Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Erasmus: maailman ja mielen avartaja jo 25 vuotta

Bryssel 30. tammikuuta 2012 – Erasmus, maailman menestyksekkäin opiskelijavaihto-ohjelma, täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Siitä lähtien, kun Erasmus perustettiin vuonna 1987, lähes kolme miljoonaa opiskelijaa on viettänyt ohjelman kautta opiskelu- tai työharjoittelujakson ulkomailla. Erasmus-ohjelman 25-vuotisjuhlat käynnistetään tänään motolla ”Erasmus: maailman ja mielen avartaja jo 25 vuotta”. Juhlallisuudet avaa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. Erasmuksella on keskeinen asema komission nuorisotyöttömyysstrategiassa, jossa annetaan lisäpainoa taitojen kehittämiselle. Valtioiden ja hallitusten päämiehet keskustelevat tästä kysymyksestä tänään pidettävässä Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa.

Erasmus-lähettiläiden haastattelu

”Erasmuksen vaikutukset ovat olleet valtavat paitsi yksittäisille opiskelijoille myös Euroopan koko taloudelle”, sanoi komission puheenjohtaja Barroso. ”Ohjelma tukee huippulaatuista opetusta ja nykyaikaista korkeakoulujärjestelmää, jossa tiedemaailman ja työnantajien yhteydet ovat entistä tiiviimpiä. Sillä tavoin se auttaa meitä korjaamaan ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuutta”, Barroso jatkoi. ”Lisäksi nuoret saavat Erasmuksen ansiosta itseluottamusta ja valmiudet työskennellä toisessa maassa, jossa saattaa olla sopivaa työtä tarjolla. Näin he eivät jää osaamisen maantieteellisen kohtaamattomuuden vangiksi,” puheenjohtaja Barroso totesi vielä.

Komissaari Vassiliou puolestaan lisäsi, että Erasmus on Euroopan unionin suuria menestystarinoita: se on unionin tunnetuin ja suosituin ohjelma. "Erasmus-vaihtojen ansiosta opiskelijat voivat parantaa kielitaitoaan ja sopeutumiskykyään ja hankkia ja muita taitoja ja kohentaa näin työnäkymiään”, komissaari jatkoi. ”Opettajat ja muu henkilökunta saavat puolestaan tilaisuuden nähdä, miten korkea-asteen koulutus toimii muissa maissa. Parhaat ideat he voivat sitten ottaa mukaansa kotiin. Ohjelman kysyntä ylittää selvästi käytettävissä olevat resurssit monissa maissa”, kertoi komissaari Vassiliou ja lisäsi: ”Tämä on yksi syy siihen, että aiomme laajentaa mahdollisuuksia opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla ehdottamallamme uudella koulutus- ja nuorisoalan ohjelmalla Yhteinen Erasmus.”

Lukuvuonna 2011–2012 yli 250 000 opiskelijaa pääsee hyödyntämään Erasmus-ohjelmaa. Opiskelijoiden odotetaan tähtäävän etenkin Espanjaan, Ranskaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Saksaan ja Italiaan. Eniten opiskelijoita ulkomaille lähettänevät Espanja, Ranska, Saksa, Italia ja Puola. EU on varannut Erasmukselle noin 3 miljardia euroa kaudeksi 2007–2013.

Uuteen Yhteinen Erasmus ‑ohjelmaan olisi tarkoitus koota kaikki nykyiset EU:n ja kansainväliset koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät järjestelyt.1 Nykyisten seitsemän ohjelman tilalle tulisi siten yksi ainoa. Se tehostaa toimintaa, helpottaa apurahojen hakemista sekä vähentää päällekkäisyyksiä ja hajanaisuutta. Uudessa ohjelmassa on tavoitteena, että jopa 5 miljoonaa ihmistä saa mahdollisuuden opiskella, harjoitella tai opettaa ulkomailla. Se on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin nyt. Komission ehdotus on parhaillaan jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Ne päättävät ohjelman määrärahoista.

Juhlatapahtumia

Erasmus-ohjelman 25-vuotisjuhlat käynnistetään tänään Brysselissä, jossa järjestettävässä konferenssissa arvioidaan ohjelman vaikutuksia ja keskustellaan sen tulevaisuudesta. EU:n puheenjohtajavaltiona vuoden 2012 alkupuoliskon toimiva Tanska järjestää yhdessä Euroopan komission kanssa jatkokonferenssin, joka pidetään Kööpenhaminassa 9. toukokuuta. Merkkivuotta juhlitaan myös jäsenvaltioissa järjestettävissä tapahtumissa.

Useissa tapahtumissa on mukana ”Erasmus-lähettiläitä” ohjelmaan osallistuvista 33 maasta. Lähettiläinä toimii yksi opiskelija ja yksi henkilökunnan jäsen, jotka on valittu edustamaan maataan sen perusteella, miten Erasmus on vaikuttanut heidän ammatilliseen ja yksityiseen elämäänsä. Lähettiläät rohkaisevat muita opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä hyödyntämään ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia saada elämäänsä jotain uutta ja avartaa maailmankuvaansa. Kööpenhaminan konferenssissa toukokuussa lähettiläät esittävät erityisen Erasmus-julistuksen, jossa he kertovat, miten ohjelmaa voitaisiin jatkossa kehittää.

Tausta

Erasmus-ohjelma käynnistettiin vuonna 1987, jolloin 3 244 nuorta seikkailunhaluista opiskelijaa hankki oppimiskokemuksia jossakin niistä 11 maasta, jotka alun perin osallistuivat ohjelmaan. Nyt mukana on 33 maata: EU:n 27 jäsenvaltiota, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki.

Ohjelman 25 toimintavuoden aikana osallistuvien opiskelijoiden määrä on kasvanut koko ajan, ja samaa voidaan sanoa toimintojen laadusta ja kirjosta. Myös opettajat ja muu henkilökunta – kuten yliopistojen kansainvälisten suhteiden virkailijat, jotka ovat usein ensimmäinen kontakti potentiaalisille Erasmus-opiskelijoille – voivat saada EU:n tukea päästäkseen opettamaan tai harjoittelemaan ulkomaille. Lukuvuonna 2010–2011 näin teki lähes 40 000.

Työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä on tuettu Erasmus-ohjelmalla vuodesta 2007, ja se on yhä suositumpaa. Tarkoitukseen on tähän mennessä myönnetty apuraha jo lähes 150 000 opiskelijalle. Lukuvuonna 2009–2010 työharjoittelun valitsi 35 000 opiskelijaa (joka kuudes) eli 17 prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuotena.

Lisätietoja:

Usein esitettyjä kysymyksiä Erasmus-ohjelmasta: (MEMO/11/54).

Lisää Erasmus-ohjelmasta osoitteessa http://ec.europa.eu/education/erasmus.

Erasmus-lähettiläiden videohaastatteluja:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (johtava järjestelmäinsinööri, EADS)

Piroska Bakos (unkarilainen tv-uutisankkuri)

Maurizio Oliviero (Perugian yliopiston professori, Palestiinan perustuslain laatijaryhmän jäsen, avustaja Afganistanin oikeuslaitoksen uudistamisessa)

Elena Luptak (modernin tanssin opettaja ja Erasmus-koordinaattori, Konservatorium Wien Privatuniversität)

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67

1 :

Elinikäisen oppimisen ohjelma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), nuorisotoimintaohjelma Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja teollisuusmaiden kanssa toteutettavat kahdenväliset yhteistyöohjelmat.


Side Bar