Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Erasmus jau 25 gadus piedāvā citādu dzīvi un plašāku redzesloku

Brisele, 2012. gada 30. janvāris — pasaulē sekmīgākā studentu apmaiņas programma Erasmus šogad svin savu 25. gadskārtu. Kopš programmas Erasmus izveides 1987. gadā gandrīz trīs miljoni studentu ir izmantojuši studiju iespējas vai stažēšanos ārzemēs. Šodien Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu ievadīs šīs programmas sudraba gadskārtas svinības ar devīzi “Erasmus piedāvā citādu dzīvi un plašāku redzesloku”. Erasmus mobilitāte ir galvenais elements Komisijas stratēģijā jauniešu bezdarba apkarošanai, vairāk orientējoties uz prasmju pilnveidošanu; tas ir jautājums, ko valstu un valdību vadītāji apspriedīs šodienas Eiropadomes neformālajā sanāksmē.

Intervija ar “Erasmus vēstniekiem”

Programma Erasmus ir ļoti lielā mērā ietekmējusi ne tikai atsevišķus studentus, bet arī visu Eiropas ekonomiku kopumā. Atbalstot augstas kvalitātes mācības un modernu augstākās izglītības sistēmu ar ciešākiem sakariem starp mācību iestādēm un uzņēmējiem, tā palīdz mums risināt zināšanu un prasmju neatbilstības problēmu. Programma arī sniedz jauniešiem pašapziņu un prasmi strādāt citās valstīs, kurās varbūt ir pieejamas vajadzīgās darbavietas, un nepalikt vietā, kur viņu zināšanām nav pieprasījuma,” saka priekšsēdētājs Barrozu.

Komisāre Vasiliu piebilst: "Programma Erasmus ir viens no Eiropas Savienības veiksmes stāstiem — tā ir mūsu pazīstamākā un populārākā programma. Erasmus apmaiņa studentiem dod iespēju uzlabot svešvalodu zināšanas un palīdz pilnveidot tādas iemaņas kā prasmi adaptēties, kas, savukārt, krietni uzlabo viņu izredzes darba tirgū. Erasmus piedāvā arī iespējas pasniedzējiem un citam augstskolu personālam iepazīties ar augstākās izglītības iestādēm citās valstīs un atgriezties mājās ar tur gūtām labām ierosmēm. Pieprasījums pēc Erasmus studiju vietām krietni pārsniedz to pieejamību daudzās valstīs — tāpēc mēs plānojam paplašināt iespējas studijām un praksei ārzemēs saskaņā ar ierosināto jauno izglītības, apmācības un jaunatnes programmu “Erasmus visiem”.

2011./2012. mācību gadā Erasmus programmu izmantos vairāk nekā 250 000 studentu. Paredzams, ka vispopulārākie studentu ceļamērķi būs Spānija, Francija, Apvienotā Karaliste, Vācija un Itālija, un lielākais studentu skaits varētu būt no Spānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas un Polijas. No 2007. gada līdz 2013. gadam ES programmai Erasmus ir piešķīrusi apmēram 3 miljardus eiro.

Erasmus visiem” apvienotu visas pašreizējās ES un starptautiskās shēmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā un ar vienu programmu aizstātu septiņas programmas1 . Tas uzlabos efektivitāti, vienkāršos pieteikšanos stipendijām un samazinās dublēšanos un fragmentāciju. Jaunajā programmā paredzēts, ka iespēja studēt, mācīt vai praktizēties ārzemēs būs gandrīz divas reizes lielākam skaitam nekā patlaban — līdz pat 5 miljoniem personu. Pašlaik Komisijas priekšlikumu apspriež dalībvalstis un Eiropas Parlaments, kuri lemj par nākamo budžetu.

Svinību pasākumi

Programmas Erasmus 25. gadadienas svinības tiks atklātas šodien Briselē ar konferenci, kurā izvērtēs programmas ietekmi un diskutēs par tās nākotni. Dānija, kas 2012. gada pirmajā pusgadā ir ES prezidējošā valsts, kopā ar Eiropas Komisiju organizēs vēl vienu šai gadadienai veltītu konferenci 9. maijā Kopenhāgenā. Šo gadskārtu atzīmēs arī ar pasākumiem dalībvalstīs.

Daudzos no šiem pasākumiem piedalīsies “Erasmus vēstnieki” no 33 valstīm, kas piedalās programmā. Šos “vēstniekus” — pa vienam studentam un vienam augstskolu personāla pārstāvim no katras valsts — izvēlējās, pamatojoties uz to, cik lielā mērā programma Erasmus ir ietekmējusi viņu profesionālo un privāto dzīvi; viņu uzdevums ir mudināt citus studentus un augstskolu personālu izmantot programmas sniegtās iespējas, pārveidot dzīvi un paplašināt redzesloku. Maijā Kopenhāgenas konferencē “vēstnieki” nāks klajā ar “Erasmus manifestu”, kas sniegs viņu programmas attīstības redzējumu.

Pamatinformācija

Programma Erasmus sākās 1987. gadā, 3 244 jauniem, drosmīgiem studentiem dodoties mācībās uz vienu no 11 valstīm, kas sākotnēji piedalījās programmā. Tagad tajā piedalās 33 valstis: 27 ES dalībvalstis, Horvātija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.

Programmas pastāvēšanas 25 gados ir nemitīgi audzis tās dalībnieku skaits, un uzlabojusies piedāvāto pasākumu kvalitāte un daudzveidība. Arī pasniedzēji un citi augstskolu darbinieki, piemēram, universitāšu ārlietu departamenta koordinatori, kuri bieži vien ir pirmā potenciālo Erasmus studentu kontaktpersona, var izmantot ES atbalstu, lai mācītu vai mācītos ārzemēs. 2010./2011. mācību gadā tādu bija 40 000.

Kopš 2007. gada programma Erasmus atbalsta praksi ārvalstu uzņēmumos, un tā kļūst aizvien populārāka. Līdz šodienai šim nolūkam jau ir piešķirtas stipendijas apmēram 150 000 studentiem. 2009./2010. mācību gadā stažēšanos izvēlējās 35 000 studentu (viena sestā daļa no visiem Erasmus dalībniekiem).

Papildu informācija

Skat. arī paziņojumu par visbiežāk uzdotajiem jautājumiem: programma Erasmus (MEMO/11/54)

Vairāk par programmu Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videointervijas ar “Erasmus vēstniekiem”

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (EADS galveno sistēmu inženieris)

Piroska Bakos (UngārijasTV ziņu raidījuma žurnāliste)

Maurizio Oliviero (Perudžas universitātes profesors, piedalās Palestīnas konstitūcijas izstrādē, palīdz īstenot Afganistānas tiesu sistēmas reformu)

Elena Luptak (modernās dejas skolotāja un Erasmus koordinatore Vīnes Konservatorijas universitātē)

Kontaktpesonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Mūžizglītības programma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), “Jaunatne darbībā”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un divpusējās sadarbības programma ar industrializētajām valstīm.


Side Bar