack vare Erasmusutbytena kan studenter bli bättre på främmande språk och utveckla sådana färdigheter som anpassbarhet, vilket ger dem bättre jobbutsikter. Lärare och andra högskoleanställda får tillfälle att se hur högre utbildning fungerar i andra länder och ta med sig de bästa idéerna hem. Efterfrågan på platser överstiger betydligt de resurser som finns i många länder, och därför planerar vi att utvidga möjligheterna till studier och praktik utomlands i det nya program för allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdom som vi föreslagit: Erasmus för alla.

Under läsåret 2011/2012 kommer över 250 000 studenter att delta i Erasmusprogrammet. De mest populära målen för studenterna blir nog Spanien, Frankrike, Förenade kungariket, Tyskland och Italien, medan de länder som skickar flest studenter utomlands förväntas vara Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Polen. EU har tilldelat cirka tre miljarder euro till Erasmus-programmet för åren 2007-2013.

Erasmus för alla är tänkt att samla alla aktuella EU-program och internationella system inom allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott och ersätta sju befintliga program1 med ett enda. Detta kommer att öka resurseffektiviteten, göra det lättare att ansöka om bidrag och minska dubbelarbete och splittring. Inom det nya programmet vill man att upp till fem miljoner personer, alltså nästan dubbelt så många som nu, ska kunna få tillfälle att läsa, undervisa eller praktisera utomlands. Kommissionens förslag diskuteras nu av medlemsstaterna och Europaparlamentet som fattar beslut om den framtida budgeten.

Jubileumsevenemang

Firandet av Erasmus 25-årsjubileum kommer att inledas i Bryssel idag med en konferens där man utvärderar programmets effekter och diskuterar dess framtid. Danmark, som är EU-ordförandeland under första halvåret 2012, kommer också att tillsammans med Europeiska kommissionen anordna en uppföljningskonferens i Köpenhamn den 9 maj för att markera jubileet. Jubileet kommer också att firas vid evenemang i medlemsstaterna.

Erasmusambassadörer” från de 33 länder som deltar i programmet kommer att närvara vid många av evenemangen. Ambassadörerna, en student och en högskoleanställd, har valts ut för att företräda varje land, med ledning av den effekt som Erasmus haft på deras yrkes- och privatliv. Deras uppgift är att uppmuntra andra studenter och anställda att utnyttja de möjligheter som programmet erbjuder, nämligen att ge rikare liv och vidgade vyer. Under konferensen i Köpenhamn i maj kommer de att presentera Erasmusmanifestet där de talar om hur de ser på utbytessystemets utveckling i framtiden.

Bakgrund

Erasmusprogrammet startade 1987 med 3 244 unga, äventyrslystna studenter som fick uppleva hur det var att studera i ett av de elva länder som deltog i programmet från första början. Nu finns det 33 länder som medverkar: EU:s 27 medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet.

Under de gånga 25 åren har man sett en ständig ökning både av antalet studenter och av kvaliteten och variationen på den erbjudna verksamheten. Lärare och andra anställda, till exempel ansvariga för internationella kontakter vid universiteten, som ofta är den första kontaktpunkten för eventuella Erasmusstudenter, kan också få EU-bidrag till undervisning eller fortbildning utomlands, och nästan 40 000 personer tog tillvara möjligheten under läsåret 2010/2011.

Erasmus har stött praktik på företag sedan 2007 och denna verksamhet blir alltmer populär. Hittills har man redan beviljat bidrag till nästan 150 000 studenter i detta syfte. Under läsåret 2009/10 valde 35 000 studenter (en sjättedel av det totala antalet) en praktikplats, vilket utgjorde en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Mer information:

Se även memo om vanliga frågor om Erasmusprogrammet (MEMO/11/54)

Mer om Erasmus-programmet: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videointervjuer med Erasmusambassadörer:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (ansvarig systemingenjör vid EADS)

Piroska Bakos (TV-nyhetsuppläsare i Ungern)
Maurizio Oliviero (professor vid universitetet i Perugia, medlem i gruppen som redigerar den palestinska grundlagen, medverkande i reformen av Afghanistans juridiska system)

Elena Luptak (lärare i modern dans och Erasmussamordnare, Konservatorium Wien Privatuniversität)

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Aktiv ungdom/Ung och aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och det bilaterala samarbetsprogrammet med industrialiserade länder.


Side Bar