Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Erasmus: že 25 let spreminjamo življenjske poti in širimo obzorja

Bruselj, 30. januarja 2012. Erasmus, najuspešnejši program izmenjave študentov na svetu, letos praznuje 25. obletnico. Od uvedbe programa leta 1987 je skoraj tri milijone študentov izkoristilo možnosti študija ali delovne prakse v tujini. Praznovanje srebrne obletnice bo s sloganom „že 25 let spreminjamo življenjske poti in širimo obzorja“ danes odprla evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou. Mobilnost v okviru programa Erasmus je v središču strategije Komisije za boj proti brezposelnosti mladih. Osredotoča se predvsem na razvoj spretnosti, o čemer bodo razpravljali tudi voditelji držav in vlad na današnjem neuradnem zasedanju Evropskega sveta.

Pogovor z ambasadorji Erasmusa

„Erasmus je prinesel izjemne koristi ne samo posameznim študentom, temveč tudi celotnemu evropskemu gospodarstvu. S podporo visokokakovostnemu poučevanju in modernim visokošolskim sistemom, ki stremijo k tesni povezanosti univerz in gospodarstva, pomembno prispeva k reševanju težav zaradi neustreznih spretnosti. Nenazadnje pa mladim krepi zaupanje in jim daje možnosti za delo v drugih državah, kjer bodo morda našli prava delovna mesta in se iztrgali iz zanke geografske omejenosti,“ je dejal predsednik Barroso.

Komisarka Vassiliou je dodala: „Erasmus je ena od velikih zgodb o uspehu Evropske unije, saj je naš najbolj znan in priljubljen program. Z izmenjavami Erasmus študenti izboljšujejo svoje znanje tujih jezikov in razvijajo spretnosti, kot je prilagodljivost, ter si tako obetajo boljšo prihodnost. Tudi učiteljem in drugim zaposlenim omogoča, da se seznanijo z delovanjem visokega šolstva v drugih državah in domov prinesejo najboljše zamisli. Prošnje po sodelovanju v programu močno presegajo razpoložljivost v mnogih državah. To je eden od razlogov, zakaj nameravamo razširiti možnosti za študij in usposabljanje v tujini v okviru novega programa za podporo izobraževanju, usposabljanju in mladim Erasmus za vse.“

V študijskem letu 2011/2012 bo v programu Erasmus sodelovalo več kot 250 000 študentov. Pričakuje se, da bodo študenti najraje izbrali Španijo, Francijo, Združeno kraljestvo, Nemčijo in Italijo, največ pa jih bo na študij v tujino odšlo iz Španije, Francije, Nemčije, Italije in Poljske. EU je za program Erasmus za obdobje 2007–2013 namenila približno 3 milijarde EUR.

Erasmus za vse naj bi združil vse sedanje programe EU in mednarodne programe v podporo izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu ter tako nadomestil sedem obstoječih programov1 z enim samim. To bo vodilo k večji učinkovitosti, enostavnejšim prijavam za dotacije ter manj razdrobljenosti in prekrivanja. Z novim programom naj bi priložnost za študij, usposabljanje ali poučevanje v tujini dobilo do pet milijonov ljudi, kar je skoraj dvakrat več kot doslej. O predlogu Komisije trenutno razpravljajo države članice in Evropski parlament, ki odločajo o prihodnjem proračunu.

Dogodki ob obletnici

Praznovanje petindvajsetletnice programa Erasmus se bo začelo danes v Bruslju s konferenco o oceni učinka programa in razpravi o njegovi prihodnosti. Danska, ki predseduje EU v prvi polovici leta 2012, bo skupaj z Evropsko komisijo organizirala dodatno konferenco 9. maja v Københavnu. Obletnico bodo z raznimi dogodki zaznamovale tudi države članice.

„Ambasadorji Erasmusa“ iz 33 držav, ki sodelujejo v programu, se bodo udeležili številnih omenjenih dogodkov. Za ambasadorje so bili kot predstavniki držav izbrani po en študent in en zaposleni na podlagi učinka, ki ga je Erasmus imel na njihovo poklicno in zasebno življenje. Njihova naloga je spodbuditi druge študente in zaposlene, da izkoristijo ponujene priložnosti, ki jim lahko spremenijo življenjske poti in razširijo obzorja. Med konferenco maja v Københavnu bodo predstavili „manifest Erasmusa“, ki bo razkril njihovo vizijo o možnem razvoju programa v prihodnosti.

Ozadje

Program Erasmus je bil uveden leta 1987 s 3 244 mladimi in nadobudnimi študenti, ki so se udeležili učnih programov v eni od enajstih držav, prvotno sodelujočih v programu. Danes sodeluje pri projektu 33 držav: 27 držav članic EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija.

V zadnjih 25 letih je program stalno povečeval število študentov ter izboljševal kakovost in različnost predlaganih dejavnosti. Učitelji in drugi zaposleni, na primer univerzitetni svetovalci za mednarodne odnose, ki so pogosto prva kontaktna točka za potencialne Erasmus študente, lahko ravno tako izkoristijo pomoč EU za poučevanje ali usposabljanje v tujini. Leta 2010/2011 se jih je za to odločilo skoraj 40 000.

Od leta 2007 Erasmus podpira tudi delovne prakse v podjetjih v tujini, ki postajajo čedalje bolj priljubljene. Do zdaj so bile dodeljene dotacije skoraj 150 000 študentom. V študijskem letu 2009/2010 se je za delovno prakso odločilo 35 000 študentov (vsak šesti), kar pomeni 17-odstotno povečanje glede na prejšnje leto.

Več informacij:

Glej tudi memo o pogostih vprašanjih: Program Erasmus (MEMO/11/54)

Več o programu Erasmus http://ec.europa.eu/education/erasmus.

Videoposnetki pogovorov z ambasadorji Erasmusa:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (glavni sistemski inženir pri EADS)

Piroska Bakos (madžarska televizijska voditeljica)

Maurizio Oliviero (profesor na univerzi v Perugii, član skupine za pripravo palestinske ustave, sodeloval je tudi pri reformi pravosodnega sistema v Afganistanu)

Elena Luptak (učiteljica sodobnega plesa in koordinatorka za Erasmus na konservatoriju univerze na Dunaju)

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Program vseživljenjskega učenja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program dvostranskega sodelovanja z industrializiranimi državami.


Side Bar