Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 25. julija 2012

Četrti evropski dan varnosti v cestnem prometu: za večjo vključenost mladine v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu

Nesreče v cestnem prometu so še vedno najpomembnejši vzrok smrti in invalidnosti pri mladih ljudeh, tako na svetovni kot tudi na evropski ravni. 19 % smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU v letu 2010 so bili mladi ljudje, stari od 18 do 25 let (čeprav ta starostna skupina pomeni le 10 % celotne populacije). To pomeni, da je za ljudi, stare od 18 do 25 let, tveganje, da umrejo v prometnih nesrečah, skoraj dvakrat večje. Evropska komisija zato posveča svoj „četrti evropski dan varnosti v cestnem prometu“ mladim ljudem. Ta dan bo zaznamovala konferenca, organizirana skupno s ciprskim predsedstvom, ki bo potekala 25. julija v Nikoziji. Konference se bodo udeležile skupine mladih, organizacije za varnost v cestnem prometu ter uradniki s področja varnosti v cestnem prometu iz vseh držav članic EU in iz sosednjih držav; en dan bodo sodelovali na razpravah, predstavitvah in delavnicah.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Tragična izguba mladih življenj na evropskih cestah je nesprejemljiva. Skrajno sem zaskrbljen zaradi nesreč, ki jih povzročajo mamila in alkohol, zlasti med mladimi moškimi in ženskami. Optimističen sem in pričakujem, da lahko napredujemo v smeri naše „prihodnosti brez žrtev“ pri varnosti v cestnem prometu v EU, saj smo v zadnjih desetih letih dobro napredovali. Vendar bo treba prehoditi še dolgo pot. Samo če spremenimo vozniško miselnost mladih ljudi, lahko še bolj rešujemo življenja.“

Med smrtnimi žrtvami v cestnem prometu je preveč mladih ljudi, starih med 18 in 25 let. V letu 2010:

  • je bilo 31 000 smrtnih žrtev v cestnem prometu;

  • med njimi je bilo 19 % mladih ljudi, starih od 18 do 25 let;

  • je bil pri 40 % nesreč s smrtnim izidom vpleten mlad voznik;

  • je bilo 25 % smrtno ponesrečenih voznikov avtomobilov mladih - 81 % moških in 19 % žensk;

  • so bili deleži smrtnih žrtev v cestnem prometu med mladimi ljudmi glede na način prevoza naslednji: 66 % – osebni avtomobili, 20 % – motorna kolesa, 2 % – pešci, 8 % – kolesa na pedala , 4 % – druga prevozna sredstva (težka tovorna vozila, avtobusi,…).

V državi gostiteljici četrtega evropskega dneva varnosti v cestnem prometu so številke celo bolj zaskrbljujoče. Na Cipru spada 23 % vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu v to starostno skupino. Več podatkov o nesrečah v cestnem prometu glede na starostno skupino in državo lahko najdete v podatkovni bazi CARE Evropske komisije.

Smrtne žrtve v cestnem prometu med mladimi ljudmi niso neizogibne. Število smrtnih žrtev v cestnem prometu za starostno skupino 18–25 let se je zmanjšalo med letoma 2001 in 2010 za 49 %, kar je več od splošnega zmanjšanja (43 %). Mladi vozniki so posebej ranljiva skupina, vendar se je pri tej skupini število smrtnih žrtev v cestnem prometu prav tako zmanjšalo za 55 % v istem obdobju.

Da bi dosegli ambiciozni cilj zmanjšati število smrtnih žrtev v cestnem prometu na polovico do leta 2020, morajo biti mladi ljudje dejavno vključeni v ta prizadevanja. Evropsko mladino je treba spodbujati, da prispeva k varnosti v cestnem prometu, na primer tako, da sporoči svoje lastne zamisli o novih načinih, kako naprej.

Ozadje

Četrto izdajo evropskega dneva varnosti v cestnem prometu skupno organizirata Evropska komisija in ciprsko predsedstvo EU. Na dnevnem redu so vprašanja, kot je ustvarjanje kulture varnosti v cestnem prometu med mladimi ljudmi, delavnice o izobraževanju, o vzpostavljanju varnosti in o tveganih vrstah obnašanja. Celotni program najdete na spletni strani dogodka.

Cilj evropskega dneva varnosti v cestnem prometu je povečati ozaveščenost glede izzivov, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, med nosilci odločanja in v javnosti ter spremeniti obnašanje uporabnikov cest, tako da bo mobilnost varna in dostopna vsem.

Ta dogodek je priložnost za začetek novega evropskega mladinskega foruma o varnosti v cestnem prometu na spletni strani Facebooka, ki bo omogočil nadaljnjo krepitev razprave in ozaveščenosti med vse večjo skupnostjo mladih evropskih aktivistov, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem prometu. Poleg tega bo nov video o varnosti v cestnem prometu, namenjen mladim državljanom, razširil sporočilo, da je bilo med letoma 2001 in 2010 rešenih 100 000 življenj in da lahko s skupnimi napori do leta 2020 rešimo še več življenj.

Že leta 2007 se je prvi evropski dan varnosti v cestnem prometu osredotočal na mlade voznike. Drugi, leta 2008, se je osredotočal na varnost v cestnem prometu v urbanem okolju. Leta 2010 je tretji evropski dan varnosti v cestnem prometu dajal poseben pomen čezmejnemu boju proti prometnim prekrškom.

Oglejte si tudi akcijski načrt EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2011–2020, ki obravnava vprašanja, kot so kakovost usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja za mlade voznike začetnike in kampanje ozaveščanja, namenjene mladim ljudem.

Več informacij:

spletna stran Evropske komisije o politiki varnosti v cestnem prometu

spletna stran Generalnega direktorata za mobilnost in promet

spletna stran Siima Kallasa, podpredsednika Evropske komisije, pristojnega za promet

spletna stran evropskega mladinskega foruma o varnosti v cestnem prometu

O politiki varnosti v cestnem prometu

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar