Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Maradandó benyomások és új távlatok – 25 éves az Erasmus

Brüsszel, 2012. január 30. – Az Erasmus program, a világ legsikeresebb hallgatói csereprogramja idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Közel hárommillió hallgató tanulhatott vagy dolgozhatott gyakornokként külföldön az Erasmus program 1987-es létrehozása óta. A „Maradandó benyomások és új távlatok – 25 éves az Erasmus” mottó jegyében, a 25. évforduló alkalmából tartott ünnepi rendezvénysorozatot Andrula Vasziliu oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős európai biztos nyitotta meg a mai napon. Az Erasmus‑mobilitás program központi része a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére irányuló bizottsági stratégiának, amely jobban előtérbe helyezi a készségek fejlesztését. Ezt a kérdést az állam-, illetve kormányfők is megvitatják az Európai Tanács mai, nem hivatalos ülésen.

Interjú az „Erasmus nagykövetekkel”

„Az Erasmus hatása kimagasló, nemcsak az egyéni hallgatók hanem az európai gazdaság egészére nézve is. Támogatja a magas színvonalú oktatást és a korszerű felsőoktatási rendszereket; az egyetemek és a munkáltatók szorosabb kapcsolatának elősegítésével pedig hozzájárul a munkaerő-piaci készségkereslet és -kínálat összehangolásához. A program önbizalmat ad és lehetőséget kínál a fiatalok számára, hogy olyan országokban dolgozzanak, ahol megfelelő munkahelyek állnak rendelkezésre, és ne ragadjanak ott olyan munkaerőpiacokon, ahol nincs szükség az általuk megszerzett képesítésekre” – nyilatkozta Barroso elnök.

Andrula Vasziliu biztos hozzátette: „Az Erasmus egyike az Európai Unió legnagyobb sikertörténeteinek: a legismertebb és a legnépszerűbb programunk. Az Erasmus csereprogram lehetővé teszi a hallgatók idegennyelv-tanulását, és készségeik (mint például az alkalmazkodó­képesség) fejlesztését, ami javítja elhelyezkedési esélyeiket. Arra is alkalmat ad, hogy a hallgatók és oktatók betekinthessenek más országok felsőoktatási rendszerébe és hazavihessék az ott bevált elgondolásokat. Több országban jóval több Erasmus helyre van igény, mint amennyi rendelkezésre áll. Többek között ezért akarjuk az új oktatási, képzési és ifjúsági programunk, az „Erasmus mindenkinek” keretében kibővíteni a részvételi lehetőségeket".

A 2011/12-es tanévben több mint 250 000 hallgató részesül az Erasmus program támogatásában. A legnépszerűbb célállomás előreláthatólag Spanyolország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Olaszország lesz, a legtöbb Erasmus ösztöndíjast pedig várhatóan Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország és Lengyelország küldi majd. A 2007 és 2013 közötti időszakra az Európai Unió közel 3 milliárd eurót irányzott elő az Erasmus program támogatására.

A hét programot felváltó1 „Erasmus mindenkinek” az Európai Unió valamennyi jelenlegi uniós és nemzetközi oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját összefogja. Ezáltal növeli a hatékonyságot, megkönnyíti az ösztöndíjakra való jelentkezést, csökkenti a párhuzamosságot, valamint javítja az összehangoltságot. Az új program célja az, hogy akár ötmillióan kaphassanak lehetőséget külföldi tanulmányokra, képzésekre vagy oktatásra – ez szinte kétszerese a jelenlegi támogatottak számának. Jelenleg a tagállamok és az Európai Parlament tárgyalják a Bizottság javaslatát; mivel ők döntenek a következő költségvetésről.

Az évforduló fő rendezvényei

Az Erasmus program 25 éves évfordulójára rendezett ünnepségsorozatot ma Brüsszelben nyitják meg egy konferencia keretében, amely alkalmat ad a program hatásának értékelésére és jövőjének megvitatására. Az EU-elnökséget 2012 első felében betöltő Dánia, valamint az Európai Bizottság szervezésében sor kerül egy utókonferenciára is, amelyet május 9-én Koppenhágában tartanak. Az évfordulót a tagállamokban is megünneplik, különböző rendezvények keretében.

A rendezvényeken a 33 résztvevő országot képviselő „Erasmus nagykövetek” is jelen lesznek. E „nagyköveteket”, országonként egy-egy hallgatót és egy-egy oktatót azért jelölték ki, mert az Erasmus program nagy hatással volt szakmai- és magánéletükre. Küldetésük az, hogy más hallgatókat és oktatókat is ösztönözzenek arra, hogy éljenek a program által kínált lehetőségekkel, így maradandó benyomásokra tehetnek szert és új távlatok nyílhatnak meg előttük. A májusi koppenhágai konferencián a „nagykövetek” közzéteszik „Erasmus kiáltványukat”, amely felvázolja elképzeléseiket a program jövőbeni alakulásáról.

Háttér-információk

Az Erasmus programot 1987-ben indították, akkor 3244 fiatal, vállalkozó szellemű hallgató szerezhetett tanulmányi tapasztalatokat a résztvevő 11 ország egyikében. Jelenleg 33 ország vesz részt a programban – a 27 uniós tagállam, valamint Horvátország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország.

Az elmúlt 25 évben folyamatosan nőtt a programban részt vevő hallgatók száma, a támogatott tevékenységek pedig egyre jobb minőségűek és sokszínűbbek lettek. Tanárok és más felsőoktatási dolgozók, mint például az egyetemek nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársai, akik sokszor az első kapcsolatfelvételi pontot jelentik a potenciális Erasmus hallgatóknak, szintén részesülhetnek uniós támogatásban ahhoz, hogy külföldön oktassanak vagy képzést tartsanak; 2010 és 2011 folyamán közel 40 000-en kaptak erre lehetőséget.

Egyre népszerűbbek a külföldi vállalatoknál meghirdetett gyakornoki helyek, amelyekre a jelentkezést 2007 óta támogatja az Erasmus program. Közel 150 000 hallgató kapott eddig e célra ösztöndíjat. 2009 és 2010 folyamán 35 000 hallgató (szinte minden hatodik ösztöndíjas) jelentkezett gyakornoki állásra, ami 17%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

További információk:

Lásd még: Gyakran ismételt kérdések az Erasmus programról (MEMO/11/54)

További információk az Erasmus programról:

http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videointerjúk az „Erasmus nagykövetekkel”:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (vezető rendszermérnök, EADS)

Bakos Piroska (magyar hírolvasó bemondó)

Maurizio Oliviero (a Perugiai Egyetem professzora, a palesztin alkotmányt kidolgozó csoport tagja; közreműködött az afganisztáni jogrendszer reformjában)

Elena Luptak (kortárstánc-tanár és Erasmus koordinátor, Bécsi Zeneakadémia)

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Az egész életen át tartó tanulás programja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Fiatalok lendületben, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, valamint az iparosodott országokkal fenntartott kétoldalú együttműködési program


Side Bar