Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Erasmus har i 25 år ændret manges liv og åbnet manges øjne

Bruxelles, den 30. januar 2012 – Erasmus, verdens mest vellykkede udvekslingsprogram for studerende, fylder 25 år. Siden Erasmus-programmet blev oprettet i 1987, har næsten tre millioner studerende tilbragt en studieperiode eller været udstationeret i udlandet. Markeringen af 25-års jubilæet skydes i gang i dag af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. Det sker under sloganet "Erasmus har i 25 år ændret manges tilværelse og åbnet manges øjne". Erasmus-mobilitet har en central placering i Kommissionens strategi for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden ved at fokusere mere på udvikling er færdigheder. Det er et emne, der bliver drøftet af stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råds uformelle møde i dag.

Interview med Erasmus-ambassadører

"Erasmus har haft kolossal stor betydning, ikke blot for de enkelte studerende, men også for den europæiske økonomi som helhed. Ved at støtte undervisning af høj kvalitet og et moderne system for videregående uddannelser og med et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv har vi fået mulighed for at rette op på den manglende balance mellem kvalifikationer og kvalifikationskrav. Det giver også de unge den nødvendige tillid og evne til at arbejde i andre lande, hvor de rigtige job måske findes, og til ikke at føle sig geografisk bundet til hjemlandet", siger Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso.

EU-kommissær Androulla Vassiliou tilføjer: "Erasmus er en af EU's solstrålehistorier. Det er det mest velkendte og det mest populære af vores programmer. Erasmus-udvekslingerne giver studerende mulighed for at forbedre deres kendskab til fremmedsprog og tilegne sig en række færdigheder som f.eks. tilpasningsevne, der giver dem bedre jobperspektiver. Programmet giver også lærere og andre universitetsansatte mulighed for at se, hvordan videregående uddannelser fungerer i andre lande, og få ny inspiration med hjem. Efterspørgslen efter pladser overstiger langt de ressourcer, der er til rådighed i mange lande, hvilket er en af grundene til, at vi foreslår at skabe flere muligheder for at studere og videreuddanne sig i udlandet i "Erasmus for Alle", det nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom."

I skoleåret 2011/2012 forventes over 250 000 studerende at deltage i Erasmus-programmet. De mest populære steder at rejse hen for de studerende er Spanien, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Tyskland og Italien, mens de fleste rejser ud fra Spanien, Frankrig, Tyskland, Italien og Polen. EU har afsat omkring 3 mia. EUR til Erasmus i perioden 2007-2013.

Alle nuværende EU-ordninger og internationale ordninger for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt samles i "Erasmus for Alle", og dermed erstattes syv eksisterende programmer1 med et enkelt. Det skal øge effektiviteten og gøre det lettere at søge om tilskud og mindske dobbeltarbejde og opsplitning. I forbindelse med det nye program er det målet, at op mod 5 mio. mennesker, næsten dobbelt så mange som nu, skal have en chance for at studere, videreuddanne sig eller undervise i udlandet. Kommissionens forslag er nu til behandling i EU-landene og Europa-Parlamentet, der træffer beslutning om det kommende budget.

Arrangementer til markering af jubilæet

Markeringen af Erasmus-programmets 25-års jubilæum skydes i gang i dag i Bruxelles med en konference, hvor programmets betydning skal vurderes og fremtiden drøftes. Danmark, der har EU-formandskabet i første halvdel af 2012, vil i samarbejde med Kommissionen arrangere en opfølgende konference i København den 9. maj. Jubilæet markeres også med andre arrangementer i EU-landene.

"Erasmus-ambassadører" fra de 33 lande, der deltager i ordningen, vil være til stede ved mange af disse arrangementer. Ambassadørerne, én studerende og én universitetsansat, er blevet udvalgt til at repræsentere hvert land ud fra, hvilken betydning Erasmus har haft for deres erhvervskarriere og privatliv. Deres rolle er at tilskynde andre studerende og ansatte til at udnytte de muligheder, der tilbydes gennem programmet, for at ændre deres tilværelse og åbne deres øjne. På konferencen i København præsenterer ambassadørerne "Erasmus-manifestet" med deres visioner om, hvordan ordningen kunne se ud i fremtiden.

Baggrund

Erasmus-programmet blev indledt i 1987 med 3 244 unge eventyrlystne studerende, der fik en studieoplevelse i et af de 11 lande, der oprindeligt deltog i programmet. Nu er 33 lande med i ordningen – de 27 EU-lande, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

I de forgangne 25 år har der været en konstant stigning både i antallet af studerende og i kvaliteten og udvalget af de tilbudte aktiviteter. Undervisere og andre ansatte, bl.a. de medarbejdere, der sidder på universiteternes kontorer for internationale forbindelser, og som ofte er de første, som potentielle Erasmus-studerende henvender sig til, kan også få EU-tilskud til at undervise eller videreuddanne sig i udlandet. Det benyttede næsten 40 000 sig af i 2010/2011.

Der er siden 2007 også ydet tilskud gennem Erasmus til udstationeringer i virksomheder i udlandet, og dette bliver stadig mere populært. Der er indtil videre allerede ydet denne form for tilskud til næsten 150 000 studerende. I 2009/2010 valgte 35 000 studerende (hver sjette af alle) en udstationering, hvilket var en stigning på 17 % i forhold til året forinden.

Yderligere oplysninger:

Se også memo med hyppigt stillede spørgsmål om Erasmus-programmet (MEMO/11/54)

Læs mere om Erasmus-programmet: http://ec.europa.eu/education/erasmus

Videointerviews med Erasmus-ambassadører:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/ambassadors_en.htm :

Tomás Sánchez López (ledende systemingeniør ved EADS)

Piroska Bakos (nyhedsoplæser på ungarsk tv)

Maurizio Oliviero (professor ved universitetet i Perugia, medlem af gruppen, der laver et udkast til den palæstinensiske forfatning; medvirkende ved reformen af retssystemet i Afghanistan)

Elena Luptak (underviser i moderne dans og Erasmus-koordinator, konservatoriet under Wien universitet)

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Programmet for livslang læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Aktive unge, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og det bilaterale program for samarbejde med industrialiserede lande


Side Bar