Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júla 2012

Štvrtý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky: aby mládeži viac záležalo na bezpečnosti cestnej premávky

Dopravné nehody sú vo svete i v Európe stále najčastejšou príčinou smrti a invalidity mladých ľudí. V 19 % prípadov smrteľných dopravných nehôd v EÚ v roku 2010 boli postihnutými mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov (hoci táto veková skupina tvorí len 10 % celkového obyvateľstva). To znamená, že ľuďom vo veku 18 – 25 rokov hrozí takmer dvojnásobné riziko, že zahynú následkom dopravnej nehody. Európska komisia sa preto rozhodla venovať svoj štvrtý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky mladým ľuďom. Tento deň bude prebiehať v znamení konferencie, ktorú Komisia organizuje spoločne s cyperským predsedníctvom a ktorá sa bude konať 25. júla v Nikózii. Na konferencii sa zúčastnia skupiny mladých ľudí, organizácie bezpečnosti cestnej premávky a zástupcovia orgánov zodpovedných za bezpečnosť cestnej premávky zo všetkých členských štátov, ako aj zo susedných krajín, aby spoločne strávili deň diskusiami, prezentáciami a tvorivými dielňami.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Tragicky vyhasnuté životy mladých na európskych cestách sú neprijateľné. Som nanajvýš znepokojený dopravnými nehodami, ku ktorým došlo pod vplyvom alkoholu a omamných látok, a to najmä v prípade mladých mužov a žien. Verím, že sa dokážeme priblížiť k našej „vízii nulovej nehodovosti“ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v EÚ, pretože za posledných 10 rokov sme dosiahli značný pokrok. Napriek tomu však ešte máme pred sebou dlhú cestu. Zachraňovať životy sa nám podarí iba vtedy, ak zmeníme vodičskú mentalitu mladých ľudí.“

Mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov majú na smrteľných dopravných nehodách stále neúmerne vysoký podiel. V roku 2010:

  • došlo pri dopravných nehodách k 31 000 úmrtiam;

  • v 19 % týchto prípadov boli účastníkmi mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov;

  • v 40 % prípadov smrteľných dopravných nehôd bol účastníkom mladý vodič;

  • 25 % prípadov smrteľných dopravných nehôd sa týkalo mladých vodičov – 81 % z nich tvorili chlapci a 19 % dievčatá;

  • prípady smrteľných dopravných nehôd mladých ľudí podľa dopravného prostriedku: 66 % osobné automobily, 20 % motocykle, 2 % chodci, 8 % bicyklisti, 4 % ostatné (nákladné vozidlá, autobusy...).

V hostiteľskej krajine štvrtého Európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky sú čísla ešte hrozivejšie. Na Cypre táto veková skupina predstavuje 23 % všetkých smrteľných dopravných nehôd. Ďalšie informácie o dopravných nehodách podľa vekovej skupiny a krajiny sú k dispozícii v databáze CARE Európskej komisie.

Smrteľné dopravné nehody mladých ľudí nie sú nevyhnutné. Smrť mladých vo vekovej skupine 18 – 25 rokov zaznamenala v období rokov 2001 až 2010 pokles o 49 %, čo prevyšuje celkový pokles (43 %). Mladí vodiči sú obzvlášť zraniteľní, no aj v prípade tejto skupiny sa počet smrteľných dopravných nehôd znížil v rovnakom období o 55 %.

Aby sme dosiahli ambiciózny cieľ znížiť počet úmrtí na cestách v Európe o polovicu do roku 2020, musíme aktívne zapájať mladých ľudí. Európsku mládež treba povzbudiť, aby prispela k bezpečnosti na cestách, napríklad tým, že sa s nami podelí o svoje vlastné nápady, ako v tejto oblasti napredovať ďalej.

Súvislosti

Štvrtý ročník Európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky organizuje spoločne Európska komisia a cyperské predsedníctvo EÚ. Na programe sú otázky ako napr. vytvorenie kultúry bezpečnosti cestnej premávky medzi mladými ľuďmi, tvorivé dielne o vzdelávaní, presadzovaní predpisov a riskantnom správaní. Úplný program nájdete na stránkach akcie.

Cieľom Európskeho dňa bezpečnosti cestnej premávky je zvýšiť povedomie zodpovedných subjektov a širokej verejnosti o problematike bezpečnosti cestnej premávky a zmeniť správanie účastníkov cestnej premávky, aby sa mobilita stala bezpečnou a prístupnou pre všetkých.

Akcia je zároveň príležitosťou na spustenie novej facebookovej stránky Európskeho fóra mládeže o bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je naďalej podporovať debatu a informovanosť v rámci rastúcej komunity mladých európskych aktivistov prispievajúcich k bezpečnosti cestnej premávky. Okrem toho bude sprístupnené video o bezpečnosti cestnej premávky zamerané na mládež, ktorého cieľom bude šíriť odkaz, že od roku 2001 do roku 2010 bolo zachránených 100 000 životov a že do roku 2020 ich môžeme spoločne zachrániť ešte viac.

Prvý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky venovaný téme mladých vodičov sa konal už v roku 2007. Druhý, v roku 2008, sa zameral na bezpečnosť cestnej premávky v mestských oblastiach. V roku 2010 sa konal tretí Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky zameraný hlavne na cezhraničný boj proti kriminalite.

Pozri aj akčný plán EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020, ktorý sa týka otázok ako napr. kvalita vodičského výcviku pre vodičov – nováčikov a kampane na zvýšenie informovanosti zamerané na mladých ľudí.

Ďalšie informácie:

webové stránky Európskej komisie o politike bezpečnosti cestnej premávky

webové stránky Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu

webové stránky podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za dopravu Siima Kallasa

webové stránky Európskeho fóra mládeže o bezpečnosti cestnej premávky

O politike bezpečnosti cestnej premávky:

MEMO/10/343

IP/10/970

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar