Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Programa „Erasmus“ jau 25 metus atveria kelius ir keičia gyvenimus

Briuselis, 2012 m. sausio 30 d. Šiemet minimas sėkmingiausios pasaulyje studentų mainų programos „Erasmus“ dvidešimtpenkmetis. Nuo jos sukūrimo 1987 m. studijų ar stažuočių užsienyje galimybėmis pasinaudojo beveik trys milijonai studentų. Erasmus jau 25 m. keičia gyvenimus ir atveria kelius“ – tokiu šūkiu bus pradėtos programos dvidešimtpenktojo jubiliejaus iškilmės. Jų pradžią šiandien paskelbs už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou. Judumas pagal programą „Erasmus“ – Komisijos strategijos, kuria siekiama įveikti jaunimo nedarbą, pagrindas. To bus siekiama skiriant daugiau dėmesio įgūdžių ugdymui. Šį klausimą valstybių ir vyriausybių vadovai aptars ir šiandien vykstančiame neoficialiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Interviu su „Erasmus“ ambasadoriais

„Programa „Erasmus“ padarė didžiulį poveikį ne tik pavieniams studentams, bet ir visai Europos ekonomikai. Visų pirma ji padeda užtikrinti kokybišką mokymą ir modernią aukštojo mokslo sistemą, plėtoti glaudžius akademinio pasaulio ir darbo rinkos ryšius ir derinti įgūdžių paklausą ir pasiūlą. Be to, jaunuoliai įgyja pasitikėjimo savimi ir galimybių dirbti užsienio šalyse, kur gali rasti sau tinkamą darbą ir nepaisyti geografinių apribojimų“, kalbėjo Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso.

Komisijos narė A. Vassiliou pridūrė: „Programa „Erasmus“ yra vienas iš sėkmingos Europos Sąjungos veiklos pavyzdžių. Tai bene žinomiausia ir populiariausia ES programa. Mainai pagal šią programą padeda studentams geriau išmokti užsienio kalbas ir įgyti karjeros perspektyvas gerinančių įgūdžių, pavyzdžiui, gebėjimo prisitaikyti. O dėstytojai ir kiti aukštųjų mokyklų darbuotojai gali pamatyti, kaip veikia užsienio aukštojo mokslo sistemos ir parsivežti gerų idėjų. Daugelyje šalių norinčiųjų dalyvauti programoje yra gerokai daugiau nei siūlomų vietų. Tai viena iš priežasčių, kodėl parengėme naują švietimo, mokymo ir jaunimo programą „Erasmus visiems“, pagal kurią bus suteikiama dar daugiau galimybių studijuoti ar mokytis užsienyje.“

2011–2012 mokslo metais programa „Erasmus“ pasinaudos daugiau kaip 250 000 studentų. Manoma, kad populiariausios studijų šalys bus Ispanija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Italija. Daugiausiai studentų mokytis užsienin vyks iš Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Lenkijos. ES skirtas 2007–2013 m. programos „Erasmus“ biudžetas – maždaug 3 mlrd. EUR.

Programa „Erasmus visiems“ sujungs visas dabartines ES ir tarptautines švietimo, mokymo, jaunimo bei sporto programas – septynios dabartinės programos1 bus pakeistos viena. Taip bus padidintas veiksmingumas, bus lengviau teikti paraiškas, sumažės veiklos dubliavimo ir fragmentacijos. Tikimasi, kad pagal naująją programą vykti į užsienį studijuoti, mokytis ar mokyti galės iki 5 mln. žmonių, t. y. beveik dvigubai daugiau nei pagal dabartinę programą. Komisijos pasiūlymą šiuo metu vertina valstybės narės ir Europos Parlamentas, priimsiantis sprendimą dėl būsimo biudžeto.

Jubiliejaus renginiai

Dvidešimtpenktasis programos „Erasmus“ jubiliejus pradedamas švęsti šiandien Briuselyje vykstančioje konferencijoje, kur bus aptariamas programos poveikis ir diskutuojama apie jos ateitį. Pirmąjį 2012 m. pusmetį ES pirmininkaujanti Danija drauge su Europos Komisija gegužės 9 d. Kopenhagoje surengs dar vieną konferenciją šiems klausimams spręsti. Įvairių susijusių renginių vyks ir kitose valstybėse narėse.

Daugelyje renginių dalyvaus vadinamieji „Erasmus“ ambasadoriai iš 33 šalių. Šių įvairioms šalims atstovaujančių „Erasmus“ ambasadorių – studentų ir aukštųjų mokyklų darbuotojų, atrinktų remiantis programos poveikiu jų profesiniam ir asmeniniam gyvenimui, uždavinys – paskatinti kitus studentus ir darbuotojus pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis. Gegužės mėn. Kopenhagoje vyksiančioje konferencijoje jie pristatys „Erasmus“ manifestą, kuriame bus išdėstyta programos ateities vizija.

Pagrindiniai faktai

Programoje „Erasmus“ pirmaisiais įgyvendinimo metais – 1987 m. – dalyvavo 3 244 jauni ir drąsūs studentai – jie vyko mokytis į vieną iš 11 galimų šalių. Šiandien programoje dalyvauja 33 šalys – 27 ES valstybės narės, Kroatija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija.

Per 25 metus didėjo programoje dalyvaujančių studentų skaičius, siūlomos veiklos kokybė ir įvairovė. Pasinaudoti ES parama ir vykti dėstyti ar mokytis į užsienį gali ir dėstytojai bei kiti aukštųjų mokyklų darbuotojai, pavyzdžiui, universitetų tarptautinių ryšių skyrių darbuotojai, kurių darbas – teikti informaciją potencialiems „Erasmus“ studentams. 2010–2011 mokslo metais programoje „Erasmus“ dalyvavo beveik 40 000 dėstytojų ir kitų darbuotojų.

Išpopuliarėjo ir „Erasmus“ praktika užsienio įmonėse, remiama nuo 2007 m. Stipendijos šiam tikslui jau skirtos beveik 150 000 studentų. 2009–2010 mokslo metais praktiką užsienio įmonėse pasirinko 35 000 (šeštadalis visų dalyvių) studentų, t. y. net 17 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Daugiau informacijos

Taip pat žr. atmintinę „Programa „Erasmus“. Dažnai užduodami klausimai“ (MEMO/11/54)

Programa „Erasmus“: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Filmuoti interviu su „Erasmus“ ambasadoriais

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (EADS sistemų inžinierius)

Piroska Bakos (Vengrijos televizijos žinių pranešėja)

Maurizio Oliviero (Perudžos universiteto dėstytojas, Palestinos konstitucijos rengimo grupės narys, Afganistano teisės sistemos reformos grupės narys)

Elena Luptak (Vienos konservatorijos šiuolaikinio šokio mokytoja ir „Erasmus“ koordinatorė)

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel.+32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

1 :

Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), „Veiklus jaunimas“, „Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir dvišalė bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa.


Side Bar