Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Erasmus: verandert levens en verruimt het blikveld al 25 jaar

Brussel, 30 januari 2012 – Dit jaar bestaat Erasmus, het meest succesvolle studentenuitwisselingsprogramma ter wereld, 25 jaar. Dankzij dit programma hebben sinds 1987 bijna drie miljoen studenten in het buitenland gestudeerd of stage gelopen. Onder het motto "Erasmus: verandert levens en verruimt het blikveld al 25 jaar" wordt vandaag de viering van het zilveren jubileum ingeluid door Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken. De Erasmus-mobiliteit vormt de kern van de strategie van de Commissie om de jeugdwerkloosheid te bestrijden door meer nadruk te leggen op de ontwikkeling van vaardigheden – deze kwestie wordt vandaag besproken door de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de informele Europese Raad.

Interview met Erasmus-ambassadeurs

"De impact van Erasmus is enorm, niet alleen voor individuele studenten, maar ook voor de Europese economie in haar geheel. Door bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs en een modern hogeronderwijsstelsel, met sterkere banden tussen de academische wereld en de werkgevers, helpt Erasmus om de discrepantie tussen vraag en aanbod bij vaardigheden te verkleinen. Ook geeft het programma jongeren het zelfvertrouwen en de nodige vaardigheden om te kunnen werken in andere landen waar passende banen beschikbaar zijn, zodat zij niet afhankelijk zijn van het aanbod in hun eigen land," aldus voorzitter Barroso.

Commissaris Vassiliou voegde hieraan toe: ¤ "Erasmus is een van de grote succesverhalen van de Europese Unie: het is ons bekendste en populairste programma. Dankzij de uitwisselingen in het kader van Erasmus kunnen studenten hun kennis van vreemde talen vergroten, hun aanpassingvermogen ontwikkelen en zo hun kansen op een baan vergroten. Ook krijgen docenten en andere medewerkers de gelegenheid om te zien hoe het hoger onderwijs in andere landen functioneert en de beste ideeën mee naar huis te nemen. De vraag naar plaatsen is in veel landen aanzienlijk groter dan het aanbod – dat is een van de redenen waarom we de studie- en opleidingsmogelijkheden in het buitenland willen uitbreiden in het kader van ons voorgestelde nieuwe onderwijs-, opleidings- en jeugdprogramma Erasmus voor iedereen".

In het academisch jaar 2011/2012 zullen meer dan 250 000 studenten deelnemen aan het Erasmus-programma. De populairste bestemmingen voor studenten zullen naar verwachting Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië zijn, terwijl waarschijnlijk uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen het grootste aantal studenten naar het buitenland zal trekken. De EU heeft voor de periode 2007-2013 ongeveer 3 miljard euro voor Erasmus uitgetrokken.

In "Erasmus voor iedereen" worden alle huidige EU- en internationale regelingen op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport samengebracht en de zeven bestaande programma’s vervangen door één programma. Dit verbetert de efficiëntie, maakt het gemakkelijker om beurzen aan te vragen en gaat overlappingen en versnippering tegen. Het doel van het nieuwe programma is om tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, een kans te geven om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of te doceren. Het voorstel van de Commissie wordt momenteel besproken door de lidstaten en het Europees Parlement, die vervolgens beslissen over het uit te trekken budget.

Evenementen in het kader van de viering.

De viering van het vijfentwintigjarig bestaan van Erasmus gaat vandaag in Brussel van start met een conferentie waarbij de effecten van het programma worden geëvalueerd en over de toekomst wordt gediscussieerd. Op 9 mei organiseert Denemarken, dat in de eerste helft van 2012 het voorzitterschap van de EU vervult, samen met de Europese Commissie in Kopenhagen een vervolgconferentie. Ook in de andere lidstaten worden in het kader van het jubileum evenementen georganiseerd.

Veel van deze evenementen worden opgeluisterd door de "Erasmus-ambassadeurs" uit de 33 landen die aan het programma deelnemen. Uit elk land wordt één student en één personeelslid gekozen als ambassadeur, op basis van de impact die Erasmus op hun werk en hun privéleven heeft gehad; zij hebben als taak andere studenten en docenten aan te moedigen de kans te grijpen om hun leven te veranderen en hun blikveld te verruimen. Tijdens de conferentie van Kopenhagen in mei zullen zij het "Erasmusmanifest" presenteren, waarin zij hun visie geven op de richting waarin de regeling zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Achtergrond

Het Erasmus-programma is in 1987 van start gegaan met 3 244 jonge, avontuurlijke studenten die studie-ervaringen opdeden in de elf landen die oorspronkelijk aan het programma deelnamen. Thans omvat het programma 33 landen: de 27 EU-lidstaten, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

In de afgelopen 25 jaar zijn het aantal studenten en de kwaliteit en de diversiteit van de aangeboden activiteiten in het kader van het programma voortdurend toegenomen. Docenten en ander personeel, zoals de voor internationale betrekkingen verantwoordelijke universiteitsmedewerkers, die vaak het eerste contactpunt voor potentiële Erasmus-studenten zijn, kunnen eveneens EU-ondersteuning ontvangen om in het buitenland te doceren of een opleiding te volgen ­– in 2010/2011 waren dit er bijna 40 000.

Sinds 2007 worden via Erasmus stageplaatsen in bedrijven in het buitenland ondersteund, en deze worden steeds populairder. Tot nu toe hebben al bijna 150 000 studenten een beurs hiervoor ontvangen. In 2009/10 kozen 35 000 studenten (een zesde van het totale aantal) voor een stageplaats. Dit was een stijging van 17% ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Voor meer informatie:

Zie ook de memo met veelgestelde vragen: Erasmus-programma (MEMO/11/54)

Meer over het Erasmus-programma­: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Video-interviews met Erasmus-ambassadeurs:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (chef systeemontwerper bij EADS)

Piroska Bakos (presentator bij het Hongaarse tv-journaal)

Maurizio Oliviero (hoogleraar aan de Universiteit van Perugia, lid van de werkgroep die de Palestijnse grondwet opstelt; werkt mee aan de hervorming van het juridisch systeem in Afghanistan)

Elena Luptak (docente moderne dans en Erasmus-coördinator, Conservatorium Universiteit Wenen)

Contact :

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar