Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Erasmus – programm, mis 25 aasta jooksul on muutnud noorte elu ja avardanud mõttemaailma

Brüssel, 30. jaanuar 2012 –– Maailma kõige edukam tudengivahetusprogramm Erasmus tähistab sel aastal oma 25. sünnipäeva. Alates programmi Erasmus loomisest 1987. aastal on selle toetusel saanud välismaal õppida või töötada ligikaudu kolm miljonit üliõpilast. Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou kuulutas täna avatuks hõbedase juubeli tähistamise aasta, mille hüüdlauseks on: „Erasmus – programm, mis 25 aasta jooksul on muutnud noorte elu ja avardanud mõttemaailma”. Erasmuse raames toimuv liikuvus on komisjoni strateegia keskmes, et võidelda noorte töötuse vastu pöörates rohkem tähelepanu oskuste arendamisele. Seda teemat on kavas arutada ka riigipeade ja valitsusjuhtide tänasel Euroopa Ülemkogu mitteametlikul kohtumisel.

Vestlus Erasmuse programmi saadikutega

Programmil Erasmus on olnud tohutu mõju, mitte ainult õpilastele, õpetajatele ja muudele haridustöötajatele, vaid ka Euroopa majandusele tervikuna. Programmi kaudu on toetatud õppekvaliteedi edendamist ja kõrghariduspoliitika moderniseerimist akadeemiliste ringkondade ja ettevõtjate tihedas koostöös, et vältida oskuste mittevastavust tööturu vajadustele. Programmis osalemine suurendab noorte eneseusaldust ja võimet töötada teistes riikides, kus võidakse pakkuda erialast tööd, ning mitte sõltuda oskuste ja tööturu vajaduste geograafilisest mittevastavusest,” sõnas Euroopa Komisjoni president Barroso.

Volinik Vassiliou lisas: „Erasmuse programm on Euroopa Liidu üks suurimaid edulugusid. see on meie tuntuim ja populaarseim programm. Erasmuse vahetusprogramm võimaldab üliõpilastel parandada võõrkeelteoskust ja arendada näiteks kohanemisvõimet, mis aitab parandada nende võimalusi tööturul. Ühtlasi võimaldab programm õpetajatel ja muudel haridustöötajatel tutvuda, kuidas toimib kõrgharidus teistes riikides ning tuua parimad kogemused kodumaale. Neid, kes soovivad programmis osaleda, on paljudes riikides rohkem kui olemasolevad vahendid võimaldavad, see on üks põhjustest, miks uue haridus-, koolitus- ja noorteprogrammi „Erasmus kõigi jaoks” raames on kavas laiendada õppe- ja koolitusvõimalusi välismaal.”

2011/2012 õppeaastal osales Erasmuse programmis rohkem kui 250 000 tudengit. Ilmselt olid üliõpilaste jaoks kõige populaarsemad sihtkohad Hispaania, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Saksamaa ja Itaalia, ning kõige rohkem läks tudengeid välismaale õppima Hispaaniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast ja Poolast. Aastatel 2007–2013 on EL Erasmuse programmi rahastanud ligikaudu 3 miljardi euro ulatuses.

Programmi „Erasmus kõigi jaoks” koondatakse kõik ELi ja rahvusvahelised haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonna programmid ning seega asendab üks programm seitset olemasolevat1. Sellega suurendatakse tõhusust, lihtsustatakse toetuste taotlemist ning vähendatakse dubleerimist ja killustatust. Uue programmi eesmärk on anda kuni 5 miljonile inimesele võimalus õppida, läbida praktika või õpetada välismaal, seda on peaaegu kaks korda rohkem kui praeguste programmide raames. Komisjoni ettepanekut arutatakse praegu liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga, kes otsustavad tulevase eelarve.

Juubeliaastat tähistavad üritused

Erasmuse programmi 25. aastapäeva tähistamist alustatakse täna Brüsselis toimuva konverentsiga, kus hinnatakse programmi mõju ja arutatakse selle tulevikku. Taani, kes on EL eesistujariigiks 2012. aasta esimesel poolel, korraldab koostöös Euroopa Komisjoniga Erasmuse programmi tähtpäeva tähistamiseks Kopenhaagenis jätkukonverentsi, mis toimub 9. mail. Ka liikmesriikides tähistatakse juubeliaastat mitmete üritustega.

Nendel üritustel osalevad ka nn Erasmuse saadikud, kes on programmis osaleva 33 riigi esindajad. Saadikute (üks tudeng ja üks õppejõud igast osalevast riigist) valikul võeti arvesse Erasmuse programmi mõju nende tööle ja eraelule. Saadikute roll on julgustada teisi tudengeid ja õppejõude kasutama programmiga pakutavaid võimalusi muuta oma elu ja avardada mõttemaailma. Mais Kopenhaagenis toimuval jätkukonverentsil esitavad nad „Erasmuse programmi manifesti”, milles esitavad oma nägemuse programmi edasise arengu kohta.

Taust

Erasmuse programm käivitati 1987. aastal, mil 3 244 noort ja seiklushuvilist üliõpilast käis mõnes osalejariigis õpikogemusi omandamas. Algselt osales programmis 11 riiki. Praegu osaleb programmis 33 riiki – lisaks ELi 27 liikmesriigile osalevad veel Horvaatia, Island, Liechtenstein, Norra, šveits ja Türgi.

25 aasta jooksul on programm pidevalt arenenud, kasvanud on üliõpilaste arv, paranenud pakutavate tegevuste kvaliteet ja tegevused on muutunud mitmekesisemaks. Ka õppejõud ja muud kõrgkoolide töötajad, näiteks rahvusvaheliste suhete korraldajad, kes on esimeseks kontaktisikuks võimalikele Erasmuse programmis osalejatele, saavad ELi toel välismaal õpetada või seal koolitustel osaleda. 2010/2011 aastal kasutas seda võimalust ligikaudu 40 000.

Erasmuse kaudu on tööpraktikat ettevõtetes toetatud alates 2007. aastast ning see on üha populaarsem. Tööpraktika jaoks on praeguseks juba saanud stipendiumi peaaegu 150 000 üliõpilast. 2009/10. õppeaastal otsustas 35 000 üliõpilast (üks kuuendik) just praktika kasuks. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv 17 %.

Lisateave:

Vt ka märgukirja ja korduma kippuvaid küsimusi: Erasmuse programm (MEMO/11/54)

Täiendav teave Erasmuse programmi kohta http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videod vestlustest Erasmuse programmi saadikutega:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (juhtiv süsteemiinsener, EADS)

Piroska Bakos (Ungari TV uudistelugeja)

Maurizio Oliviero (Perugia ülikooli professor, Palestiina põhiseadust koostava töörühma liige, Afganistani õigussüsteemi reformi nõustaja)

Elena Luptak (kaasaegse tantsu õpetaja ja Erasmuse programmi koordinaator, Viini konservatoorium)

Kontaktisikud :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Elukestva õppe programm (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Aktiivsed noored“, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja kahepoolne koostööprogramm tööstusriikidega.


Side Bar