Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Erasmus: 25 χρόνια αλλάζει ζωές και διευρύνει ορίζοντες

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 – Το Erasmus, το πιο επιτυχημένο διεθνώς πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών, γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια. Από τη δημιουργία του προγράμματος Erasmus το 1987 σχεδόν τρία εκατομμύρια σπουδαστές έχουν γνωρίσει την εμπειρία μιας περιόδου σπουδών ή τοποθέτησης σε θέση εργασίας στο εξωτερικό. Με το σύνθημα «Erasmus: 25 χρόνια αλλάζει ζωές και διευρύνει ορίζοντες» η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας θα κηρύξει την έναρξη των επετειακών εκδηλώσεων. Η κινητικότητα μέσω του προγράμματος Erasmus βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της κρίσης και της ανεργίας των νέων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων – ένα θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο σημερινό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συνέντευξη με πρεσβευτές του Erasmus

«Ο αντίκτυπος του προγράμματος Erasmus ήταν πολύ μεγάλος, όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο για τον κάθε σπουδαστή αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο. Το πρόγραμμα, υποστηρίζοντας μια υψηλής ποιότητας διδασκαλία και ένα σύγχρονο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέει με στενότερους δεσμούς τον ακαδημαϊκό κόσμο με τον κόσμο της εργασίας, μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων. Δίνει επίσης στους νέους την εμπιστοσύνη και την ικανότητα να εργαστούν σε άλλες χώρες, στις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν οι σωστές θέσεις εργασίας, και να μην παγιδεύονται σε μια γεωγραφική αναντιστοιχία», ανέφερε ο Πρόεδρος José Manuel Barroso.

Η Επίτροπος κ. Βασιλείου πρόσθεσε: «Το πρόγραμμα Erasmus είναι από τα πιο επιτυχημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: είναι το πιο γνωστό και το πιο δημοφιλές πρόγραμμά μας. Οι ανταλλαγές μέσω του προγράμματος Erasmus προσφέρουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να βελτιώσουν τη γνώση των ξένων γλωσσών και να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η προσαρμοστικότητα, που με τη σειρά τους βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους διδάσκοντες και σε άλλα μέλη του προσωπικού να δουν από κοντά πώς λειτουργεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε άλλες χώρες και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με νέες ιδέες. Σε πολλές χώρες η ζήτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα υπερβαίνει κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο σχεδιάζουμε να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για σπουδές και κατάρτιση στο εξωτερικό μέσω του προτεινόμενου νέου προγράμματός μας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, το πρόγραμμα «Erasmus για όλους».

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011/2012 περισσότεροι από 250 000 σπουδαστές θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα Erasmus. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τους σπουδαστές αναμένεται να είναι η Ισπανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ μεταξύ των χωρών που στέλνουν τους περισσότερους σπουδαστές αναμένεται να είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Για το πρόγραμμα Erasmus η ΕΕ έχει διαθέσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-13.

Το «Erasmus για όλους» θα συγκεντρώσει όλα τα υπάρχοντα ενωσιακά και διεθνή προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, υποκαθιστώντας επτά υπάρχοντα προγράμματα1. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η αποδοτικότητα, θα διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για υποτροφία, ενώ θα μειωθούν η αλληλεπικάλυψη και ο κατακερματισμός. Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος έως 5 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός διπλάσιος από τον σημερινό, θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να διδάξουν στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η πρόταση της Επιτροπής συζητείται από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για τον μελλοντικό προϋπολογισμό.

Εκδηλώσεις που σηματοδοτούν τον εορτασμό

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο του προγράμματος Erasmus θα ξεκινήσουν σήμερα στις Βρυξέλλες με μια διάσκεψη στην οποία θα αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος και θα συζητηθεί το μέλλον του. Θα ακολουθήσει μια δεύτερη διάσκεψη, στις 9 Μαΐου στην Κοπεγχάγη, την οποία θα διοργανώσει η Δανία, που έχει την προεδρία της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επέτειος θα εορταστεί και με εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στα κράτη μέλη.

«Πρεσβευτές του Erasmus» από τις 33 χώρες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις θα είναι παρόντες σε πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις. Οι πρεσβευτές αυτοί, ένας σπουδαστής και ένα μέλος του προσωπικού, έχουν επιλεγεί για να εκπροσωπήσουν κάθε χώρα, με βάση τον αντίκτυπο που είχε το πρόγραμμα Erasmus στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή· ο ρόλος τους είναι να ενθαρρύνουν κι άλλους φοιτητές ή μέλη του προσωπικού ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα για να αλλάξουν τη ζωή τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Στη διάσκεψη της Κοπεγχάγης τον Μάιο, θα παρουσιάσουν το «Μανιφέστο του Erasmus» το οποίο θα καταγράφει το όραμά τους σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 με 3.244 τολμηρούς νέους σπουδαστές που γνώρισαν εμπειρίες μάθησης σε μία από τις 11 χώρες που συμμετείχαν αρχικά στο πρόγραμμα. Σήμερα, συμμετέχουν στο πρόγραμμα 33 χώρες: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Κροατία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Τουρκία.

Τα τελευταία 25 χρόνια, αφενός αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των σπουδαστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αφετέρου βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα και η ποικιλία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Από την υποστήριξη της ΕΕ για να διδάξουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό μπορούν να ωφεληθούν και οι καθηγητές ή άλλα μέλη του προσωπικού, όπως για παράδειγμα οι αρμόδιοι υπάλληλοι των πανεπιστημίων για τις διεθνείς σχέσεις, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των σπουδαστών που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus· ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτών έφτασε σχεδόν τις 40.000 κατά την περίοδο 2010-2011.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε εταιρείες του εξωτερικού υποστηρίζονται μέσω του Erasmus από το 2007 και γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Έως τώρα έχουν ήδη δοθεί για τον σκοπό αυτό υποτροφίες σε 150 000 σπουδαστές περίπου. Κατά την περίοδο 2009/10, 35 000 σπουδαστές (ένας στους έξι του συνολικού αριθμού) επέλεξαν την τοποθέτηση σε θέση εργασίας, αύξηση 17% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε τις «Συχνές ερωτήσεις»: Πρόγραμμα Erasmus (MEMO/11/54)

Περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις με πρεσβευτές του Erasmus:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (μηχανικός προηγμένων συστημάτων στην EADS)

Piroska Bakos (παρουσιάστρια ειδήσεων στην ουγγρική τηλεόραση)

Maurizio Oliviero (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Perugia, μέλος της συντακτικής ομάδας του παλαιστινιακού συντάγματος· συνεργάτης της ομάδας για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος του Αφγανιστάν)

Elena Luptak (καθηγήτρια μοντέρνου χορού και συντονίστρια του προγράμματος Erasmus, Konservatorium του Πανεπιστημίου της Βιέννης)

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες.


Side Bar